<<< Zpět na Literární doupě - přehled všech autorů a knih

Dante Alighieri
překlad: Jaroslav Vrchlický

BOŽSKÁ KOMEDIE
kompletní kniha, e-book

 

 

Nové Literární doupě!

Literární doupě bylo modernizováno a přechází pod novou doménu literdo.com!.

Nový web LD vám přínáší ještě více knih s možností výhodného stahování většího množství e-knih podle vlastního výběru (tedy nejen jednotlivých knih nebo balíčků podle autorů) ve formátech ePub , PDF  a MOBI.

 Přejít na nový web Literární doupě


Stáhnout tuto knihu v PDF, ePub a MOBI
<   12   >

 

Zpěv desátý

 A úzkou stezkou spěly naše kroky
 kol mezi mukami a města zděmi,
 můj mistr napřed, já za jeho boky. —
 
 „O valná sílo, jež zlých kruhy těmi
 mne, jak chceš, vedeš neúmorná, svěží,
 mluv, ukoj moje přání; směry všemi!
 
 Ten lid, který zde v těchto hrobech leží,
 lze vidět jej? Hle, u všech vyzdvižena
 jsou víka, ale žádný, kdo jich střeží."
 
 On ke mně: „Všecka budou přiražena,
 až z údolí se vrátí Josafatu
 ti všickni s těly, v zem jež uložena.
 
 Po této straně velký hřbitov má tu
 sám Epikur i s velkou školou svojí,
 jenž s tělem učil též i duše ztrátu.
 
 Leč co se tady otázky tkne tvojí,
 máš hned být ukojen v svém přání hravě
 i v tom, jež tvůj ret vyslovit se bojí."
 
 Já: „Dobrý vůdce, že tak ostýchavě
 ti odhaluju srdce, tím se stává,
 bych stručný byl, jak vybíď jsi mne právě."
 
 „— Ó Toskánský, jenž v tato města žhavá
 jsa živ se blížíš v jemné výmluvnosti,
 zde postát dovolí snad tvá pouť tmavá.
 
 Tvé nářečí tě prozrazuje dosti
 jak syna oné ušlechtilé země,
 jíž snad jsem kdys byl k obtíži a zlosti."
 
 Tak z jedné rakve zní to náhle ke mně,
 i zděsil jsem se tak smutného hlasu,
 že k vůdci svému přitisk' jsem se jemně.
 
 On děl: „Nuž obrať se, proč trneš v žasu?
 Hle, Farinata z hrobu zvedá tělo!
 Jej vidět můžeš celého až k pasu."
 
 Již moje oko v jeho oku tkvělo,
 on jak by zhrdal pekla mukou zcela,
 výš zvedal prsa svá i svoje čelo.
 
 A mého mistra ihned ruka smělá
 mne mezi hroby k němu stavit pílí:
 „Střez ústa svá, co říci by mu chtěla!"
 
 Tu když jsem stál u hrobu jeho chvíli,
 on plaše změřil mne, jak v hněvu divý
 se tázal: „Pověz, kdo tví otci byli?"
 
 Já poslechnouti ve všem žádostivý
 nic netajil jsem, dal jsem vše um znáti,
 on obočí zveď trochu zádumčivý.
 
 Pak děl: „Tví otci mojich byli kati,
 mé straně byli soky ve zápase,
 že dvakrát jsem je musil z města hnáti."
 
 „Nechť vyhnáni, vždy vrátili se zase,"
 já odpovídám, „ale strana vaše
 to umění tak neznala, jak zdá se." —
 
 Stín druhý z hrobu povstal, bez rubáše
 jsem viděl jej až k bradě, z hrobu půdy
 zdál na kolena zvedati se plaše.
 
 Jak zved se v hrobě, zíral kolem všudy,
 leč ztišiv zcela svoje roztoužení,
 zda se mnou někoho by nezřel tudy,
 
 Děl v pláči: „Jestli ducha vyšší chtění
 tě dolů v tento slepý žalář slalo,
 kde jest můj syn a rci, proč s tebou není?"
 
 Dím: „Vůlí vyšší, jak díš, se to stalo
 jenž tam mne čeká, ten mi podal ruky,
 váš Quido pro něho měl úcty málo."
 
 Neb slova jeho i druh jeho muky
 mi daly uhodnouti jeho jméno,
 že plnými jsem odpověděl zvuky.
 
 Tu vztyčil se: „Co tebou vysloveno?
 Že měl? Což nežije? Což nemůž' v sladký
 (...)

(......)


Stáhnout kompletní knihu v PDF, ePub a MOBI

 

<   12   >

 

 

 

[Listovat]

[Obsah]


© Literární doupě
on-line knihovna, zdroj pro čtenářský deník, referáty, seminárky z češtiny, přípravu na maturitu a povinnou četbu;
knihy zdarma (free e-books) v epub a pdf, recenze, ukázky, citáty, životopisy, knihy pro Kindle a další čtečky

TOPlist