<<< Zpět na Literární doupě - přehled všech autorů a knih

Aischylos
překlad: Ferdinand Stiebitz

SPOUTANÝ PROMÉTHEUS
recenze
(pro čtenářský deník nebo referát)

 

 

Nové Literární doupě!

Literární doupě bylo modernizováno a přechází pod novou doménu literdo.com!.

Nový web LD vám přínáší ještě více knih s možností výhodného stahování většího množství e-knih podle vlastního výběru (tedy nejen jednotlivých knih nebo balíčků podle autorů) ve formátech ePub , PDF  a MOBI.

 Přejít na nový web Literární doupě

 Tato kniha na Novém Literárním doupěti
    1   >

 

Dílo zakladatele antické tragedie pojednává o Prométheovi, který daroval proti Diově vůli lidstvu oheň.

Hlavní postavy

Zeus sesadil z trůnu svého otce Kronose, aby se sám mohl stát vládcem bohů, a velmi si své místo hlídá. Je neúprosný, krutý k těm, kdož se mu jakkoli znelíbili, a stíhá je hroznými tresty. Dominují u něj ale i lidské vlastnosti, například nestálost, zvědavost. Obecně na tuto postavu Aischylos nahlíží jako na všemocného, spravedlivého boha, který nekompromisně stíhá lidskou domýšlivost.

Prométheus, bezesporu hlavní postava, je bůh, jenž se vzepřel novému vládci bohů - Diovi, když lidem odsouzeným ke smrti navrátil oheň. Vyznačuje se svým darem nahlížet do budoucnosti a láskou ke smrtelníkům. Vládne rozumem, ale také slovem. Má svoji hrdost.

Stručný děj

Děj se odehrává v okolí kavkazského pohoří, kam byl Prométheus přikován; čas nelze blíže určit. Ústředním tématem je konflikt nejvyššího z bohů, Dia, a Prométhea. Vedlejšími tématy jsou osudy jednotlivých postav, které Prométhea potkávají na své cestě.

Dílo patří do trilogie vyprávějící příběh Prométhea, další dvě části Prométheus Ohňonoš a Osvobozený Prométheus se nedochovaly. V prologu je čtenář stručně seznámen s událostmi, které předcházely Prométheovu připoutání ke skále (uloupení ohně pro smrtelníky). Epilog zachycuje Prométhovo osvobození s pomocí Hérakla.

Prométheus je Héfaistem, bohem kovářem, přikován ke Kavkazu. Zde má trpět za svou neposlušnost Diovi. Setkává se s mnohými postavami, jež náhodně procházejí kolem na své životní pouti. Někteří ho litují a soucítí s ním (například sbor Okeánoven, mořských nymf, které ho navštěvují a rozmlouvají s ním), jiní ho též žádají o radu (Ió, kterou postihl trest za to, že se vzepřela Diovu loži) a prozrazení věcí budoucích. Prométheus se díky svému vnitřnímu oku dozví, že Zeus bude svržen. Ten, jak se to dozví, vyšle svého posla Hermese, jemuž dal úkol přesvědčit Prométhea, aby vyjevil více z budoucnosti, co přesně se má stát a jak tomu může zabránit. Prométheus nic nepoví - Zeus ho i se skálou svrhne do podzemí. Jako další trest k němu každý den přilétá orel, aby mu vykloval játra, která vždy znovu dorostou - tak je Prométheus odsouzen k nekonečným mukám.

 

Toto drama je úvahou nad tím, zda mělo Prométheovo počínání vůbec smysl. Dal lidem oheň, kovy, z bylin je učil získávat léky. Oni však místo vděku ohněm ničí, kovy uplácí. Z kovů vyrábějí zbraně, z bylin jedy. Obojí k zabíjení se navzájem. Konflikt "staré generace" a "nové generace". Spousta osob Prométhea lituje a obdivuje jeho činy, ale strach z Dia je ovlivňuje mnohem více.

 Tato kniha na Novém Literárním doupěti

 

    1   >

 

 

 

[Listovat]

[Obsah]


© Literární doupě
on-line knihovna, zdroj pro čtenářský deník, referáty, seminárky z češtiny, přípravu na maturitu a povinnou četbu;
knihy zdarma (free e-books) v epub a pdf, recenze, ukázky, citáty, životopisy, knihy pro Kindle a další čtečky

TOPlist