<<< Zpt na Literrn doup - pehled vech autor a knih

Charles Bukowski

EREKCE, EJAKULACE, EXHIBICE A DALŠÍ PŘÍBĚHY OBYČEJNÉHO ŠÍLENSTVÍ
nhodn vybran ukzka

[Toto dlo je chrnn a proto nen mon jej zveejnit cel, jeliko by to odporovalo platnmu autorskmu zkonu R. V tto knize mete listovat pouze v rozmez 3 stran.]

 

Opodn ejakulace - Dane Ludk
 
 
cena pvodn: 144 K
cena: 144 K
Opodn ejakulace - Dane Ludk
Buk Book - Och Charles Bukowski - Christy Jim
 
 
cena pvodn: 98 K
cena: 78 K
Buk Book - Och Charles Bukowski - Christy Jim
On Cats - Bukowski Charles
 
 
cena pvodn: 359 K
cena: 302 K
On Cats - Bukowski Charles

 

Knihy za hubiku v dob koronaviru!

Po dobu celosttn karantny zcela mimodn dvme k dispozici vechny balky kompletnch knih za akn ceny, kter jsme navc jet vrazn snili.

Nyn od ns mete zskat e-knihy do svch teek a jinch zazen a o 75% levnji. U vtch balk vs 1 kniha pijde na mn ne 10 K!

Ve k dispozici ve formtech ePub  i PDF .

   1   >

 

PTATYICTKA NA ZAPLACEN INE

Duke ml dceru Lalu, tak ji pojmenovali. mla tyi roky. bylo to jeho prvn dt a on si pitom vdycky dval zleet, aby neml dti, ml strach, e ho jednoho dne njakm zpsobem zamorduj, ale te byl do n pln blzen a ona ho mla rda, rozumla vemu, co si Duke myslel, vldlo mezi nimi dokonal porozumn.

Duke byl s Lalou v samoobsluze a mluvili o vem monm, plcali, co je napadlo. mluvili o nejrznjch vcech a Lala mu vyprvla vechno, co vdla, a ona toho znala spoustu - instinktivn - a Duke toho zase tolik nevdl, ale vyprvl j tak vechno, co vdl, a fungovalo jim to, byli spolu astn.

"co je to?" zeptala se.

"to je kokosov oech."

"co je uvnit?"

"mlko a takov vc na vejkn."

"pro to tam je?"

"protoe je tam tomu dobe, vechno to mlko a ta vc na vejkn se uvnit skopky ct prima. kaj si: 'pnku, tady uvnit je nm ale prima!"'

"pro se to uvnit ct prima?"

"protoe vechno by se tam tak ctilo. j taky."

"ne, ty ne. odtamtud zevnit bys nemohl dit auto a nevidl bys odtamtud m. nemohl bys tam jst slaninu s vajkama."

"slanina s vajkama nen vechno."

"a co je vechno?"

"vm j? mon vnitek slunce, zmrzl hmota."

"protoe je tam tomu dobe, vechno to mlko a ta vc na vejkn se uvnit skopky ct prima. kaj si: 'pnku, tady uvnit je nm ale prima!"'

"pro se to uvnit ct prima?"

"protoe vechno by se tam tak ctilo. J taky."

"ne, ty ne. Odtamtud zevnit bys nemohl dit auto a nevidl bys odtamtud m. Nemohl bys tam jst slaninu s vajkama."

"slanina s vajkama nen vechno."

"a co je vechno?"

"vm j? Mon vnitek slunce, zmrzl hmota."

"VNITEK SLUNCE? ZMRZL HMOTA?"

"vm j? Mon vnitek slunce, zmrzl hmota."

"protoe je tam tomu dobe, vechno to mlko a ta vc na vejkn se uvnit skopky ct prima. kaj si: 'pnku, tady uvnit je nm ale prima!"'

"pro se to uvnit ct prima?"

"protoe vechno by se tam tak ctilo. J taky."

"ne, ty ne. Odtamtud zevnit bys nemohl dit auto a nevidl bys odtamtud m. Nemohl bys tam jst slaninu s vajkama."

"slanina s vajkama nen vechno."

"a co je vechno?"

"vm j? Mon vnitek slunce, zmrzl hmota."

"vnitek slunce? Zmrzl hmota?"

"jo."

"jak to vypad uvnit slunce, kdy je to zmrzl hmota?"

"k se, e slunko je ohniv koule. a myslm, e vdci by se mnou nesouhlasili, ale j si myslm, e by uvnit mohlo bt zmrzl."

Duke vzal do ruky avokdo.

"bezva!"

"jo, to je pesn avokdo: zmrzl slunko. snme slunko a hned je nm teplo."

"je slunko i ve vem tom pivu, co pije?"

"urit."

"mm slunko uvnit j?"

"vc ne vichni lidi, kter znm."

"ale j si myslm, e ty m v sob OBROVSK SLUNKO!"

"dky, milku."

li dl a dokonili nkup. Duke nic nevybral. Lala naplnila kok podle svch pn. nco z toho se nedalo jst: balny, pastelky, dtsk pistole. kosmonaut s padkem, kter se mu rozvinul, kdy jste ho vystelili do nebe. setsakramentsky skvlej kosmonaut.

Lale se nelbila pokladn u kasy. zamraila se na ni. uboh ena: mla vpadl przdn obliej - byla to pern kreatura a ani o tom nevdla.

"ahoj, zlatko!" ekla pokladn. Lala neodpovdla. Duke ji nenapomenul. zaplatili a li do auta.

"vzali si nae penze," ekla Lala.

"ano."

"a ty potom mus v noci do prce a vydlat dal penze. j nemm rda, kdy chod v noci pry. chci si hrt na maminku. j budu maminka a ty bude moje dtko."

"dobe. budu dtko u te. co mm dlat, mami?"

"fajn, dtko, um dit auto?"

"me to zkusit."

pak jeli v aut. kdy odboovali doleva, jaksi mizera dupl na plyn a pokusil se do nich vrazit.

"dtko, pro se do ns sna lidi vrazit svma autama?"

"protoe jsou neastn, mami, a neastn lidi rdi ubliuj."

"copak nejsou dn astn lidi?"

"je spousta lid, kte pedstraj, e jsou astn."

"pro?"

"protoe se styd a boj se a nemaj odvahu si to piznat."

"ty se boj?"

"mm odvahu piznat to jenom tob - j mm tak hrozitnskej strach, mami, e si myslm, e kadou chvilku zhebnu."

"dtko, chce svou flaku?"

"jo, mami, ale pokej, a dojedeme dom."

jeli dl a zahnuli na Normandii. kdy jste odboovali vpravo, trefovali se do vs h.

"jde dneska v noci do prce, dtko?"

"ano."

"pro pracuje v noci?"

"je vt tma. lidi m tolik nevid."

"pro nechce, aby t lidi vidli?"

"protoe kdy by m uvidli, mohli by m chytit a poslat do lapku."

"co je to lapk?"

"vechno je lapk."

"J nejsem lapk!"

zaparkovali a odnesli nkup do domu.

"mami!" volala Lala, "nakoupili jsme! zmrzl slunka, kosmonauty, vechno!"

maminka (kali j "Mag") odpovdla: "to je dobe."

potom se obrtila na Duka: "krucinl, pla bych si, abys dneska v noci nikam nemusel. mm takovej divnej pocit. necho, Duku."

"tak ty m pocit? zlato, j mm ten pocit pokad. pat to k tomu. musm jt. jsme pln vycucan. dcko nahzelo do koku pln vechno od unky v konzerv po kavir."

"kriste na nebi, to neme to dcko okiknout?"

"chci, aby byla astn."

"kdy bude v lochu, tak moc astn nebude."

"podvej, Mag, v mm povoln mus potat s tm, e si nco odsed. ty to neme vydejchat, ale o tom ta prce je. nco jsem si u odsedl. ml jsem vt tst ne jin."

"co takhle njak poctiv zamstnn?"

"v hku to lovka zni, lsko. a dn poctiv zamstnn nejsou. ume tak jako tak. a j u si jdu svou cestou - jsem jako takov zuba, kter trh spolenosti zuby. je to to jedin, co umm. u je pozd. a ty v, jak se zachz s bejvalejma trestancema. v, jak se chovaj k tob, kal jsem ti, e…"

"j vm, co jsi mi kal, ale…"

"ale ale ale ALE!!!" skoil j do ei Duke, "nech m domluvit, sakra!"

"tak domluv."

"to jsou ti prmyslov urci, co vysvaj otroky a ijou si v Beverly Hills a v Malibu. to jsou ti chlpci, co se specializujou na 'rehabilitovn' mukl, bejvalejch mukl. dky nim je pak kadej zasranej mukl proputnej na estn slovo istej jako lilie. je to podfuk. otrock prce. odvolac soudy to vd, oni to vd, my to vme. uetit prachy sttu, vydlvat na nkoho jinho. svinstvo. sam svinstvo. vechno. makat tikrt tolik jako normln lovk, a pitom t ze zkona o vecko oberou - prodvat jim sraky za desetinsobek nebo dvacetinsobek skuten ceny. ale vechno je podle zkona, podle jejich zkona…"

"jdi s tm nkam, to jsem u slyela mockrt…"

"a ty jdi do hje, jestli si to neposlechne jet JEDNOU! ty si mysl, e nic nevidm a nectm? mysl si, e mm dret hubu? i ped vlastn enou? jsi snad moje ena, ne? mrdme spolu, ne? ijeme spolu, ne?"

"to ty vdycky vechno zmrd. a te jenom ve."

"NA TEBE mrdm! udlal jsem chybu, technickej pehmat! byl jsem mladej; nechpal jsem ty jejich buzerantsk zkony…"

"a te se sna svou blbost njak ospravedlnit!"

"hele, to je dobry! to se mi LB. enuka. ty kundo. ty jsi prost kunda. nejsi nic jinho ne kunda, doiroka rozcapen na schoditi blho domu a s mentlnm syflem…"

"dcko poslouch, Duku."

"to je dobe. dopovm to, ty kundo. REHABILITACE. to je to slovo, to jsou ti duevn urci z Beverly Hills. jsou tak zatracen decentn a HUMNN. jejich manelky poslouchaj v Hudebnm centru Mahlera a pispvaj na charitu, aby si snily daovej zklad. a zvolej je v L. A. Times za deset nejlepch enskejch roku. a v, co jejich manlci provedou s tebou? budou s tebou zachzet jako se psem ve sv kivck fabrice. zkrouhnou ti vejplatu, rozdl si strej do kapsy a na jakkoli dotazy neodpovd. je to vechno svinstvo, copak to nikdo nevid? nikdo to NEVID?"

"j…"

DR HUBU! Mahler, Beethoven, STRAVINSKIJ! donutj t pracovat zadarmo pesas. celou tu stralivou dobu t tak akort skopou prdel. a jakmile jen nco CEKNE, u havj linku k soudu: 'je mi lto, Jensene, ale musm vm ct, e ten v chlpek ukradl ze zsuvky v pokladn ptadvacet dolar. docela jsme ho pitom zaali mt rdi.'"

"jakou chce teda spravedlnost? kriste na nebi, Duku, j nevm, co mm dlat. ty jenom van a van. oere se a vyprv mi, e Dillinger byl nejskvlej chlap, kterej kdy il. houpe se oralej v kesle a camr jako Dillinger. i j jsem naivu. poslouchej m…"

"seru na Dillingera! ten je mrtvej. spravedlnost? v Americe nen dn spravedlnost. existuje jedin spravedlnost. zeptej se Kennedy, zeptej se mrtvch, zeptej se, koho chce!"

Duke se zvedl z houpacho kesla, el do komory, zalovil pod krabic s vnonmi ozdobami a vythl bouchaku. ptatyictku.

"tohle, tohleto. to je jedin spravedlnost, kter plat v Americe. to je ta jedin vc, kter vichni rozum."

zamval tou proklatou vc nad hlavou.

Lala si hrla s kosmonautem. padk se patn otvral. vindl. dal vindl. jako strnule letc racek. jako kulikov pero. jako Kristus hulkajc pervan na Ttu.

"posly," ekla Mag, "vykali se na ten blznivej kann. j si najdu prci. nech m, abych si nala prci."

"TY si najde prci! jak dlouho u tohle poslouchm? um tak akort mrdat zadarmo a vlet se tady, st asopisy a cpt se okoldou."

"paneboe, to nen zadarmo - J T MILUJU, Duku, fakt t miluju."

Duka to najednou zmohlo: "tak dobe, fajn. tak aspo ukli ten nkup. a nco mi uva, ne vyrazm."

Duke vrtil bouchaku zptky do komory. posadil se a zaplil si cigaretu.

"Duku," zeptala se Lala, "chce, abych ti kala Duke nebo tta?"

"to je jedno, zlatko. jak jenom chce."

"pro jsou na kokosovm oechu chlupy?"

"kristepane, to nevm. pro mm chlupy na koulch?"

Mag pila z kuchyn a nesla v ruce plechovku s hrkem: "takhle s mm dckem mluvit nebude."

"s tvm dckem? vid tu jej kulatou pusinku? pesn jako moje. vid ty oi? vid ten pupek? pesn jako mj. tvoje dcko - jen kvli tomu, e vyklouzlo z t tv kropenky a ocucvalo ti kozy. nen to ni dcko. pat jenom sob."

"trvm na tom, " ekla Mag, "e nebude ped dttem takhle mluvit!"

"tak ty trv… ty trv…"

"ano, trvm!" drela plechovku s hrkem ve vzduchu voln na dlani lev ruky. "trvm."

"psahm, e jestli mi tu plechovku s hrkem ned z o, pak mi pomhej pmbu, ale pmbu nepmbu, NACPU TI TEN HRCH DO ZADKU, E TI BUDE LTAT VEN HUBOU!"

Mag odela s hrkem do kuchyn a zstala tam.

Duke si el do komory pro kabt a pro bouchaku. polbil dvtko na rozlouenou. usmval se jako prosincov slunko, v nm est blch kon b pes nzk zelen heben. tak njak o tom uvaoval; zanalo ho to tvt. rychle vypadl. ale dvee zavel tie.

Mag pila z kuchyn.

"Duke odeel," eklo dt.

"ano, j vm."

"jsem ospal, mami, peti mi knku."

posadily se spolu na pohovku.

"vrt se Duke, mami?"

"jo, ten hajzl se vrt."

"co je to hajzl?"

"Duke. miluju ho."

"ty miluje hajzla?"

"jo," zasmla se Mag. "jo. poj sem, milku. sedni si mi na kln."

sevela dt v nru: "j, ty jsi tak tepl, jako penka, jako tepl koblky!"

"j NEJSEM penka a NEJSEM KOBL͎KY! TY JSI penka a koblky!"

"dneska je plnk. moc velk svtlo, moc velk svtlo. bojm se, mm strach. jei, j toho chlapa miluju, kriste na nebi…"

Mag shla do kartonov krabice a vythla odtamtud dtskou knku.

"mami, pro jsou na kokosovm oechu chlupy?"

"chlupy na kokosovm oechu?"

"ano."

"posly, j jsem postavila na kvu. slym, jak ve voda. pokej, musm to jt vypnout."

"dobe."

Mag odela do kuchyn a Lala sedla na pohovce a ekala.

Duke zatm stl ped obchodem s alkoholem na rohu Hollywoodu a Normandie a kal si: do prdele do prdele do prdele. nevypadalo to dobe, smrdlo to. jako by ctil v zdech hlave automatick pistole. tak dostali Louieho. rozstleli ho na cucky jako porcelnovou kachniku na stelnici. zkonn vrada. celej zasranej svt se topil ve srakch leglnch vrad.

to msto nevypadalo dobe. snad by dnes byla lep njak mal hospdka. teplouskej bar. nco jednoduchho. penze na msn njem.

ztrcm odvahu, pomyslel si Duke. ztra u budu jen sedt v kesle a poslouchat ostakovie.

vrtil se ke sv ern fordce model '61.

vyrazil na sever. 3 bloky. 4 bloky. 6 blok. 12 blok do toho mrazivho svta. Mag sedla s dttem na kln a etla mu z knky: IVOT V LESE…

"lasika a jej kamardi norek, kuna a vydra jsou mrtn, rychl, divok zvata. Jsou to masoravci a neustle krvezniv soupe o…"

v tu chvli krsn dt usnulo a na nebi svtil plnk.

 

   1   >

 

 

 

[Obsah]


© Literrn doup
on-line knihovna, zdroj pro tensk denk, referty, seminrky z etiny, ppravu na maturitu a povinnou etbu;
knihy zdarma (free e-books), recenze, ukzky, citty, ivotopisy, knihy pro Kindle

TOPlist