<<< Zpět na Literární doupě - přehled všech autorů a knih

Dante Alighieri
překlad: Jaroslav Vrchlický

BOŽSKÁ KOMEDIE
kompletní kniha, e-book

 

 

Nové Literární doupě!

Literární doupě bylo modernizováno a přechází pod novou doménu literdo.com!.

Nový web LD vám přínáší ještě více knih s možností výhodného stahování většího množství e-knih podle vlastního výběru (tedy nejen jednotlivých knih nebo balíčků podle autorů) ve formátech ePub , PDF  a MOBI.

 Přejít na nový web Literární doupě


Stáhnout tuto knihu v PDF, ePub a MOBI
<   103   >

 

Zpěv dvacátý devátý

 Tak dlouho, co Latony děti obě
 (to v Beranu a to ve Váze dřímá,)
 pás obzoru si tvoří v jedné době,
 
 Jsou v rovnováze, v níž je zenit třímá,
 až k chvíli, obě když sfér proměnění
 je zhostí pásu toho, jenž je jímá;
 
 Tak s tváří, v níž hrál úsměv, v zamlčení
 má Beatrice stála k tomu bodu,
 jenž přemoh’ mne, své obracejíc zření:
 
 — „Bez ptaní pochyb tvojich já chci brodu
 se dotýkat, jak chceš, já dávno zřela
 tam ubi s quando kde vždy splývá v shodu.
 
 Ne sama že by zbohatnouti chtěla,
 což nemožno, leč aby záře její
 v svém odlesku „Já trvám“ říci směla
 
 Bez mezí všech a časů nad peřejí
 se věčná láska podle vlastní chuti
 v devíti lásek objevila reji.
 
 A neležela dříve ve strnutí,
 neb žádné „před“ a „po“ nemělo vlání,
 jímž nad vodami vzplálo Tvůrčí hnutí.
 
 Tvar s látkou celý, čistý v objímání,
 tak vyšly k bytnosti, jež beze vady,
 jak třístrunný luk trojí šíp pohání.
 
 Jak jantarem, křišťálem a sklem všady
 se mihne paprsk, tak že není chvíle
 od blesknutí až k mžiku, když je tady:
 
 Tak z Pána tryskl účin v trojí síle,
 bez postupu se celý v tvorstvo chýlí
 při počátku svém stejné, bez rozdíle.
 
 Řád spolustvořen substancím, že byly
 na světa vrcholu, v nich činnost čistá,
 se rozvinula ve stvoření chvíli.
 
 Máť čirá potence nejnižší místa,
 potence s činem ta ve středu stojí
 ve svazku, jehož vazba vždy jest jistá.
 
 Že prošly věky, Jeronym ve svojí
 vám knize psal, a již andělé byli,
 dřív nežli svět váš stvořen v světla roji;
 
 Však mojí pravdou mnohé stránky kryli
 svatého Ducha nadšencové praví,
 ty poznáš ji, když zrak tvůj tam se schýlí.
 
 A částečně již rozum ti to praví,
 jenž nedopustí, by motoři světa
 být mohli dřív, než jejich účel pravý,
 
 Víš, kterak, kde a kdy ta duchů četa
 se zrodila, tak ve štěp přání tvého
 již trojím květem vysvětlení zkvétá.
 
 A nepřijdeš do čísla dvacátého,
 byť’s rychle počítal, andělů řada
 když byla zdrojem v živlech zmatku zlého.
 
 Část zůstala a umění to ráda
 pak započla, jež vidíš, blahem vzňata,
 že kroužiti, již nikdy neodkládá.
 
 A původ pádu pýcha byla klatá,
 jíž hřešil onen, jejž tam drtí tíha,
 jak viděl’s, všeho světa vrchovatá.
 
 Ti skromní byli, jichž řád se tu míhá,
 ti cítili, že dobroty jsou dílo,
 jíž otevřena moudrosti jim kniha.
 
 Tož nebe zraky jejich povýšilo
 svou milostí a zásluhou jich spolu
 a plnou, pevnou vůli do nich vlilo.
 
 Máš jistý být, ne v pochybnosti bolu,
 že zásluhou jest, milost obdržeti,
 jen láska ochotná když při tom stolu.
 
 O svatém tomto sboru přemýšleti
 dost můžeš nyní, pakli moje zvěsti
 jak sluší se, ti budou v mysli tkvěti.
 
 Leč na zemi že v školách zvykem jesti
 vás učit, andělé že vůli mají,
 že chápou, vzpomínají, s pravdy trestí
 
 Chci seznámit tě, (...)

(......)


Stáhnout kompletní knihu v PDF, ePub a MOBI

 

<   103   >

 

 

 

[Listovat]

[Obsah]


© Literární doupě
on-line knihovna, zdroj pro čtenářský deník, referáty, seminárky z češtiny, přípravu na maturitu a povinnou četbu;
knihy zdarma (free e-books) v epub a pdf, recenze, ukázky, citáty, životopisy, knihy pro Kindle a další čtečky

TOPlist