<<< Literární doupě
Literární doupě

Eduard Štorch

BRONZOVÝ POKLAD

náhodně vybraná ukázka

[Toto dílo je chráněné a proto není možné jej zveřejnit celé, jelikož by to odporovalo platnému autorskému zákonu ČR. V této knize můžete listovat pouze v rozmezí 2 stran.]

 

Poklad duše - Santini Šarlota
 
 
cena původní: 89 Kč
cena: 89 Kč
Poklad duše - Santini Šarlota
Lovci mamutů - Štorch Eduard, Burian Zdeněk
 
 
cena původní: 329 Kč
cena: 280 Kč
Lovci mamutů - Štorch Eduard, Burian Zdeněk
Lovci mamutů - Štorch Eduard, Burian Zdeněk
 
 
cena původní: 219 Kč
cena: 186 Kč
Lovci mamutů - Štorch Eduard, Burian Zdeněk

 

   1   >

 

 

Na Vltavě

Stálá krůpěj i žulu vydlabe a stálý proud i tvrdou skálou prorazí. Veliká řeka Vltava sto tisíc let hlodala v horninách svého koryta a odnášela kal na sever.

I obnažila se terasa Letné.

Mocná řeka narazila na tvrdé skály křemencové, i uhnula oklikou maninskou, ale od Podbaby tekla opět dále na sever. Tehdy prvnípralidé oživili krajiny západní a jižní Evropy a snad i sem se zatoulala tlupa divokých lovců.

Nových padesát tisíc let.

Vltava se zarývala do ložiska Letné a odplavovala štěrk i písek. Řečiště se prohlubovalo, hladina klesala - zprvu pomaleji, ale čím více se tekoucí vody spojovaly v jedno mohutné řečiště, tím rychleji, až nakonec bylo patrno snížení vodního koryta ojeden decimetr za sto let. Dnes teče Vltava už víc než sto metrů pod svou prvotní hladinou...

Když tu pravěcí lovci pronásledovali stádo sobů a činili nástrahy ohromným mamutům, tekla Vltava ještě dvacet metrů nad nynějším řečištěm. A když se v utěšené pražské kotlině, plné ostrovů, říčních ramen a bujného porostu, usazovali první stálí obyvatelé v nuzných vesničkách, leskla se vltavská hladina osm metrů nad nynějším proudem.

A Vltava hlodala ve svém korytě nepřetržitě a decimetr za decimetrem se v běhu staletí zarývala do tvrdého lože. Lidé doby kamenné pásali tu svá dobytčí stáda a na skrovných políčkách pěstovali chudé obilí a len.

Staletí a tisíciletí zapadla do hlubiny věků. Vymílací činnost vltavského proudu prohloubila dno řečiště o další metry. Hladina veliké řeky nebyla již ani pět metrů nad nynějším povrchem - ani čtyři metry - ani tři metry...

Kmeny usedlé na březích krásné řeky navštěvovali v té době obchodníci, kteří sem přinášeli z jižních zemí skvělý zlatožlutý bronz. Ženy snily o bronzových náramcích a jehlicích. Muži obětovali vše, aby dosáhli touženého bronzového nože, oštěpu, dýky, nebo dokonce pádného meče, neboŤ se jim nevyrovnala stará zbraň kamenná, ať byla sebedovedněji připravena. Lidská kultura o krok postoupila. Skončila se doba kamenná a v našich zemích zvítězila doba bronzová.

Vltava šuměla svou odvěkou píseň lidem doby bronzové a bez odpočinku hloubila své lože milimetr za milimetrem.

Ještě více než půl třetího metru tvrdé horniny musila vymlít, aby na svých březích spatřila moderní lidi ve století páry, elektřiny, rádia, letadel...

Co asi uvidí, až její vody někdy poplynou další metr pod nynější úrovní?

Najde tu lidstvo šťastné, žijící v míru a bratrské lásce?

 

   1   >

 

 

 

[Obsah]


© Literární doupě
on-line knihovna, zdroj pro čtenářský deník, referáty, seminárky z češtiny, přípravu na maturitu a povinnou četbu;
knihy zdarma (free e-books), recenze, ukázky, citáty, životopisy, knihy pro Kindle

TOPlist