NEJVĚTŠÍ ON-LINE KNIHOVNA V ČR

Daniel Adam


[životopis] [dílo] [odkazy

 

Daniel Adam z Veleslavína
[31.8.1546-18.10.1599]

Daniel Adam z Veleslavína - fotografie

Český humanitní vzdělanec Daniel Adam z Veleslavína se narodil roku 1546 v Praze, kde také žil i zemřel. Byl vydavatel historických děl a vícejazyčných slovníků, organizátor literárního života v Čechách, historik, knihtiskař a překladatel.

Pocházel z měšťanské mlynářské rodiny. Po studiích na pražské Karlově univerzitě (v roce 1568 se stal bakalářem a o rok později mu byl udělen titul Mistra) na ní nejprve působil jako profesor historie (1569-76), po sňatku s dcerou knihtiskaře Jiřího Melantricha z Aventina (1576) se věnoval práci tiskařské a vydavatelsko-organizátorské. Po smrti tchána v roce 1586 po něm Daniel Adam zdědil tiskárnu a převzal jeho činnost, získal také šlechtický titul a přídomek "z Veleslavína". Daniel Adam z Veleslavína byl tajným stoupencem Jednoty bratrské.

Adam z Veleslavína sám zpracoval Kalendář historický (1578), česky psané dílo s údaji z domácí i světové historie, a to v rozložení do kalendářního roku. Vytvořil okruh spolupracovníků, jejichž zásluhou byly přeloženy spisy o starších i soudobých dějinách, např. Kroniky dvě o založení země české, Kronika světa, Kronika nová o národu tureckém aj. Významné jsou jeho převzaté a upravené slovníkářské práce, například Nomenclator tribus linguis - věcně uspořádaný latinsko-česko-německý slovník nebo Silva quadrilinguis - česko-latinsko-řecko-německý slovník řazený abecedně. Velkou péči věnoval jazykové úpravě děl, psal předmluvy, komentáře, spolupracoval na překladech. Stal se významným představitelem české měšťanské literatury a humanistické kultury. Svou činností velmi ovlivnil českou literaturu, proto období, kdy působil, nazýváme dobu veleslavínskou.

Jeho hlavní činnost nespočívala ani tak v psaní, jako v organizaci, opravě a překladech; zasloužil se o vydání 80 českých děl s výtečnou typografickou úpravou a tím výrazně přispěl k rozvoji českého jazyka. Byl prvním vydavatelem notových tisků. Vynikající jazyková úroveň děl z produkce jeho tiskárny byla podnětným vzorem literatuře národního obrození, položila základ české knižní kultuře. Daniel Adam z Veleslavína se během svého života stal natolik uznávaným, že po jeho smrti přes 35 humanistických básníků složilo elegie na jeho počest.

Akce tohoto týdne:

Jindřich Šimon Baar: balíček 2 elektronických knih (PDF+ePub)     za 78  59 Kč (-25%)

 

→     Další balíčky kompletních knih za výrazně zvýhodněné ceny

  

 

1912. 100 let od otevření Obecního domu v Praze - Heczková Libuše, Hnojil Adam, Ježek Vlastimil, Ježková Petra, Klínková Hana, Lukeš Zdeněk, Merhaut Luboš, Nešlehová Mahulena, Petříček Miroslav, Pospiszyl Tomáš, Pravdová Anna, Rakušanová Marie, Švácha Rostislav, Urban Otto M., Vojtěch Daniel, Tomáš
 
 
cena původní: 990 Kč
cena: 832 Kč
1912. 100 let od otevření Obecního domu v Praze - Heczková Libuše, Hnojil Adam, Ježek Vlastimil, Ježková Petra, Klínková Hana, Lukeš Zdeněk, Merhaut Luboš, Nešlehová Mahulena, Petříček Miroslav, Pospiszyl Tomáš, Pravdová Anna, Rakušanová Marie, Švácha Rostislav, Urban Otto M., Vojtěch Daniel, Tomáš
Příběhy run - Balušek Daniel Adam
 
 
cena původní: 299 Kč
cena: 251 Kč
Příběhy run - Balušek Daniel Adam
Hyde Park Civilizace - Stach Daniel, Cihlářová Gabriela,
 
 
cena původní: 249 Kč
cena: 222 Kč
Hyde Park Civilizace - Stach Daniel, Cihlářová Gabriela,

úvod ~ novinky ~ autoři ~ díla ~ galerie ~ historie ~ perličky ~ slovník ~ odkazy ~ fórum ~ diskuse

mapa webuediční plánkniha návštěve-mail

 

Literární doupě - on-line knihovna, zdroj pro čtenářský deník, referáty, seminárky z češtiny, přípravu na maturitu a povinnou četbu; knihy zdarma (free e-books), recenze, ukázky, citáty, životopisy, knihy pro Kindle

 

© 2001-2019 Johanesville

TOPlist