<<< Zpět na Literární doupě - přehled všech autorů a knih

Dante Alighieri
překlad: Jaroslav Vrchlický

BOŽSKÁ KOMEDIE
kompletní kniha, e-book

 

 

Nové Literární doupě!

Literární doupě bylo modernizováno a přechází pod novou doménu literdo.com!.

Nový web LD vám přínáší ještě více knih s možností výhodného stahování většího množství e-knih podle vlastního výběru (tedy nejen jednotlivých knih nebo balíčků podle autorů) ve formátech ePub , PDF  a MOBI.

 Přejít na nový web Literární doupě


Stáhnout tuto knihu v PDF, ePub a MOBI
<   26   >

 

Zpěv dvacátý čtvrtý

 V mladistvého roku onom čase,
 kdy slunce vlasy ve Vodaři hřeje
 a půli dne kdy noc již vyrovná se;
 
 Když jíní na zem obraz kreslit spěje
 bílého bratra, avšak panování
 se peří jeho dlouhé nedopřeje;
 
 Tu rolník, jenž se po píci již shání,
 se vzchopí, vyjde, kraj zří celý bílý,
 nad čímž se v boky bije ve zoufání
 
 A v chýš se vrátí, teď zde, teď tam kvílí,
 jak chuďas, jemuž k činu chybí rádce,
 však brzy naděj obnoví a pílí,
 
 Neb uzřel svět, jak tvář svou změnil v krátce,
 svůj vezme bič a potěšený v pláně
 na pastvu žene svoje malé stádce:
 
 Nad mistrem tak já polekal se maně
 ku jeho čelu patře svraštěnému;
 však brzy vhodnou náplast zjednal ráně.
 
 Neb k mostu když jsme přišli k zřícenému,
 můj mistr upřel na mne oči sladké,
 jak u hory se zjevil zraku mému.
 
 Pak rámě otevřel, po chvíli krátké,
 kdy radu s sebou bral, mne chyť v tom dolu
 dřív prohlížeje dobře trosky vratké.
 
 Jak ten, kdo pracuje a myslí spolu,
 pro budoucnost vše béře na rozvahu,
 mne povznášeje skály ku vrcholu
 
 Zas po druhém se stáčel skály svahu,
 řka: „Té se chyť, však dřív hleď prohlédnouti,
 zda jejímu se můžeš svěřit prahu."
 
 Ti v kutnách nemohli by tou jít poutí,
 kdy sotva lehký on, já podpíraný
 od srázu k srázu mohli jsme se hnouti.
 
 A kdyby nižším nebyl s této strany
 břeh nežli s druhé, sotva on, však bludný
 můj krok by jistě podlelf u té brány.
 
 Leč Malebolge k dnu npjhlubší studny,
 že všecka kloní se, lze pochopiti,
 že tak je zřízen každý dol ten trudný,
 
 Že jeden břeh se zvědí, druhý řítí.
 Přec konečně jsme došli k skály bodu,
 kde s poslední se musí sestoupiti.
 
 Dech z ňader mých po tomto skalném brodu
 tak vyčerpán hyl, že jsem nemoh' dále,
 spíš usedl jsem ihned po příchodu.
 
 „— Teď třeba je, bys hrdinným byl stále, —"
 můj začal pán, — „kdo v peřinách se baví
 neb pod přikrývkou, nedospěje k chvále.
 
 Neb život svůj kdo bez té snahy stráví,
 stop nechá tolik na zemi po sobě,
 co pěna v řece, ve vzduchu dým hravý.
 
 Nuž vstaň a vzdoruj duchem každé mdlobě,
 on zvítězí, věř, vždycky v každém boji,
 když tíha těla klesnout nedá tobě!
 
 Před námi ještě delší schody stojí;
 ty, jež jsme přešli, nestačí nám k cíli,
 nuž, chápeš-li, hleď jednat k spáse svojí!" —
 
 Líp dýchaje již vstal jsem otužilý
 na oko více, než jsem cítil právě,
 řka: „Jdi, mám odvahy dost a dost síly."
 
 Po srázu novou dráhu namáhavě
 jsme nastoupili, úzká, drsná byla,
 než všecky před tím skalinatá dravě.
 
 Já mluvě šel, by nezdálo se, síla
 že mizí mně; řeč z příkopu v tom zněla,
 však neschopna, by slova utvořila.
 
 A věru posud nevím, co tam děla,
 až na oblouku stál jsem, jenž tam vede;
 kdo mluvil, v jeho hlase zlost se chvěla.
 
 Já sklonil se; však v tmě a mlze šedé,
 k dnu nedosáhly moje živé oči.
 I proto dím: „Hleď, ať pouť naše sjede
 
 Na druhý obvod, se zdi ať se stočí,
 neb nerozumím naslouchaje tady,
 a dolů patře sotva co zrak zočí."
 
 „Jen (...)

(......)


Stáhnout kompletní knihu v PDF, ePub a MOBI

 

<   26   >

 

 

 

[Listovat]

[Obsah]


© Literární doupě
on-line knihovna, zdroj pro čtenářský deník, referáty, seminárky z češtiny, přípravu na maturitu a povinnou četbu;
knihy zdarma (free e-books) v epub a pdf, recenze, ukázky, citáty, životopisy, knihy pro Kindle a další čtečky

TOPlist