<<< Zpět na Literární doupě - přehled všech autorů a knih

Dante Alighieri
překlad: Jaroslav Vrchlický

BOŽSKÁ KOMEDIE
kompletní kniha, e-book

 

 

Nové Literární doupě!

Literární doupě bylo modernizováno a přechází pod novou doménu literdo.com!.

Nový web LD vám přínáší ještě více knih s možností výhodného stahování většího množství e-knih podle vlastního výběru (tedy nejen jednotlivých knih nebo balíčků podle autorů) ve formátech ePub , PDF  a MOBI.

 Přejít na nový web Literární doupě


Stáhnout tuto knihu v PDF, ePub a MOBI
<   15   >

 

Zpěv třináctý

 Nedospěl Nessus k břehu druhé strany
 a v tmavý les již další pouť nás vede,
 jenž stezkou žádnou nebyl znamenaný.
 
 Ne listí zelené, leč barvy hnědé,
 ne hladká snět, leč drsná se tu sklání,
 ne na ní plod, leč ostny s jedem šedé.
 
 Houšť taká nemůž' divé zvěři ani
 být vlastí, která u Ceciny zdroje
 a Corneta se vzdělaných niv straní.
 
 Jen Harpyje tu staví hnízdo svoje,
 jež budoucích škod zvěstujíce báji
 kdys zahnaly od Strofad syny Troje.
 
 Ty velká křídla, tvář, krk lidské mají,
 spár na nohou, břich opeřený; v žale
 na podivných těch stromech děsně štkají.
 
 Můj dobrý mistr: „Nežli stoupíš dále" —
 zas mluvit začal — „věz, teď v druhém pruhu
 jsi octnul se a setrváš v něm stále,
 
 Až k písčitému dostaneš se luhu.
 Kol dohře hleď a uzříš udivený,
 co sotva bys mi uvěřil, můj druhu!"
 
 A se všech stran jsem slyšel teskné steny,
 však nezřel nikoho ni blíž, ni v dáli,
 i stál jsem proto celý pomatený.
 
 Já mním, že mnil on, já že mním, to lkali
 kdes lidé v husté toho lesa šeři,
 jenž zrakům našim v křovinách se halí.
 
 I řek' můj mistr: „Na některém keři,
 když ulomíš si snítku, jež tam klíčí,
 hned bludným shledáš, co teď duch tvůj věří."
 
 Jen trochu málo ruka má se vztyčí,
 z velkého keře malým trh' jsem prutem.
 „Co škubeš mne?" peň jeho na mne křičí.
 
 A načež celý zčernal krve rmutem.
 a jal se křičet: „Nač mne trháš tady,
 což není soucitu v tvém srdci krutém?
 
 Kdys lidé byli jsme, teď kmenů řady,
 víc soucitu tvá ruka natažená
 mít měla, byť i duše naše hady!"
 
 Jak syrová louč, která zapálená
 na jedné straně, s druhé strany svojí
 lká vzduchem, jenž z ní vychází, a stená:
 
 Tak z oné rány vespolek se rojí
 krev s řečí; ruka má snět upustila,
 i stál jsem jako člověk, jenž se bojí.
 
 „By dřív to jeho mysl uvěřila,"
 můj mudřec děl, „ty, duše zdrána v zlobě,
 co jen má píseň jemu oznámila,
 
 On nebyl by své ruky vztáhl k tobě,
 mne svedla neslýchaná věc, jej míti
 ku činu, jenž mne tíží v této době.
 
 Nuž rci, kdo's byla, on můž' osvěžiti
 za pokání tvou pověsť v světě cele,
 neb dovoleno jest mu nazpět jíti."
 
 A kmen: „Tvůj sladký hovor láká vřele,
 že mlčet nelze: nezazlete slovu,
 když v hovoru svém prodlím trochu déle.
 
 Jsem ten, jenž oba klíče k Fridrichovu
 měl ku srdci, hned tiše otvíraje
 aneb je jimi zavíraje znovu,
 
 Že nikdo nemoh' vniknout v jeho taje,
 až utratil jsem tepny své i žíly,
 ten slavný úřad věrně zastávaje.
 
 Však nevěstka, jež nikdy neuchýlí
 zrak chlipný od císaře, ta smrt stálá
 všech dvorů, a ten zločin, ze vší síly
 
 Všech mysli proti mně tak rozhárala,
 že rozháráni rozhárali pána,
 až plesná pocta smutkem se mi stala.
 
 Má duše v chvíli jedné rozervána
 mníc ujít smrtí svému pokoření,
 bez křivdy v křivdu k sobě byla hnána.
 
 U nových kořenů na tomto kmeni
 vám přisahám, že věrnost k mému pánu,
 již zasloužil, nepřišla v porušení.
 
 A (...)

(......)


Stáhnout kompletní knihu v PDF, ePub a MOBI

 

<   15   >

 

 

 

[Listovat]

[Obsah]


© Literární doupě
on-line knihovna, zdroj pro čtenářský deník, referáty, seminárky z češtiny, přípravu na maturitu a povinnou četbu;
knihy zdarma (free e-books) v epub a pdf, recenze, ukázky, citáty, životopisy, knihy pro Kindle a další čtečky

TOPlist