<<< Zpět na Literární doupě - přehled všech autorů a knih

Dante Alighieri
překlad: Jaroslav Vrchlický

BOŽSKÁ KOMEDIE
kompletní kniha, e-book

 

 

Nové Literární doupě!

Literární doupě bylo modernizováno a přechází pod novou doménu literdo.com!.

Nový web LD vám přínáší ještě více knih s možností výhodného stahování většího množství e-knih podle vlastního výběru (tedy nejen jednotlivých knih nebo balíčků podle autorů) ve formátech ePub , PDF  a MOBI.

 Přejít na nový web Literární doupě


Stáhnout tuto knihu v PDF, ePub a MOBI
<   24   >

 

Zpěv dvacátý druhý

 Já viděl leckdy jezdce v útok hnáti,
 na pochodu, neb ku přehlídce jíti,
 a často k spáse své se v útěk dáti;
 
 Já, Aretinští, vaší zemí hřmíti
 jsem viděl tlupy divých námezdníků,
 rej zatáčet a v turnajích se bíti.
 
 Hned ve poplachu zvonů, hned v trub ryku,
 ve bubnů víru, dle signálů z hradů,
 tu podle našich, tu dle cizích zvyků:
 
 Však nezřel jsem v šalmaje také spádu
 se bráti jezdce s pěší hotovostí,
 ni podle hvězd či břehů lodí řadu.
 
 S desíti ďábly — hrozná společnosti! —
 jsme kráčeli; však v chrámě se svatými,
 a s pijáky se v krčmě moudrý hostí.
 
 Jen na tůň smolnou zraky upřenými
 jsem zřel, s tím dychtě seznámit se luhem
 a s obyvateli v něm hořícími.
 
 Jak delfíni, jenž hřbetu svého pruhem
 jsou plavcům znamením, by pozor dali
 a zachránili loď svou y boji tuhém:
 
 Tak, by si ulehčili, ukázali
 čas ob čas hříšníci ze smoly záda,
 je rychlej, než se blýská, ukrývali.
 
 Jak vod na kraji u příkopů řada
 žab s vystrčenou pouzo hubou vstává,
 však břicho s nohami jim v bahno padá:
 
 Po obou stranách hříšníků tak vřava
 se tiskla, Chlupáče však sotva zřeli,
 hned zlutila je smolná tůně žhavá.
 
 Já viděl jsem a posud mne to želí,
 jak čekal jeden, jako žába zbývá,
 co druhá skokem plaše od ní střelí.
 
 Psídráp, jenž nejblíž na něho se dívá,
 v ráz vidlí chyť vlas jeho nasmolený,
 jej vytáh', že byl jako vydra divá.
 
 Já seznámen byl s všemi jejich jmeny,
 já pozor dával, když se jmenovali
 a všim' si, kdo byl z ďáblů vyvolený. —
 
 „Hleď, Ohniváči, by v hřbet jeho vťaly
 se drápy tvé, bys kůži sedřel jemu!" —
 Tak zatracenci všickni v spolku řvali.
 
 A já: „O mistře, lze-li zvědavému
 dát zprávu, vyšetř, kdo ten bídný zde je,
 jenž padl v ruce nepříteli svému!"
 
 Na slova ta hned k jeho boku spěje
 a ptá se, odkud jest, můj mistr sladký.
 „Jsem z Navarry a dobře se mi děje!
 
 Já sluhou pána stal se péčí matky,
 jež zrodila mne otci ničemníku,
 jenž zmařil sebe a vše svoje statky.
 
 Z Tebalda krále byl jsem služebníků,
 tak přijímal jsem různá podplacení,
 že nyní pykám v ohni tom a křiku."
 
 A Štětináč, jenž z tlamy svojí cení
 na každé straně tesák jako prase,
 jak trhá, ukázal mu bez prodlení.
 
 Myš mezi kočky dravé dostala se,
 neb Cblupáč ten ho sevřel v svoje páže.
 „Co držím jej, vy stůjte," pravil zase.
 
 A k mistru tváří obrátiv se káže:
 „Víc chceš-li zvědět, než ho jiný zmydlí,
 hleď pospíšit, ať jazyk tvůj se táže."
 
 A mistr: „Neznáš z lotrů, kteří bydlí
 ve smole, jednoho z nich Latiníka?" —
 „O, nebál bych se spárů teď a vidlí,
 
 Bych potopen s ním ještě byl," — on vzlyká,
 „byl soused země té, před malou chvílí
 já opustil jsem toho nešťastníka."
 
 A Nachomour: „Dost mučeni jsme byli tvým
 hovorem;" a v páže ťal jej hákem,
 strh' masa kus, že kosti mu jen zbyly.
 
 A Tlamadračí chtěl též svým tesákem
 jej v nohy štípnout, desátník mu hrání,
 se ohrátiv je hněvným změřil zrakem.
 
 Když ztišili se trochu, bez meškání
 můj (...)

(......)


Stáhnout kompletní knihu v PDF, ePub a MOBI

 

<   24   >

 

 

 

[Listovat]

[Obsah]


© Literární doupě
on-line knihovna, zdroj pro čtenářský deník, referáty, seminárky z češtiny, přípravu na maturitu a povinnou četbu;
knihy zdarma (free e-books) v epub a pdf, recenze, ukázky, citáty, životopisy, knihy pro Kindle a další čtečky

TOPlist