<<< Zpět na Literární doupě - přehled všech autorů a knih

Dante Alighieri
překlad: Jaroslav Vrchlický

BOŽSKÁ KOMEDIE
kompletní kniha, e-book

 

 

Nové Literární doupě!

Literární doupě bylo modernizováno a přechází pod novou doménu literdo.com!.

Nový web LD vám přínáší ještě více knih s možností výhodného stahování většího množství e-knih podle vlastního výběru (tedy nejen jednotlivých knih nebo balíčků podle autorů) ve formátech ePub , PDF  a MOBI.

 Přejít na nový web Literární doupě


Stáhnout tuto knihu v PDF, ePub a MOBI
<   47   >

 

Zpěv devátý

 Již souložnice Titona starého
 po obzoru své bledé lila plání,
 prchajíc z loktů sladkých druha svého:
 
 Hvězd drahokamy měla kolem skrání
 ve podobě chladného toho tvora,
 jenž ohonem svým jedovatým raní:
 
 A kroky dva již, jimiž kráčí shora,
 noc učinila k místu, kde jsme stáli,
 třetího k letu chvíle byla sporá,
 
 Když já, syn Adamův, již rozespalý,
 snem zmožen sklonil jsem se k oné trávě,
 kde čtyři ti a já jsme rozmlouvali.
 
 V tě chvíli, když začíná usedavě
 lkát jitra na počátku vlaštovice,
 na první žal svůj vzpomínajíc právě,
 
 Kdy duše prosta těla víc i více
 v sny věštné obrací své zřítelnice:
 a méně svými myšlénkami jata
 
 V snu orla zřel jsem, křídla svoje zlatá
 po nebi táh’, je v dálku rozpínaje,
 mně zdálo se, že slétnout již již chvátá:
 
 Já mail, že v ony přenešen jsem kraje,
 kde Ganymed jat opustil kraj milý
 a k bohům uveden byl, jak dí báje.
 
 U sebe mnil jsem: tento sem se chýlí
 jen zvykem svým, on snad by svými spáry
 vzít kořist zhrdal odjinud. Pak chvíli
 
 Let jeho kruhovité dělal čáry
 a děsný jako blesk pak střelil dolů
 a unesl mne až do výše v žáry.
 
 Mně zdálo se, že my hoříme spolu,
 tak domnělá mne ohně síla pálí,
 že sen můj stržen byl tom ve plápolu.
 
 Jak Achilles se otřás’ rozespalý
 a rozhlížel se kol pln nepokoje
 nemoha pojmout obrat nenadálý,
 
 Od Chirona když matka v lokty svoje
 spícího vzala, do Skyru s ním spěla,
 zkad pozděj řecké odvedly ho voje:
 
 Já zachvěl se, až záclona snů sjela
 mi s obličeje, bledý stál jsem v hoři
 jak ten, jenž v hrůze led má místo těla.
 
 Víc než dvě hodiny již slunce hoří,
 a u mne jedině má těcha stojí,
 a zrak můj sirý obrací se k moři.
 
 „Ó neboj se! Kéž jistota tě zkojí!“
 můj pravil Pán, „zde jsme a v tomto čase
 ty nepotlač, spíš seber sílu svoji!
 
 Jsme u Očistce“ — a já trnul v žase —
 „zde stěna skalní, jež ho obepíná,
 a viz tam vchod, kde rozdělena zdá se.
 
 V tom svítání, jemuž den vstává z klína,
 kdy tvoje duše v onom luhu spala
 na květinách, kde ona místa stinná,
 
 Tam krásná paní náhle u mne stála:
 „Jsem Lucie, spícího vzít si přeji,
 abych mu cestou jeho pomáhala.
 
 Tam zůstal Sordel s druhy, v kvapném reji
 tě unesla, a když den zaplál jasný,
 pak přišla sem a já po stopě její.
 
 Zde složila tě, však zrak její krásný
 dřív okázal mi vchod, jenž otevřený;
 pak zmizela a s ní i tvůj sen šťastný.“ —
 
 Jak ten, jenž pochyby jest vyproštěný
 a jemuž bázeň v jistotu se tiší,
 když pravdy poklad byl mu objevený,
 
 Já změnil se; že bez obavy dýši,
 když zřel můj vůdce, k další hnul se pouti
 po obvodu skal, já spěl za ním k výši.
 
 Ó čtenáři zříš, k jaké výši pnouti
 se snažím látku svou, nech podivení,
 cíl větším uměním chci dosáhnouti!
 
 My přišli tam již v tichém zamyšlení,
 kde mnil jsem, že jsme dříve otvor (...)

(......)


Stáhnout kompletní knihu v PDF, ePub a MOBI

 

<   47   >

 

 

 

[Listovat]

[Obsah]


© Literární doupě
on-line knihovna, zdroj pro čtenářský deník, referáty, seminárky z češtiny, přípravu na maturitu a povinnou četbu;
knihy zdarma (free e-books) v epub a pdf, recenze, ukázky, citáty, životopisy, knihy pro Kindle a další čtečky

TOPlist