<<< Zpět na Literární doupě - přehled všech autorů a knih

Daniel Adam z Veleslavína

EUSEBIOVA HISTORIE CÍRKEVNÍ
ukázky
(pro čtenářský deník nebo referát)

 

 

Elektronické knihy za hubičku!

Kromě samostatných e-knih můžete získat balíčky kompletních knih do svých čteček a jiných zařízení až o 65% levněji.

Vše k dispozici ve formátech ePub  i PDF .

    1    

 

Ukázka z knihy

Ještě-liž nyní toho nevidíme, že pravý Čech, by pak dobrýž muž byl, neumí-li cizích jazykův, za nic vážen není? Mnohý cizozemec sedě mezi námi dvaceti, třidceti a více let a neuměje třeba slova česky, nic se za to nestydí. Odkud to jde, že cizí národové jazyk náš tak sobě zlehčili? Vidí Čechy, an ho sami sobě málo váží, a protož myslí, že ho nepotřebují.

Ale snad příčina té potupy na díle z toho pošla, že málo jest kněh v jazyku českém vůbec vydaných, kteréž by Čechové čísti a z nich jak moudrosti a opatrnosti nabývati, tak i k milování přirozené výmluvnosti své probuzovati se mohli? Takť jest, že ta věc s velikou obecní škodou národu našeho téměř až dosavad zanedbána byla. Příčiny jiného času jiné byly a jeden každý nalezl by své výmluvy, kterýchž tuto dotýkati se nesluší. Ale kteréž nás pánbůh k tomuto věku dochoval, jsme-li milovníci své vlasti, povinni jsme vedlé hřivny, od nejvyššího pána sobě svěřené, o to se snažně pracovati, abychom jak slávu a čest jeho v národu svém rozmnožili, tak matce své, této zemi české, za mnohá dobrodiní odměnně se odsluhovali aspoň tím, když bychom poctivost, obecné dobré a jazyk její dle možnosti své zvelebiti hleděli.

Z předmluv k Eusebiově Historii církevní (1594)

 

    1    

 

 

 

[Obsah]


© Literární doupě
on-line knihovna, zdroj pro čtenářský deník, referáty, seminárky z češtiny, přípravu na maturitu a povinnou četbu;
knihy zdarma (free e-books), recenze, ukázky, citáty, životopisy, knihy pro Kindle

TOPlist