<<< Zpět na Literární doupě - přehled všech autorů a knih

Dante Alighieri
překlad: Jaroslav Vrchlický

BOŽSKÁ KOMEDIE
kompletní kniha, e-book

 

 

Nové Literární doupě!

Literární doupě bylo modernizováno a přechází pod novou doménu literdo.com!.

Nový web LD vám přínáší ještě více knih s možností výhodného stahování většího množství e-knih podle vlastního výběru (tedy nejen jednotlivých knih nebo balíčků podle autorů) ve formátech ePub , PDF  a MOBI.

 Přejít na nový web Literární doupě


Stáhnout tuto knihu v PDF, ePub a MOBI
<   32   >

 

Zpěv třicátý

 Ten čas, kdy Juno divým hněvem vzplála
 pro Semelu na Thebských pokolení,
 jak víc než jednou byla ukázala,
 
 Tu Athamas paď divé u šílení,
 jak spatřil s dvěma syny ženu svoji
 na každé ruce s jedním; v okamžení
 
 Jal řváti se: „Hned sítě ať se strojí,
 by lvice s lvíčaty se polapila!"
 Pak bezcitné své spáry napjal dvojí,
 
 Learcha jeho ruka uchopila,
 jím zatočil, o kámen mrštil s výše,
 co matka s druhým v tom se utopila:
 
 Když osud Trojany svrh', zvyklé pýše,
 jež k nejsmělejším podnikům je hnala,
 že rázem s králem zmizela též říše,
 
 A Hekuba když ve zajetí lkala,
 neb mrtvou viděla svou Polyxenu
 a Polydora svého znamenala
 
 Na břehu moře ztopeného v pěnu,
 tu v šílenství jak pes zavyla štěkem,
 hol v jejích smyslech takou činil změnu:
 
 Ni Thebské fúrie ni Trojské vztekem
 se nevznítily, zvěře smečka divá,
 ni tak se nevzbouřila nad člověkem,
 
 Jak na dva nahé stíny zrak se dívá,
 za druhým jeden kousaje se řítil,
 tak jako prase, když uteče z chlíva.
 
 Ku Capocchiu jeden šel, jej chytil,
 kde konec hrdla, a jím smýkal v prachu,
 až pod svým břichem drsnou půdu cítil.
 
 Tu Aretinský, jenž zbyl vzadu v strachu,
 „Ten šotek," děl mi, „to je Gianni Schicehi,
 zde pobíhá a týrá duše" — „Brachu,
 
 Ten nemá-li v tě zatít zubů šiky," —
 já k němu děl, — „tu neotálej říci,
 než prchne, jak slul mezi smrtelníky."
 
 On ke mně: „To jest Myrrhy zlolající
 zde stará duše. která v trudu kvílí.
 ta svého otce byla milovnicí.
 
 Ku hříšné svojí lásky došla cíli,
 za jiného se přestrojila ráda,
 jak ten to podnik', který tamo pílí.
 
 By dostal kněžna veškerého stáda
 Buosa Donatiho, proveď roli
 a závěť sepsal, jak to zákon žádá."
 
 Můj zrak po jiných těkal ve okolí,
 když tito zuřivci dva dále spěli,
 by jiné lotry spatřil zas v tom poli.
 
 Zřím jednoho jak loutra byl on celý,
 by slabizny mu byly uříznuty
 na onom místě, kde se člověk dělí;
 
 A vodnatelnost, jíž jsou údy vzdmuty
 tím, že se šťávy v těle špatně zvrátí,
 až s tváří v sporu břich jest nafouknutý,
 
 Jej nutila rty zprahlé otvírati,
 jak souchotinář byl, ret k bradě v žízni
 a druhý vzhůru musel pozvedati.
 
 „O vy, (já nevím jakou nebes přízní)
 již bez trestu tím světem bolu jdete," —
 děl k nám, — „teď pozorujte, v jaké trýzni
 
 Vy mistra Adama zde naleznete!
 Co chtěl jsem v žití, měl jsem svrchovaně,
 teď ždám jen krůpěj v táto muce kleté!
 
 Ty potůčky, jež se zelené stráně
 u Casentina do Arna se řinou,
 čímž zvlažují a chladí rodné pláně!
 
 Ne nadarmo se v pamět moji šinou,
 neb obraz jich mne mučí více živý,
 než zlo, jímž svaly v tváři mojí hynou.
 
 Sond Spravedlnosti mne mučí mstivý
 a z místa, kde jsem zhřešil, na mne žene,
 chvat nářků mých pohání v útěk divý.
 
 Tam Romena, kde v odkaz udělené
 jsem padělal peníze se Křtitelem,
 zač tělo mé pak bylo upálené,
 
 Bych Qnida (...)

(......)


Stáhnout kompletní knihu v PDF, ePub a MOBI

 

<   32   >

 

 

 

[Listovat]

[Obsah]


© Literární doupě
on-line knihovna, zdroj pro čtenářský deník, referáty, seminárky z češtiny, přípravu na maturitu a povinnou četbu;
knihy zdarma (free e-books) v epub a pdf, recenze, ukázky, citáty, životopisy, knihy pro Kindle a další čtečky

TOPlist