<<< Zpět na Literární doupě - přehled všech autorů a knih

Karel Čapek

JUVENILIE
kompletní kniha, e-book

 

 

Elektronické knihy za hubičku!

Kromě samostatných e-knih můžete získat balíčky kompletních knih do svých čteček a jiných zařízení až o 65% levněji.

Vše k dispozici ve formátech ePub  i PDF .


Stáhnout tuto knihu v PDF a ePub
    1   >

 

POKUŠENÍ BRATRA TRANQUILLA

Bratr Tranquillus utekl z kláštera a odešel na poušť, neboť byl velmi zbožný a nemiloval světského ducha, jaký se tenkráte v klášteřích rozmáhal. Na poušti žil velmi svatě a příkladně, takže z širého okolí scházeli se lidé poslouchat jeho moudrá a přesvědčivá slova. Ale ježto světci obyčejně bývali souženi zlými duchy, kteří usilovali odvrátiti je od bohabojného a ctnostného života (jak máme několik pozoruhodných případů), býval navštěvován také on jedním přítulným a poněkud sentimentálním ďáblem, který za vlažných melancholických večerů pokoušel se o poustevníkovu svatost nahatými ženuškami, jež si počínaly zcela nezpůsobně a roztomile, čemuž ovšem světec s úctyhodnou trpělivostí odolával. Zato ve dne býval ďábel nucen vyslechnouti světcova zbožná rozjímání a podroboval se jim bez zřejmého zdráhání. Tak žili spolu ve shodě velmi pěkné.

 

    1   >

 

 

 

[Listovat]

[Obsah]


© Literární doupě
on-line knihovna, zdroj pro čtenářský deník, referáty, seminárky z češtiny, přípravu na maturitu a povinnou četbu;
knihy zdarma (free e-books), recenze, ukázky, citáty, životopisy, knihy pro Kindle

TOPlist