<<< Literární doupě
Literární doupě

Isaac Asimov

NADACE A ZEMĚ

náhodně vybraná ukázka

[Toto dílo je chráněné a proto není možné jej zveřejnit celé, jelikož by to odporovalo platnému autorskému zákonu ČR. V této knize můžete listovat pouze v rozmezí 9 stran.]

 

Nadace 4 - Na hranicích Nadace - Asimov Isaac
 
 
cena původní: 298 Kč
cena: 262 Kč
Nadace 4 - Na hranicích Nadace - Asimov Isaac
A zrodí se Nadace - Asimov Isaac
 
 
cena původní: 298 Kč
cena: 250 Kč
A zrodí se Nadace - Asimov Isaac
Youth - Asimov Isaac
 
 
cena původní: 269 Kč
cena: 229 Kč
Youth - Asimov Isaac

 

   1   >

 

 

ČÁST PRVNÍ - GAIA

KAPITOLA 1 - PÁTRÁNÍ ZAČÍNÁ

1.

"Proč jsem to udělal?" ptal se Golan Trevize.

Nebyla to nová otázka. Od doby, kdy přiletěl na Gaiu, se tak ptal sám sebe velmi často. Budil se z hlubokého spánku uprostřed příjemných, chladivých nocí a zjišťoval, že mu tato otázka nehlučně víří v hlavě jako jemný tlukot malinkého bubínku: Proč jsem to udělal? Proč jsem to udělal?

Ted' se však poprvé odhodlal zeptat se Doma, gaiského starce.

Dom dokázal vnímat vědomí rady Trevize, a proto dobře věděl o jeho neklidu. Nereagoval na něj. Trevize se otázkou Gai již nikdy nesmí zabývat a nejlepší způsob, jak může odolat pokušení, je důsledně své vědomí ignorovat.

"Udělal co, Treve?" zeptal se. Obtěžovalo ho užívat k oslovování osob více slabik a nebylo to ani třeba. Trevize si už pomalu zvykal.

"To rozhodnutí," řekl Trevize. "Vybrat Gaiu jako budoucnost."

"Bylo správné, měl jste pravdu," odpověděl Dom, pohodlně usazený. Jeho stařecké hluboko posazené oči se vážně dívaly nahoru na stojícího muže z Nadace.

"A říkáte, že mám pravdu‚" prohlásil Trevize netrpělivě.

"Já/my/Gaia víme, že máte. V tom je vaše cena, kterou pro nás představujete. Máte schopnost dělat správná rozhodnutí na základě neúplných údajů a vy jste to rozhodnutí udělal. Vybral jste Gaiu!

Odmítl jste anarchii Galaktické Říše, která byla vybudována na technologii První Nadace, stejně jako anarchii Galaktické Říše vybudované na mentalice Druhé Nadace. Poznal jste, že žádná z nich nemůže být dlouhodobě stabilní. Tak jste vybral Gaiu."

"Ano," řekl Trevize. "Přesně tak! Vybral jsem Gaiu, superorganismus; planetu s vědomím a osobností, takže každý musí říkat vymyšlené zájmeno ‚já/my/Gaia', aby vyjádřil nevyjádřitelné."

Přecházel neklidně po místnosti. "A nakonec se stane Galexií, extrasuperorganismem, který ovládne celou Mléčnou dráhu."

Zastavil se a skoro zuřivě se otočil na Doma: "Cítím, že mám pravdu, stejně jako to cítíte vy, ale vy tu přeměnu na Galexii chcete, a jste tedy s mým rozhodnutím spokojen. Ve mně je však něco, co ji nechce, a proto se s tak snadným řešením spokojit nemohu. Chci vědět, proč jsem to rozhodnutí udělal, chci jeho správnost zvážit a posoudit tak, abych s tím mohl být spokojený. Pouhý pocit pravdy mi nestačí. Jak mohu vědět, že mám pravdu? Co je to za schopnost, která mi umožňuje správně se rozhodovat?"

"Já/my/Gaia nevíme, jak je možné, že docházíte ke správným rozhodnutím. Je vůbec důležité to vědět, pokud již dané rozhodnutí máme?"

"Mluvíte za celou planetu, že? Za společné vědomí každé kapky rosy, každého oblázku, dokonce i tekutého centrálního jádra planety?"

"Ano. Ostatně, to může jakákoliv její část, ve které je intenzita společného vědomí dostatečně velká."

"Ale copak to společnému vědomí stačí ke spokojenosti využívat mě jako černou skříňku? A pokud černá skříňka pracuje, není také důležité vědět, co je v ní? To pro mě není. Nelíbí se mi být černou skříňkou. Chci vědět, co je v ní. Chci vědět, jak a proč jsem vybral Gaiu a Galexii jako budoucnost, abych mohl odpočívat u mít klid."

"Ale proč máte takovou antipatii a nedůvěru ke svému rozhodnutí?"

Trevize se zhluboka nadechl a pomalu, temným a silným hlasem promluvil: "Protože nechci být součástí superorganismu. Nechci se stát postradatelnou částečkou, se kterou je možné skoncovat, kdykoliv superorganismus usoudí, že by to bylo pro celek prospěšné."

Dom se zamyšleně podíval na Trevize. "Chcete tedy změnit své rozhodnutí, Treve? Víte, že můžete."

"Rád bych je změnil, ale nemůžu to udělat jen proto, se mi nelíbí.

K tomu musím vědět, jestli je chybné, nebo správné. Pouhý pocit, že je správné, mi nestačí."

"Jestli máte pocit, že je správné, tak správné je." Ten vždy mírný, tichý hlas Trevize vyváděl z míry právě svým kontrastem s jeho vnitřním neklidem. Pak konečně překonal váhání mezi tušením a věděním a napůl šeptem řekl: "Musím najít Zemi."

"Protože má něco společného s vaší potřebou vědět?"

"Protože to je další problém, který mě nesnesitelně trápí, a protože tuším mezi ní a Gaiou nějakou souvislost. Nejsem snad černá skříňka? Tuším souvislost - nestačí to k tomu, abyste to přijal jako fakt?"

"Snad," odvětil Dom klidně.

"Dejme tomu, že uběhly tisíce let - asi dvacet tisíc - od doby, co lidé z Galaxie žili na Zemi. Jak je možné, že jsme úplně zapomněli na svou mateřskou planetu?"

"Dvacet tisíc let je delší čas, než si uvědomujete. Je toho mnoho ve staré Říši, o čem víme jen málo; mnoho legend, které jsou téměř jistě vymyšlené, ale které stále stejně opakujeme a kterým dokonce věříme, protože je nemáme čím nahradit. A Země je starší než Říše."

"Musí přece existovat nějaké záznamy. Můj dobrý přítel Pelorat sbírá mýty a legendy o naší původní planetě Zemi; cokoli, co může sehnat, z jakéhokoliv zdroje. Je to jeho profese, a co je důležitější - i jeho hobby. Ty mýty a legendy jsou to jediné, co doposud objevil.

Skutečné záznamy a dokumenty prostě nejsou".

"Dokumenty dvacet tisíc let staré? Věci chátrají, stárnou, ničí je lajdáctví nebo války."

"Ale měly by existovat záznamy záznamů; kopie, kopie kopií a kopie kopií kopií: užitečné materiály mnohem mladší než dvacet tisíciletí. Byly odstraněny. Galaktická Knihovna v Trantoru musela mít dokumenty týkající se Země. Ve známých historických záznamech jsou na ně odkazy. V Galaktické Knihovně již tyto dokumenty nejsou. Odkazy na ně možná mohou existovat, ale citovány nejsou nikde."

"Nezapomínejte, že Trantor byl před několika stoletími vydrancován."

"Knihovna zůstala nedotčena. Byla chráněna zaměstnanci Druhé Nadace. Právě oni nedávno objevili, že se dokumenty, které se vztahovaly k Zemi, ztratily. Tyto materiály byly před časem pečlivě odstraněny.

Proč?" Trevize přestal přecházet po místnosti a podíval se dychtivě na Doma. "Jestliže najdu Zemi, zjistím, co ukrývá..."

"Ukrývá?"

"Ukrývá, nebo je na ní ukrýváno. Mám pocit, že jakmile to zjistím, budu vědět, proč jsem přes náš individualismus vybral Gaiu a Galexii. Pak, předpokládám, budu vědět, ne tušit, že mám pravdu. A jestli mám pravdu," - pokrčil bezmocně rameny - "pak ať to tak je."

"Jestli to tak cítíte," řekl Dom, "a jestli jste přesvědčen, že musíte hledat Zemi, pak vám samozřejmě pomůžeme, jak budeme umět.

Naše pomoc však není neomezená. Například já/my/Gaia nevíme, kde se v té obrovské spoustě světů, které tvoří Galaxii, může Země nacházet."

"I tak," řekl Trevize, "musím pátrat... I když se kvůli nekonečnému množství hvězd Galaxie zdá hledání beznadějné a i když na to budu sám."

 

   1   >

 

 

 

[Obsah]


© Literární doupě
on-line knihovna, zdroj pro čtenářský deník, referáty, seminárky z češtiny, přípravu na maturitu a povinnou četbu;
knihy zdarma (free e-books), recenze, ukázky, citáty, životopisy, knihy pro Kindle

TOPlist