<<< Literární doupě
Literární doupě

Arthur C. Clarke

DEVĚT MILIARD BOŽÍCH JMEN

náhodně vybraná ukázka

[Toto dílo je chráněné a proto není možné jej zveřejnit celé, jelikož by to odporovalo platnému autorskému zákonu ČR. V této knize si můžete přečíst jen jednu stranu.]

 

6000 miliard - Váchal Jan
 
 
cena původní: 100 Kč
cena: 89 Kč
6000 miliard - Váchal Jan
2061 - Třetí vesmírná odysea - Clarke Arthur C.
 
 
cena původní: 219 Kč
cena: 183 Kč
2061 - Třetí vesmírná odysea - Clarke Arthur C.
Město a hvězdy - Clarke Arthur C.
 
 
cena původní: 225 Kč
cena: 189 Kč
Město a hvězdy - Clarke Arthur C.

 

   1   

 

 

„Tohle je požadavek poněkud neobvyklý,“ řekl dr. Wagner a jeho slova obsahovala - alespoň doufal - nanejvýš chvalitebné sebeovládání. „Pokud mi je známo, je to poprvé, co tibetský klášter žádá dodání počítače. Nerad bych byl indiskrétní, ale jenom stěží se můžu domnívat, že by váš podnik měl pro takový stroj seriózní použití. Mohl byste mi vysvětlit, co s ním zamýšlíte dělat?“

„S radostí,“ odvětil láma, upravil si své hedvábné roucho a opatrně odložil logaritmické pravítko, jež používal při přepočtu peněz. „Váš počítač páté generace dokáže provádět jakoukoli běžnou matematickou operaci až do desátého řádu. My se ovšem při své práci zajímáme o písmena, ne o čísla. Když vás požádáme, abyste modifikovali výstupní obvody, stroj bude tisknout slova, a ne sloupce cifer.“

„Tomu dost dobře nerozumím...“

„Je to projekt, na kterém pracujeme poslední tři století - fakticky od té doby, co byla lámaserie založena. Odporuje to vašemu způsobu myšlení, a proto doufám, že než vám všechno vysvětlím, budete naslouchat pozorně.“

„Samozřejmě.“

„Je to skutečně velmi prosté. Sestavujeme seznam, který má obsahovat všechna možná boží jména.“

„Promiňte...?“

„Máme totiž důvod věřit,“ neochvějně pokračoval láma, „že všechna taková jména mohou být napsána pomocí ne více než devíti písmen - v abecedě, na kterou jsme přišli.“

„A tohle už děláte tři století?“

„Ano, předpokládali jsme, že nám dokončení úkolu zabere okolo patnácti tisíc let.“

„Ach.“ Dr. Wagner vyhlížel poněkud zmateně. „Teď chápu, proč si chcete pronajmout jednu z našich mašin. Ale jaký je přesně účel tohoto projektu?“

Láma na zlomek sekundy zaváhal a Wagner by byl rád věděl, jestli ho neurazil. Ale i kdyby, odpověď neobsahovala ani stopu popuzenosti.

„Jestli chcete, říkejte si tomu obřad, ale je to základní složka naší víry. Celé to množství názvů nejvyšší bytosti - Bůh, Jehova, Alláh a tak dále - to jsou jenom člověkem nalepené viněty. Skrývá se tu i trochu složitější filozofický problém, o kterém teď nemíním diskutovat, ale kdesi mezi všemi možnými kombinacemi písmen, jaké se mohou vyskytnout, je ta, kterou lze nazvat skutečné boží jméno. Systematickou permutací písmen se je snažíme všechna sestavit.“

„Rozumím. Začali jste u A a propracujete se k Z.“

„Přesně tak - ačkoli používáme svou vlastní abecedu. Upravit elektronickou rychlotiskárnu tak, aby s ní mohla operovat, je zajisté triviální. O něco zajímavější problém bude vymyslet vhodný program k eliminaci nepřípustných kombinací. Tak například žádné písmeno se nesmí vyskytnout třikrát za sebou.“

„Třikrát? Snad jste chtěl říct dvakrát?“

„Ne, třikrát je správně. Obávám se, že by trvalo příliš dlouho, kdybych vám měl vysvětlovat proč, dokonce i tehdy, kdybyste našemu jazyku rozuměl.“

„Určitě,“ souhlasil kvapně Wagner. „Pokračujte.“

„Naštěstí adaptovat váš komputer pro tuhle práci bude snadné, stačí ho jednou naprogramovat, aby permutoval každé písmeno, jak jdou za sebou, a vytiskl výsledek. Co by nám zabralo patnáct tisíc roků, budeme moci stihnout za sto dní.“

Dr. Wagner si sotva uvědomoval slabě hučící manhattanské ulice hluboko pod ním. Dostal se do jiného světa, do světa hor vytvořených přírodou, nikoli člověkem. Vysoko ve svých odlehlých orlích hnízdech trpělivě pracují tihle mniši, generace po generaci sestavují seznamy slov postrádajících smysl. Má vůbec lidská pošetilost meze?

Jen klid, tyhle myšlenky nesmí ani naznačit. Zákazník má vždycky pravdu...

„Bezpochyby,“ odvětil doktor, „můžeme počítač přizpůsobit, aby tiskl vaše seznamy. Víc mě trápí problém instalace a údržby. Dostat se dnes do Tibetu, to taky nemusí být tak snadné.“

„Tohle dokážeme zařídit. Součástky jsou dostatečně malé, aby se daly převézt letecky - to je také jeden z důvodů, proč jsme si vybrali právě váš stroj. Jestli je můžete dopravit do Indie, další transport už obstaráme sami.“

„Nepřejete si najmout dva z našich inženýrů?“

„Ano, na tři měsíce, které bude projekt vyžadovat.“

„Nepochybuji o tom, že to personální šéf zařídí.“ Dr. Wagner si načmáral poznámku na desky svého bloku. „A ještě jsou tu dva další body...

Než stačil dokončit větu, láma předložil tenký proužek papíru.

„Tady je potvrzený výpis z mého konta u Asijské banky.“

„Děkuji. Zdá se, že je - ano - dostatečné. Druhá věc je tak triviální, že se o ní až váhám zmínit, ale je překvapující, jak často lidé přehlížejí to, co je zřejmé. Odkud budete brát elektřinu?“

„Z Dieselova generátoru dodávajícího padesát kilowattů při napětí sto deseti voltů. Instalovali jsme jej asi před pěti lety a je celkem spolehlivý. Zpříjemňuje nám život v lámaserii, ve skutečnosti byl samozřejmě instalován proto, aby poháněl motory modlicích mlýnků.“

„Ovšem,“ ozval se doktor Wagner jako hluchá ozvěna. „Taky mě to mohlo napadnout.“

 

   1   

 

 

 

[Obsah]


© Literární doupě
on-line knihovna, zdroj pro čtenářský deník, referáty, seminárky z češtiny, přípravu na maturitu a povinnou četbu;
knihy zdarma (free e-books), recenze, ukázky, citáty, životopisy, knihy pro Kindle

TOPlist