<<< Literární doupě
Literární doupě

Robert A. Heinlein
překlad: Kateřina Kürstenová

METUZALÉMOVY DĚTI

náhodně vybraná ukázka

[Toto dílo je chráněné a proto není možné jej zveřejnit celé, jelikož by to odporovalo platnému autorskému zákonu ČR. V této knize můžete listovat pouze v rozmezí 2 stran.]

 

Metuzalemovy děti - Heinlein Robert A.
 
 
cena původní: 239 Kč
cena: 212 Kč
Metuzalemovy děti - Heinlein Robert A.
Kompletní historie budoucnosti - Heinlein Robert A.
 
 
cena původní: 349 Kč
cena: 293 Kč
Kompletní historie budoucnosti - Heinlein Robert A.
Za tímto horizontem - Heinlein Robert A.
 
 
cena původní: 219 Kč
cena: 188 Kč
Za tímto horizontem - Heinlein Robert A.

 

   1   >

 

 

METUZALÉMOVY DĚTI

Členové Rodin byli docela obyčejnými lidskými

bytostmi až na jednu znepokojivou skutečnost:

dožívali se mimořádně vysokého věku.

A v ultracivilizované budoucnosti to byla odlišnost,

kterou společnost nemohla tolerovat. Rodiny,

pronásledované kvůli tajemství, které nevědomky

vlastnily, byly nakonec postaveny před osudovanou

volbu: nechat se mučit a vyhlazovat vražednými

spoluobčany, kteří tak dlouho nežijí…nebo opustit

Zemi na palubě nevyzkoušeného hvězdoletu.

Zvolili si odlet. Ke své hrůze však zjistili,

že neznámé hvězdy skrývají hrozbu ještě strašnější,

než byla ta, které na Zemi unikli…

 

METUZALÉMOVY DĚTI

Byla to laskavá stvořeníčka s veselýma

očima jiskřícíma inteligencí. Jejich krátká a hladká

kožešina Pozemšťanům připomínala děti,

převlékající se na maškarním bále za roztomile

chlupaté králíčky.

Byli to mistři iluzí a jejich kouzelnické triky

sledovali jejich lidští hosté s rozkoší.

 

METUZALÉMOVY DĚTI

Jakmile však začali s dalšími ze svých experimentů,

jako třeba když lidé našli v inkubátoru tu věc,

jež kdysi bývala Marionem Schmidtem…s rukama,

na nichž bylo až příliš mnoho prstů a nohama,

na nichž prsty nahradila kopyta…na nedávno

přibyvší Pozemšťany padla hrůza a rajská zahrade

se stala pekelnou planetou…

Předmluva

Konečně tedy robert A. Heinlein. Spisovatel, který brilantně zvládl nejtajnější rituály fantastické literatury, bezohledně je zkrotil a přinutil je sloužit své ideji. Tím však překročil hranice žánru a je považován za jednoho z největších „vážných“ spisovatelů našeho století.

Heinlein je spisovatelem jedné myšlenky. Je to však myšlenka natolik silná, že se stává proroctvím. Jejím středem je silné lidské individuum. Muž či žena, kteří elegantně překonávají překážky, podstupují nesnesitelné utrpení, vynalézají nemožné, objevují nové hranice sil. Svá dobrodružství však podstupují jen proto, aby si uchovali svobodu. Možnost rozhodování.

Vší silou bojuje Heinleinův hrdina proti úřednímu aparátu. Nikoli však zapškle, ale vynalézavě. Dokáže najít slabiny úředníků a s hvězdným humorem je využít. Je to tvrdý člověk. Neváhá převzít zodpovědnost za své nerozhodné bližní a vystavit je nebezpečí smrti. Je si totiž jist, že čestná smrt je mnohem lepší, než ztráta svobody. Nic mu není protivnější než kolektivní cítění. Hnusí se mu falešný soucit a jakákoliv společenská přetvářka, byť stoletími prověřená. Není divu, že Heinlein byl a je proti srsti všem vyznavačům upachtěného socialismu.

Avšak Lazarus Long, dvousetletý hrdina Metuzalémových dětí, je všechno jiné než plastický superman bondovského typu. To, co ho vede k někdy i nadlidským výkonům, je spoleh na obyčejnou lidskou intuici. Možná má trochu přepjaté cítění vlastní svobody. Je nadobyčej háklivý na to, aby někdo na tuto svobodu sahal. Ať už je to smrtelník nebo bytost kosmická a bezpochyby ovládající úžasné síly. Je trochu staromódní. Nevzdá se své osobní zbraně ani ve světě, kde zdánlivě na věčné časy platí Úmluva o nenásilí. A snad právě díky svému až paranoidnímu lpění na osobní svobodě má tu a tam i trochu štěstí.

Zpráva o první mezihvězdné výpravě, ovšem nedobrovolné a zflikované, je podána s absolutním mistrovstvím. Bytosti, s nimiž se vyvrženci Země na své vesmírné pouti potkávají, jim nabízejí spočinutí, konečné řešení jejich potíží. Avšak za cenu rezignace a bezbřehou osobní volnost.

A to není právě to, co by mohlo Lazara Longa uspokojit.

 

   1   >

 

 

 

[Obsah]


© Literární doupě
on-line knihovna, zdroj pro čtenářský deník, referáty, seminárky z češtiny, přípravu na maturitu a povinnou četbu;
knihy zdarma (free e-books), recenze, ukázky, citáty, životopisy, knihy pro Kindle

TOPlist