<<< Zpět na Literární doupě - přehled všech autorů a knih

Dante Alighieri
překlad: Jaroslav Vrchlický

BOŽSKÁ KOMEDIE
kompletní kniha, e-book

 

 

Nové Literární doupě!

Literární doupě bylo modernizováno a přechází pod novou doménu literdo.com!.

Nový web LD vám přínáší ještě více knih s možností výhodného stahování většího množství e-knih podle vlastního výběru (tedy nejen jednotlivých knih nebo balíčků podle autorů) ve formátech ePub , PDF  a MOBI.

 Přejít na nový web Literární doupě


Stáhnout tuto knihu v PDF, ePub a MOBI
<   43   >

 

Zpěv pátý

 Od stínů oněch cestou v další kraje
 za vůdce svého stopou chtěl jsem jíti,
 když jeden za mnou prst svůj pozvedaje
 
 Vzkřik’: „Vizte, paprsk, zdá se, že nesvítí
 po levé straně toho, jenž jde dole
 a tváří se, jak lidské měl by žití!“ —
 
 Zrak obrátil jsem slov těch při hlahole
 a zřel jsem, na mne jen jak v udivení
 a světlo zhaslé zřeli všickni v kole.
 
 „— Proč duše tvá se staví v pobloudění,
 že chábneš v chůzi?“ dobrý mistr praví,
 „co zde se šeptá, po tom nic ti není.
 
 Jen za mnou kráčej a nech mluvit davy;
 stůj, pevná věž, jež čela neukloní,
 byť sebe víc se vztekal vichr dravý.
 
 Neb člověk, myšlénka v němž druhou honí,
 víc nevěrný se stává svému cíli,
 neb útok jedné druhou zmdlí a cloní.“ —
 
 Co moh’ jsem říci než: „Můj krok již pílí?“
 to řek’ jsem barvu maje v obličeji,
 jíž často odpuštění k nám se chýlí.
 
 A zatím svahu na příč zřím, jak spějí
 k nám volným krokem tlupy, hlasem touhy
 slyš, verš za veršem Miserere pějí.
 
 Jak viděli, že za mým tělem pouhý
 stín bez záře byl, zpěv jich stal se křikem,
 „Ó!“ zvolali, ryk chraptivý a dlouhý.
 
 Dva z davu potom, vyslanců jak zvykem,
 nám běželi vstříc a jich hovor ptá se:
 „Co za lid jste, ó poučte nás mžikem!“ —
 
 A mistr pravil: „Navraťte se zase
 k těm, již vás vyslali, a rcete, tělo,
 jež vidíte, jde ve skutečném mase.
 
 Když k vůli němu státi se jim chtělo,
 jak myslím si, dál neřeknu již více,
 ať ctí je, k jejich spáse snad sem spělo.“ —
 
 Tak zanícené páry kmitajíce
 před nocí jasným nebem nelítají,
 ni v slunce sklonu v srpnu blýskavice,
 
 Jak tito nazpátek se v návrat dají
 a došedše k nám se všemi se ženou,
 jak davy, bez uzdy jež utíkají.
 
 „Jak zástup valný chůzí urychlenou,
 děl Básník, již se blíží prosit tebe,
 jdi, vyslechni je s myslí nakloněnou.“ —
 
 „Ó duše, která spěcháš v radost nebe,
 v těch údech, v nichž jsi v světlo světa spěla,
 stůj trochu!“ — Křikem předstihali sebe.
 
 „Hleď, zřítelnice tvoje zdali zřela
 kdy někoho z nás, bys dal o něm zprávy:
 Proč jdeš? Proč noha tvá se nestavěla?
 
 Násilnou smrtí sešly všech nás davy,
 až k slední chvíli každý z nás hřích množil;
 tu nebe v čas nás osvítilo pravý,
 
 Že v lítosti a odpuštění dožil
 z nás každý život, smíšen k Bohu spěje,
 jenž touhu, zřít jej, do srdcí nám vložil.“ —
 
 Já: „Do vašeho ač zřím obličeje,
 přec nepoznávám nikoho, leč je-li,
 ó šťastné duše, v moci mé, co přeje
 
 Si někdo z vás, ó rcete, a hned smělý
 to učiním, pro mír, za nímž mé snahy
 za tímto vůdcem svět za světem spěly.“
 
 A jeden začal: — „Rád a bez přísahy
 z nás každý věří dobré vůli tvojí,
 jen nemožnost-li nezvrátí ji záhy.
 
 Já, který tomu předcházím zde roji,
 tě prosím, jestli v tu jsi přišel (...)

(......)


Stáhnout kompletní knihu v PDF, ePub a MOBI

 

<   43   >

 

 

 

[Listovat]

[Obsah]


© Literární doupě
on-line knihovna, zdroj pro čtenářský deník, referáty, seminárky z češtiny, přípravu na maturitu a povinnou četbu;
knihy zdarma (free e-books) v epub a pdf, recenze, ukázky, citáty, životopisy, knihy pro Kindle a další čtečky

TOPlist