<<< Literární doupě
Literární doupě

Karel Čapek

O UMĚNÍ A KULTUŘE III

kompletní kniha (e-book)

 

Čapek & Čapek - skicář - Sybolová Monika Švec, Militká Karin Vrátná
 
 
cena původní: 179 Kč
cena: 150 Kč
Čapek & Čapek - skicář - Sybolová Monika Švec, Militká Karin Vrátná
Čapek & Čapek - Sybolová Monika Švec, Militká Karin Vrátná
 
 
cena původní: 399 Kč
cena: 335 Kč
Čapek & Čapek - Sybolová Monika Švec, Militká Karin Vrátná
Karel Čapek - Košťálová Michaela
 
 
cena původní: 290 Kč
cena: 249 Kč
Karel Čapek - Košťálová Michaela

 

<   138   >

 

 

LADISLAV PROKOP PROCHÁZKA: CESTOU ZA ZDRAVÍM

Kniha městského fyzika pražského dr. Procházky je konfese hygienika a sociálního lékaře. Pravím konfese, to jest vyznání víry, protože zde sociální lékař shrnuje a sceluje své zkušenosti, své úkoly i svůj pocit bezmoci v metafyzické klenutí pozitivní víry. Čistě filozoficky řečeno, má tato víra rysy význačně medické; je to kus přírodní filozofie, pro kterou zrození, nemoc i smrt, růst i degenerace, množení i vymírání jsou nutné variace jediného řádu, v němž soucitný a poněkud skeptický lékař vidí jako jedinou metafyzickou útěchu vládu nesmírné a nám nepochopitelné ruky kosmického Hospodáře. Je příliš doktorsky otevřený, aby nám zastíral i tu jistou bezohlednost onoho vyššího řádu, který stejně štědře tvoří, jako odklízí. Ten řád může být útěchou silných; ale stěží utěší slabé a bázlivé. Může dát víc vnitřní jistoty lékaři než pacientovi; ale konfese Procházkova je právě určena lékařům, aby ve svém povolání našli víc než úspěšné nebo neúspěšné případy, aby neutkvěli na tom, čemu je často učí jejich praxe, totiž na typickém doktorském nihilismu. Pro lékaře je to naopak kniha smírné moudrosti: kde nestačí lékařský um se všemi svými zákroky, lze se odevzdaně sklonit před tou odklízející mocí, která zachovává neúprosný a silný řád i tam, kde ničí. Ale ta přírodní filozofie je jen částí těchto meditací lékařových; větší a závažnější jejich díl tvoří lékařská sociologie. Procházka právem vytýká dnešní společnosti, že její zákony i organizace jsou vyhrazeny právníkovi a že lékař není dosud brán v potaz při úpravě životního řádu. A tu rýsuje požadavky sociálního lékaře ve věcech bydlení, škol, urbanismu a tak dále; ukazuje, že nejde jen o tělesné, ale i o duševní zdraví národa, o hygienu duše národa. Vidí tu lékaře, který daleko raději mluví o zdraví než o nemocech. Tady jeho kniha oplývá podněty, které jsme si dosud – přes všechno povídání o vědeckém a osvíceném věku – nenavykli brát za naléhavé sociální úkoly. Po těch všech stránkách starý fyzikus neburcuje a nevolá k dílu jen lékaře, ale i laiky, a v té veliké službě životu a budoucímu zdraví nabývá tato kniha lékařova vysoké hodnoty účinného optimismu.

 

Lidové noviny 20. 3.

 

<   138   >

 

 

 

[Listovat]

[Obsah]


© Literární doupě
on-line knihovna, zdroj pro čtenářský deník, referáty, seminárky z češtiny, přípravu na maturitu a povinnou četbu;
knihy zdarma (free e-books), recenze, ukázky, citáty, životopisy, knihy pro Kindle

TOPlist