<<< Zpět na Literární doupě - přehled všech autorů a knih

Dante Alighieri
překlad: Jaroslav Vrchlický

BOŽSKÁ KOMEDIE
kompletní kniha, e-book

 

 

Nové Literární doupě!

Literární doupě bylo modernizováno a přechází pod novou doménu literdo.com!.

Nový web LD vám přínáší ještě více knih s možností výhodného stahování většího množství e-knih podle vlastního výběru (tedy nejen jednotlivých knih nebo balíčků podle autorů) ve formátech ePub , PDF  a MOBI.

 Přejít na nový web Literární doupě


Stáhnout tuto knihu v PDF, ePub a MOBI
<   100   >

 

Zpěv dvacátý šestý

 Nad oslepnutím svým co strach jsem cítil,
 tu z plamene, jejž nemohl zrak snésti,
 dech vyšel, který pozornost mou vznítil,
 
 Řka: „Než nabudeš zraku, na mne jesti,
 když strávil jsem jej, aby za náhradu
 můj hovor mnohou potěšil tě zvěstí.
 
 Nuž, odhal duši svou mi do základu,
 kam směřuje; dej tomu výhost zdání,
 že’s ztratil zrak, tys zmdlel jen jeho vládu.
 
 Neb, jež tě vede rájem, ona Paní
 má v pohledu svém síly plamen žhavý,
 již druhdy Ananias, měl v své dlani.“ —
 
 Já pravil: „Dřív neb pozděj’, vždy v čas pravý
 mé oči uzdraví, jež byly brány,
 kterými vešla ohněm, jenž mě tráví.
 
 To Dobro, jímž dvůr tento požehnaný,
 jest A i O všech písem, láska čítá
 buď silně je, buď slabě z každé strany.“
 
 A tentýž hlas, jímž útěcha mi vlitá,
 pro náhlé zdánlivé mé oslepení,
 zas dále k řeči myšlénky mé splítá.
 
 — „Na hustším sítě třeba protřesení,
 (on pravil) luk tvůj k takovému cíli
 kdo napjal, třeba dát mi vysvětlení.“
 
 Já: „Filosofické důvody síly
 dost mají s autoritou, jež ztad splývá,
 že láska taká v duši mou se chýlí.
 
 Neb dobro, pokud znané, dobrem bývá,
 tak vznítí lásku, a tím stále větší,
 čím výtečnosti více v sobě skrývá.
 
 Tož k bytosti, jež ostatní tak předčí,
 že dobro každičké mimo ni jsoucí
 jest paprsk světla jejího, vždy s péčí
 
 Se musí obraceti duše vroucí
 všech v lásce, kteří pravdu poznávají,
 na níž spočívá tento důkaz skvoucí.
 
 A s pravdy této hlubokými taji,
 mne seznamuje ten, jenž učí znáti
 mne lásku, věčné bytosti jíž plají;
 
 Hlas mistra pravého já slyším vláti,
 jenž o sobě tak pravil ku Mojžíši:
 Chci všecko dobro tobě ukázati.
 
 I tvoji rtové konečně ji dýší
 hned na počátku zvěsti tvé, nad jiné,
 když nebes taj oznámil’s světa říši. —“
 
 — „Po rozumu a slovu božím (plyne
 hlas ke mně), jež se spolu provázejí,
 zřím láska tvoje k Bohu že se vine.
 
 Zda ale, mluv, se jiné struny chvějí
 v tvém srdci, zjev mi zuby lásky tvojí,
 kterými útroby tvé krvácejí?“ —
 
 Mně neostalo skryto ve závoji,
 co orel Krista chtěl a v jaké svody,
 já poznal, obrátit chce zpověď moji.
 
 I pravím: „Všecky tyto silné hlody,
 jež mohou srdce k Bohu obrátiti,
 v mé lásce vroucí nabývají shody.
 
 Neb světa jsoucnost, pak i moje žití,
 smrt, kterou trpěl On, bych živ byl dále,
 a naděj, kterou jak já každý cítí,
 
 A jisté poznání to neustálé,
 ty odtrhly mne klamné lásky moři,
 břeh lásky zjevily mi dokonalé.
 
 A pro listy, jimiž sad stkví se v zoři
 věčného zahradníka, též jsem vzňatý
 dle dobra, které z něho jim se noří.“ —
 
 Co mlčel jsem jak ustrnutím jatý,
 zpěv sladký nebem zněl, a moje Paní
 též pěla s nimi: Svatý, Svatý, Svatý!
 
 Jak ostré světlo probouzí ze spaní,
 tož zraku duchem, jenž se vrací zpátky,
 (...)

(......)


Stáhnout kompletní knihu v PDF, ePub a MOBI

 

<   100   >

 

 

 

[Listovat]

[Obsah]


© Literární doupě
on-line knihovna, zdroj pro čtenářský deník, referáty, seminárky z češtiny, přípravu na maturitu a povinnou četbu;
knihy zdarma (free e-books) v epub a pdf, recenze, ukázky, citáty, životopisy, knihy pro Kindle a další čtečky

TOPlist