<<< Zpět na Literární doupě - přehled všech autorů a knih

Jaroslav Žák

BOHATÝRSKÁ TRILOGIE 1
Budulínek a Matlafousek aneb Vzpoura na parníku Primátor Ditrich

kompletní kniha, e-book

 

Dobrodružství šesti trampů /Rada, Žák - Rada Vlastimil, Žák Jaroslav
 
 
cena původní: 69 Kč
cena: 68 Kč
Dobrodružství šesti trampů /Rada, Žák - Rada Vlastimil, Žák Jaroslav
Finanční gramotnost Učebnice žáka - Navrátilová Petra, Jiříček Michal, Zlámal Jaroslav
 
 
cena původní: 177 Kč
cena: 156 Kč
Finanční gramotnost Učebnice žáka - Navrátilová Petra, Jiříček Michal, Zlámal Jaroslav
Ve stínu kaktusu - Žák Jaroslav
 
 
cena původní: 249 Kč
cena: 212 Kč
Ve stínu kaktusu - Žák Jaroslav

 

Elektronické knihy za hubičku!

Kromě samostatných e-knih můžete získat balíčky kompletních knih do svých čteček a jiných zařízení až o 65% levněji.

Vše k dispozici ve formátech ePub  i PDF .


Stáhnout tuto knihu v PDF a ePub
<   12    

 

POZNÁMKY,
jimiž by měl být čtenář poučen, vpravdě však bude ještě více popleten

Str.:

7 –       Káďa – mylně utvořené substantivum od zdrobněliny kádinka, tedy správně má znít káď. Jinak též dr. Karel Pešek, legendární centrhalf čs. fotbalového středověku.

7 –       Plánička – nikoli malá pláň (viz předešlé), nýbrž spíše planý stromek, podle jiných učenců malá plaňka, tyčka v plotě. Pokud jde o stejnojmenného slavného brankáře, na rozdíl od Kádi se jmenuje Franta.

10 –     player – v zaniklém nářečí kmene fotbalových fandů doby předválečné = hráč vynikajících kvalit. Fandové čili fanouškové (viz též několikrát dále díl II a III) – nebuďtež zaměňováni s Fanoušky (mužové s křestním jménem František). Název označuje ve výstižné zkratce fanatické stoupence některého klubu. Obě skupiny obyvatelstva se však vzájemně prolínají, takže např. Fanda Mrázek může být zároveň fandou.

10 –     leader (v duchu nových Pravidel českého pravopisu lýdr, ale hezčí je vyslovovat leadr) – vedoucí klub, v době Matlafouskově většinou Sparta nebo Slávia (letenští leadři). S nimi tvořila čilá žižkovská Viktoria „silný triangl“ – všechny tři kluby dohromady pak byly „rivalové z trianglu“.

10 –     buřinka, též bouřka, bonbónek, meloun čili tvrďák – tvrdý černý klobouk tvaru polokoule, vyznačoval muže solidního, živnostníka, otce rodiny, detektiva nebo revizora pražských tramvají.

13 –     „poznal hlas svého pána“ – reklama gramofonové firmy „His master‘s voice“, bílý psík, naslouchající u gramofonové trouby, jejíž reprodukce však, kupodivu, byla tak otřesná, že by z ní byl ani pes hlas svého pána nepoznal.

14 –     Rin-tin-tin – slavný filmový vlčák. Zachraňoval dítka před únosci, dívky před zvrhlíky a sympatické jinochy před zločinci, aby je vehnal (jinochy) do spárů milovaných dívek.

25 –     „Závist“ – název parníčku, budí oprávněné podezření, že Pražská paroplavební společnost se zabývala smělým plánem vybudovat flotilu sedmi hlavních hříchů (Pýcha, Lakomství, Smilstvo, Závist, Nestřídmost, Hněv, Lenost). Básnický projekt narazil patrně na odpor církevních autorit. Podle jiných badatelů je název odvozen od přístavu naproti Zbraslavi.

26 –     kanec – mužský rod podstatného jména kaňka. Drsně zálesácká varianta téhož termínu je kaňour, zkráceno v úsečné mluvě fořtů kňour, což je divoké prase mužského pohlaví, v mluvě mazlivé pak čuně: souvislost čuněte s kaňkou odhalí bystrý čtenář samostatně.

26 –     Chiclet’s – osvěžující náhražka žvýkacího tabáku, tzv. žvýkací guma. Prastarý zvyk přežvykovat přijali trampové od čtyřnohých obyvatelů prérie a původně žvýkali stébla trávy.

26 –     Barrande – podle suchého vědeckého záznamu francouzský geolog. Oč šťavnatější a poetičtější je lidový mythus o této osobnosti, tlumočený Joe Chicletsem.

26 –     Forbes – hrací automat na odčerpávání přebytečného oběživa.

27 –     Aspirin (dnes acylpyrin) – zázračný prášek, jímž dávní šamani kurýrovali všechny choroby od planých neštovic po lepru.

27 –     Nick Wharton – řečený „stařičký“, nerozlučný druh Buffalo-Billův, povinný komický živel v buffalobillkách.

35 –     „Jede mladík na svém keňu..“ – dřevní píseň povltavských domorodců z dob, kdy piroga a kajak byly důležitými dopravními prostředky i bitevními jednotkami. Později, v době feudální, vznikla jezdecká verse tohoto zpěvu: „Jede mladík na svém koni...“ co by chorál selské jízdy. Nepochopením dávné trampštiny byl genitiv „vesel“ (údery vesel) vykládán mylně jako adjektivum „vesel“ = „v dobré náladě, bujarý“. Odtud verš „vraný koník vesel skáče...“.

36 –     véla – hutná zkratka pro známku velmi dobrou, podle vzoru „éla“ – „elektrická tramvaj“.

42 –     Maršner a Orion – továrník a jeho dítě (v daném případě čokoládovna). V utkání Oriona s Kofilou spatřovali někteří učenci symbolickou zkratku pro konkurenční boj dvou továren na čokoládu, což je výklad mylný. Podle dochovaných ústních zpráv byl tramp Maršner proletářského původu, a jsa amatérským hvězdářem, zvolil si předjmení podle populárního souhvězdí.

45 –     Radion Mac Peresam si získal takovou popularitu v pračkách všeho druhu, že na paměť slavného práče byly jmény Radion a Peresam označeny prací prášky. Jiná verse, méně pravděpodobná, uvádí, že prý Radion používal nukleárních střel, napuštěných radiem, které kalil v ohni nočních rádiových pořadů zábavné hudby.

47 –     astrachán – na rozdíl od paďoura byl spíše štíhlé postavy, uhlazený a elegantně oděn (paďour býval zamaštěn – viz též masňák) a navštěvoval elegantní restauranty, kdežto paďouři se rojili v zakouřených hospodách. Astrachán pil sekt, kdežto paďour plzeňský prazdroj nebo velkopopovický kozel.

47 –     Krép-de-Čín (čti Crępe de Chine) – jemná tkanina, do níž se zákeřný metač nožů s oblibou halil.

48 –     Smutný gigolo – píseň, která líčila neutěšený osud carského gardového důstojníka.

50 –     Vykópil – nezaměňujme s Jaroslavem Vykoupilem, zasloužilým mistrem sportu, jenž nedávno slavil šedesátiny. Není pravda, že Jaroslav Vykoupil házel vidlemi, ale naopak je pravda, že házel sice diskem, toliko však pro zábavu, kdežto 400 m běhal vážně, a to v rekordu.

50 –     mah-yong – čínská hra, podobná dominu. Zálesák Mah Yong se při volbě jména patrně omylem domníval, že je to jméno slavného bandity.

50 –     Souvislost Sama Křópala se stréčkem Křópajem z Břochovan se nepodařilo vystopovat. Jde patrně o náhodnou shodu jmen.

54 –     Nikodém – otužilý kmet a náčelník nezmarných dědů, kteří šířili slávu své generace tím, že rok co rok plavali o vánocích závodně přes Vltavu. Nestor Nikodém brázdil ledovou tříšť Vltavy ještě ve věku 75 let.

56 –     Big Bili Tilden – zakladatel amerického profesionálního tenisového cirkusu; Karel Koželuh, český profesionální mistr světa v tenisu, byl nejslavnější ze čtyř bratří Koželuhů a patrně vůbec nejslavnější český koželuh.

63 –     Jan Košek – zakladatel české fotbalové střelecké školy z doby, kdy se mylně soudilo, že úkolem fotbalového útočníka je vstřelit míč do branky. Nejenže střílel z každé pozice, ale dokonce skoro vždy trefil branku. Jeho klubovým druhem byl kapitán S. K. Slavie Medek, největším soupeřem pak spartánský střední útočník Pilát, opora „železné Sparty“ po první válce. Tito dřevní fotbalisté vycházeli z primitivní these, že účelem hry je vyhrát zápas, a většinou se jim to dařilo. Vývojem vznikli pozdější „zlatí hoši“, kteří se zaměřili na předstřel (foršůs) a posléze dnešní Mistři Velikého Vápna, kteří skýtají oku divákovu estetický požitek půvabnými kličkami.

69 –     Underwood a Remington – značky psacích strojů, neznámo, zda tak pojmenovaných v upomínku na oba proslulé kanadské žertéře.

74 –     stroke – od přídě počítáno každý sudý a háček – každý lichý veslař.

75 –     maňásek – nejmenší bojová jednotka vltavské válečné flotily.

75 –     Národní politika – ctihodný a vousatý list, skýtající akcionářům plynulé a štědré příjmy skrze rozvětvenou inserci. Ve výroku autorů „sensační večerník Národní politiky“ jest spatřovati básnickou licenci.

* * *

...a na rozloučenou s čtenářem:

Při vytváření těchto vysvětlivek byl komentátor veden snahou (podle jeho názoru chvályhodnou) vyhnout se suchému výkladu a přizpůsobit poznámky šťavnatému textu. Vycházel z přesvědčení, že humoristická kniha má být veskrze humorná. Domníval se přitom, že svěží humor let jinošských bude dobře ladit s pošetilými nápady věku kmetského, který, jak známo, vrací se cyklicky k dětským žertům.

Bystrá čtenářka a hloubavý čtenář na to jistě přišli sami, zmocnili se hbitě zrnek holé pravdy (viz třeba „Edgar Wallace = továrník na hrůzné detektivky“) a odlišili od nich výklady žertovné (např. že paďour je nepravý ďaur), neboť nám šlo o to, vytvořit jakousi parodii na suchopárné poznámky, jimiž jsou některé edice přeplňovány. Pisatel počítal s tím, že čtenář, jenž se živelně prokouše textem až k vysvětlivkám, bude určitě příslušníkem velké rodiny veselých, humor milujících lidí. Zbytek ctěných čtenářů, kteří chápali „Poznámky“ doslovně, prosí autor co nejzkroušeněji za odpuštění.

 

J.Ž.

 

<   12    

 

 

 

[Obsah]


© Literární doupě
on-line knihovna, zdroj pro čtenářský deník, referáty, seminárky z češtiny, přípravu na maturitu a povinnou četbu;
knihy zdarma (free e-books), recenze, ukázky, citáty, životopisy, knihy pro Kindle

TOPlist