<<< Literární doupě
Literární doupě

William Blake
překlad: Jaroslav Skalický

KNIHA AHANIA

kompletní kniha (e-book)

 

William Blake: The drawings for Dante's Divine Comedy - Sebastian Schütze, Maria Antonietta Terzoli
 
 
cena původní: 3790 Kč
cena: 3373 Kč
William Blake: The drawings for Dante's Divine Comedy - Sebastian Schütze, Maria Antonietta Terzoli
První z mých andělů - Blake William
 
 
cena původní: 267 Kč
cena: 238 Kč
První z mých andělů - Blake William
Hudební eseje a morality - Mihule Jaroslav
 
 
cena původní: 295 Kč
cena: 263 Kč
Hudební eseje a morality - Mihule Jaroslav

 

    1   >

 

 

I.


Na voze s železnými křídly
vstal Fuzon v plamenech šlehavých; divě
mu plála tvář a z vlasů a vousů
se sypou jiskry po hrudi široké
a po ramenou. Po mracích dýmu
se vůz jeho řítí, pravice
plá rudě v mraku; jak blesk se tvoří,
hněte svůj hněv v tvar ohromné koule.
Syn Urizenova němého žáru:

„Má býti ctěn ten démon z dýmu,“
děl Fuzon, „ta myšlená nejsoucnost,
ten mračný bůh, jenž na vodách sedí -
tu spatřen, tu skryt jsa - žalů král?“

Tak mluvil v plameni ohnivém,
zřel mračně s nevolí na Urizena
a třásl vysoko koulí hněvu;
pak zařval, zuřivě mrštil koulí,
jež vyjíc a hoříc se protáhla
v svém letu v lačný paprsek.

A proti blesku jásavému
se zdvihl Urizenův širý štít
v té prázdnotě na mnoho mil.
Byl ukován v dílnách, kde bez ustání
mráz kove, a štít tam po deset zim
ty rány chladného kladiva snášel.

Ale rámě, jímž vržen byl, připomnělo
ten zvučící blesk, jenž směje se proklál
ten kovaný štít a neuhnul, rozbil
vráz Urizenovi chladná bedra.

A chtíč jeho skrytý děsně vzkřikl;
pak zhluboka zasténal Urizen
a natáhnuv hroznou rukou svou
jal na horách žárlivosti
Ahanii (duši svou oddělenou)
a úzkostí zalkal, hříchem ji zval
a líbal ji, s pláčem nad ní lkal;
pak skryl ji v temnotách, v mlčení,
jsa žárliv, ač byla neviditelná.

A sklesla jako bledý stín
kol Urizena chaosem kroužíc,
jak luna v úzkosti obíhá zemi,
děs budíc, stín smrti, bez naděje
a skryta, bez těla, neznámá,
jsouc matkou morové rány.

Blesk Fuzonův však Egyptu
byl ohnivým sloupem a pět set let
pak bloudil zemí, až jej vzal Los
a ukoval se sluncem v jediný kus.

 

    1   >

 

 

 

[Listovat]

[Obsah]


© Literární doupě
on-line knihovna, zdroj pro čtenářský deník, referáty, seminárky z češtiny, přípravu na maturitu a povinnou četbu;
knihy zdarma (free e-books), recenze, ukázky, citáty, životopisy, knihy pro Kindle

TOPlist