<<< Zpět na Literární doupě - přehled všech autorů a knih

Karel Hynek Mácha

MNICH
kompletní kniha, e-book

 

 

Elektronické knihy za hubičku!

Kromě samostatných e-knih můžete získat balíčky kompletních knih do svých čteček a jiných zařízení až o 65% levněji.

Vše k dispozici ve formátech ePub  i PDF .


Stáhnout tuto knihu v PDF a ePub
    1   >

 

1.

Na Bernardu klášter dřímá,
Pusté ticho dvůr objímá;
Mnichové spí pevný sen,
Jeden ze všech nespí jen. –
Jeho kroj cizince jeví,
Odkud přišel, žádný neví;
Při okénku nízkém sedí,
Ztuhlým okem v dálku hledí.

Zimní noci roucho kryje
Sněžné hory Helvecie;
Dolů horou, vzhůr‘ po hoře,
Všude bílo – sněžné moře –
Nade sněhy tváří bledou
Zírá Luna mlhou šedou;
Šero, pusto, mrtvo kolem,
Psi jen bloudí horou dolem. –
Každou noc cizí ten sedí;
Ztuhlým okem v dálku hledí –
Ducha mhy mu stíní husté,
Jako venku hory pusté;
Oko jeho hrůzu jeví. –
Proč tak sedí? – Žádný neví.

Znovu noc plášť rozstře černý,
Mnichové spí pevný sen;
Rytíř Góra nespí jen. –
Však i panoš nespí věrný.
Nízkým oknem tamo hledí,
Rytíř jeho kde sám sedí. –
Zimní noci roucho kryje
Sněžné hory Helvecie.
Dolů horou, vzhůr‘ po hoře,
Všude bílo – sněžné moře –
Nade sněhy tváří bledou
Mrká Luna mlhou šedou;
Šero, pusto, mrtvo kolem,
Psi jen bloudí horou, dolem.
Víc a víc se Luna níží,
Strašněji noc zemi tíží.
Zvonky znějí – psové vyjou –
Sklesla půlnoc – zvony bijou.
Slyš! jak strašné vykřiknutí!
Jak je hrůza z hrdla nutí;
Ještě jednou – ticho všude. –
Břinklo okno – co to bude?
Volá panoš – mniši běží,
Klášterem se světlo míhá. –
Po chodbách se křik rozlíhá,
Bez sebe že Góra leží.

Věrný panoš k rytířovi spěje,
Nad nímž mdloba peruť rozprostírá;
Zmrtvělého panoš podepírá,
Vřelé slzy po ruce mu leje,
Studený mu s čela pot utírá,
I tvář zchladlou vřelou slzou hřeje;
Ztmělé rytíř oči otevírá,
Po celém se těle hrůzou chvěje,
Mdlé se oko pod brvami stkvěje,
Jak by temnost kolem byla čirá;
Znovu klesá i znovu umírá;
I zas znovu opět pookřeje.
Panoš pláče, i panoš se směje,
Pána na obživlého kdy zírá,
I tvář svoji v lůno jeho kreje.

 

    1   >

 

 

 

[Listovat]

[Obsah]


© Literární doupě
on-line knihovna, zdroj pro čtenářský deník, referáty, seminárky z češtiny, přípravu na maturitu a povinnou četbu;
knihy zdarma (free e-books), recenze, ukázky, citáty, životopisy, knihy pro Kindle

TOPlist