<<< Zpět na Literární doupě - přehled všech autorů a knih

Dante Alighieri
překlad: Jaroslav Vrchlický

BOŽSKÁ KOMEDIE
kompletní kniha, e-book

 

 

Nové Literární doupě!

Literární doupě bylo modernizováno a přechází pod novou doménu literdo.com!.

Nový web LD vám přínáší ještě více knih s možností výhodného stahování většího množství e-knih podle vlastního výběru (tedy nejen jednotlivých knih nebo balíčků podle autorů) ve formátech ePub , PDF  a MOBI.

 Přejít na nový web Literární doupě


Stáhnout tuto knihu v PDF, ePub a MOBI
<   31   >

 

Zpěv dvacátý devátý

 Ty různé rány a to množství lidu
 tak spily moje oči unavené,
 že zatoužily poplakat si v klidu.
 
 Leč Virgil děl: „Nač ještě obrácené
 dlí zřítelnice tvé tam dole, druhu,
 kde zmrzačených stínů dav se žene?
 
 Tak nečinil jsi v jiném žádném luhu,
 věz, chceš-li duše čítati v tom roji,
 mil dvacet dva že stáčí se v tom kruhu.
 
 Hle, pod nohami již nám měsíc stojí
 a málo času zbývá, víc však zříti,
 než posud objeveno, duši tvojí." —
 
 „Bys tušil," já jsem začal hovořiti,
 „proč dolů tam jsem patřil dlouhou chvíli,
 ty dovolil bys mně tam déle dlíti." —
 
 Však proto, dál že kráčel vůdce milý,
 já za ním šel, odpověď cestou dával:
 V té sluji, na niž obráceny byly
 
 Mé oči, zdá se mi, že oplakával
 stín z krve mojí těžkou svoji vinu,
 již trestá tady takových muk nával.
 
 Děl mistr: „Upomínka toho stínu
 by budoucně tvé nechmuřila čelo,
 dbej na jiné, on zůstaň si v tom klínu.
 
 Já zřel, co mostu u paty se dělo,
 jak na tě ukazoval hroze stále,
 a druzi zvali jej Geri del Bello.
 
 Však ty jsi příliš hloubal v toho žale,
 jenž v Altafortu vláď, v tom okamžení,
 že's nezřel naň, tož odešel on dále." —
 
 „Ó vůdce," dím, „násilné zavraždění
 že posud pranikým se nepomstilo,
 kdo podíl měl na jeho zahanbení,
 
 Jej proto velice tak rozhořčilo,
 bez odpovědi že mne nechal státi,
 tím srdce mé jen víc se obměkčilo."
 
 Tak jali jsme se cestou rozmlouvati
 až ku srázu, dol druhý odkud celý
 při lepším světle molť se ukázati.
 
 Klášterní chodbu poslední jsme měli
 před sebou Slují zlých, že všecky davy
 fraterů jejích v obličej nám zřely.
 
 Tu různý pláč mne stihl usedavý,
 že protk' mne šípy soucit hlodající,
 až rukou uši kryl jsem i část hlavy.
 
 Z Valdichiana jakby špitálníci
 a z Maremmy a Sardinie, v září
 a červenci již stůňou na zimnici,
 
 By nahromadě byli tam, tak sváří
 se pláč a ston, a taký puch tam dýše,
 jak úd, když ranou hnisá a se paří.
 
 Na poslední břeh sestoupli jsme tiše,
 po dlouhém srázu vždycky k levé straně:
 tu vzplál můj zrak, že až k dnu oné skrýše
 
 Moh' patřit jsem, kde spravedlnost Páně
 tak falšovníky stíhá v jejich vině,
 jež zapsala si, a v ty vrhla stráně.
 
 Ba zdá se mi, že národ na Aegině
 tak nebyl, když naň morná rána padla
 a vzduch pln nákazy byl, ve vteřině
 
 Že zvěř až k červu nejmenšímu chřadla,
 že staří národové obnovili,
 jak básníkům báj do péra ta kladla,
 
 Se z rodu mravenrců. Ach, také byli
 zde v tmavém dolu různé duchů řady,
 i slyším je, jak posud v sluch můj kvílí.
 
 Ten ležel na břiše, ten svými zády
 o záda druhého se vzpíral, mnohý
 lez' čtyřmo podél smutné dráhy tady.
 
 Krok za (...)

(......)


Stáhnout kompletní knihu v PDF, ePub a MOBI

 

<   31   >

 

 

 

[Listovat]

[Obsah]


© Literární doupě
on-line knihovna, zdroj pro čtenářský deník, referáty, seminárky z češtiny, přípravu na maturitu a povinnou četbu;
knihy zdarma (free e-books) v epub a pdf, recenze, ukázky, citáty, životopisy, knihy pro Kindle a další čtečky

TOPlist