<<< Zpět na Literární doupě - přehled všech autorů a knih

Dante Alighieri
překlad: Jaroslav Vrchlický

BOŽSKÁ KOMEDIE
kompletní kniha, e-book

 

 

Nové Literární doupě!

Literární doupě bylo modernizováno a přechází pod novou doménu literdo.com!.

Nový web LD vám přínáší ještě více knih s možností výhodného stahování většího množství e-knih podle vlastního výběru (tedy nejen jednotlivých knih nebo balíčků podle autorů) ve formátech ePub , PDF  a MOBI.

 Přejít na nový web Literární doupě


Stáhnout tuto knihu v PDF, ePub a MOBI
<   3   >

 

Zpěv první

 V půl naší zemské pouti když se vkročí,
 já octnul jsem se v tmavém, pustém lese,
 neb cesta pravá zmizela mi s očí.
 
 Ten popsati les, ruka má se třese:
 tak divoký byl, drsný, v stálém šeru,
 že vzpomínka naň nový strach mi nese!
 
 Tak hořký, smrt že málem trpčí věru,
 leč, chci-li dobro líčit z jeho středu,
 co shled' jsem v jiném, vypovím, též směru.
 
 Jak tam jsem přišel, říci nedovedu,
 tak plný spánku byl jsem v oné chvíli,
 když minul jsem se pravé cesty sledu.
 
 Leč k patě vršku jak má noha pílí,
 tam, tmavý tento údol kde se tratí,
 jímž v srdce mé se tolik bázně chýlí:
 
 Zřím do výše, jak vršku bedra šatí
 té hvězdy paprsk, jejíž záře milá
 vždy každou cestou jiné k cíli vrátí.
 
 Tu bázeň má se trochu utišila
 na srdce mého tůni trvající
 tu celou noc, jež tak mne zastrašila.
 
 A jako ten, kdo z mořské bouře hřmící
 se zachrání, břeh zachytí a v divý
 vln svár se bezdech točí zírající:
 
 Tak v útěk stálý duch můj pohyblivý
 se obracel v ten průsmyk, který minul,
 a jímž neprošel posud nikdo živý.
 
 A umdlen chvíli když jsem odpočinul,
 šel těžce jsem tou strání, pustou oku,
 spád nohy pevné že vždy níž se šinul.
 
 Hle, na počátku srázu po mém boku
 mně kropenatý panther v cestu vkročil,
 tak štíhlý, lehký a tak pružný v skoku.
 
 A nezmizel již, co jej zrak můj zočil;
 tak překážet mi začal v cestě mojí,
 že krok můj vícekráte zpět se točil.
 
 Byl jitra čas a slunce v těch hvězd roji
 se vznášelo, jež tenkrát již s ním byly
 v ten první den, kdy Bůh je v lásce svojí
 
 Hnul k oběhu s krásnými všemi díly;
 čímž v dobrou naděj moje bázeň taje,
 když zrak na šelmy pestrou srst se chýlí,
 
 Tož jitra časem, sladkou dobou máje:
 však ne tak zcela, bych se nechvěl děsem
 Iva náhle zočiv lesa u pokraje.
 
 Jak na mne chtěl by skočit s divým plesem,
 nes' hlavu vzhůru v hladu zuřivosti,
 i řekl bych, že zachvěl se vzduch lesem.
 
 A vlčice, jež žravou hltavostí,
 ač hubena, se přetížena zdála,
 a mnohým bídy nastrojila dosti,
 
 Mé údy takým ustrnutím jala,
 tož strachem, který z očí jejích září,
 že dospět vršku mysl má se vzdala.
 
 Jak ten, jenž lakotivě hospodaří,
 když přijde doba, v které prodělává,
 se rmoutí v myšlénkách, čas vzdechy maří:
 
 Mne zlekala neklidná šelma dravá,
 vstříc jdouc mi, zvolna hnala skoky všemi
 mne nazpět zas, kde slunce umlkává.
 
 A svahem půdy jak jsem padal k zemi,
 mým očím kdosi objevil se v houšti,
 jenž zdál se chraptit tím, že dlouho němý.
 
 Jak jej v té velké uviděl jsem poušti:
 „Buď stín, buď člověk smiluj se v té strasti,
 ať pomoc tvá mne v bídě neopouští!"
 
 On děl: „Kdys člověk, teď jsem jeho částí,
 z Lombardska moji rodičové (...)

(......)


Stáhnout kompletní knihu v PDF, ePub a MOBI

 

<   3   >

 

 

 

[Listovat]

[Obsah]


© Literární doupě
on-line knihovna, zdroj pro čtenářský deník, referáty, seminárky z češtiny, přípravu na maturitu a povinnou četbu;
knihy zdarma (free e-books) v epub a pdf, recenze, ukázky, citáty, životopisy, knihy pro Kindle a další čtečky

TOPlist