<<< Zpět na Literární doupě - přehled všech autorů a knih

Dante Alighieri
překlad: Jaroslav Vrchlický

BOŽSKÁ KOMEDIE
kompletní kniha, e-book

 

 

Nové Literární doupě!

Literární doupě bylo modernizováno a přechází pod novou doménu literdo.com!.

Nový web LD vám přínáší ještě více knih s možností výhodného stahování většího množství e-knih podle vlastního výběru (tedy nejen jednotlivých knih nebo balíčků podle autorů) ve formátech ePub , PDF  a MOBI.

 Přejít na nový web Literární doupě


Stáhnout tuto knihu v PDF, ePub a MOBI
<   14   >

 

Zpěv dvanáctý

 Kde sestoupli jsme, břeh byl skalinatý
 a hrůza tak pro toho, jenž zde, zela,
 že každý zrak byl ztrnul děsem jatý.
 
 Jak ona skalná troska, která sjela
 tam u Tridentu střemhlav do Adiže,
 buď podemletím, buď že zem se chvěla;
 
 Neb od vršku, zkad sunula se níže,
 až ku rovině tak jest kolmá skála,
 že slézti dolů nelze bez obtíže:
 
 Tak naše cesta s tesů těch se dála,
 tu hle, kde trčel zbořený val tmavý,
 na výši jeho hanba Krety stála,
 
 Počata druhdy z nastrojené krávy.
 Jak spatřil nás ten netvor, kousal sebe
 jak ten, jejž vzteku vnitřní oheň tráví.
 
 Můj mudřec k němu: „Snad tě hrůza střebe,
 mníš, z Athen vévoda že krok sem stáčí,
 jenž na světě tam kdysi zabil tebe?
 
 Pryč, netvore, neb ten k věčnému plači
 tvou sestrou naveden jsa nepřichází;
 by poznal vaše tresty, on sem kráčí.
 
 A jako býk se utrhne, když srazí
 jej smrtící ráz k zemi, v před se řítí,
 jít nemůže, jen sem tam sebou hází:
 
 Na Minotaura tak nám bylo zříti.
 V tom vůdce: „Obrať ku stezce krok smůly,
 neb dokud zuří, dobře můžeš sjíti."
 
 A tak jsme dále mořem trosek spěli
 po úzké stezce dále přes kameny,
 jež novou tíží kroků mých se chvěly.
 
 Já v dumách kráčel. On: „Snad zamyšlený
 jsi nad těmito troskami, jež chrání
 ten zvířecí vztek mnou teď zkonejšený?
 
 Věz tedy, když jsem poprv v pekel plání
 se spustil, tyto skály v tmavém luhu
 zde nezdrceny s pyšnou stály skrání.
 
 Leč krátce před tím, dobře-li můj druhu
 si vzpomínám, než Ten přišel, jenž Ditu
 vzal velkou kořisť z hořejšího kruhu,
 
 Ten hrůzný dol se v takém zatřás' chvitu,
 že zdálo se mi, jak by Vesmír vznítil
 se láskou, v kterémž, jak mní mnohý, citu
 
 Svět často v chaos zvrácen, jak ji cítil:
 a tenkrát rovněž hřbet té staré skály
 jak zde i jinde v ruina se zřítil.
 
 Leč upři v údol zrak, hle, jak se valí
 k nám krve proud, v kterém se každý vaří,
 kdo násilím bližního svého šálí."
 
 Ó hltavosti, vzteku, vám se zdaří
 být ostnem, dokavad jsme krátce živi,
 a věčnost nás pak takou lázní daří!
 
 Tu široký zřím v kruhu příkop křivý,
 ten objímá té pláně okruh celý,
 jak udal dřív mi vůdce spolehlivý.
 
 A mezi ním a skalní stěnou jeli
 Kentauři řadou v šípů břitkých v broji,
 jak na světě když na lov druhdy spěli.
 
 Jak uzřeli nás, ihned každý stojí,
 tři od tlupy se oddělili s luky,
 a s šípy vybranými k nám se rojí.
 
 A jeden křičel z dálky: „V jaké muky
 sem přicházíte po tom strmém srázu,
 tam odtud mluvte, neb šíp pustím z ruky."
 
 Děl mistr jemu: „Odpověď dám v rázu
 tam Chironovi blíž u břehu kraje;
 tvá prudká mysl vždy strojila zkázu.
 
 To Nessus jest," děl, mne se dotýkaje,
 ..jenž mřel pro Dejaniru, krásnou paní,
 sám ze sebe svou pomstu utkávaje.
 
 Z (...)

(......)


Stáhnout kompletní knihu v PDF, ePub a MOBI

 

<   14   >

 

 

 

[Listovat]

[Obsah]


© Literární doupě
on-line knihovna, zdroj pro čtenářský deník, referáty, seminárky z češtiny, přípravu na maturitu a povinnou četbu;
knihy zdarma (free e-books) v epub a pdf, recenze, ukázky, citáty, životopisy, knihy pro Kindle a další čtečky

TOPlist