<<< Zpět na Literární doupě - přehled všech autorů a knih

Dante Alighieri
překlad: Jaroslav Vrchlický

BOŽSKÁ KOMEDIE
kompletní kniha, e-book

 

 

Nové Literární doupě!

Literární doupě bylo modernizováno a přechází pod novou doménu literdo.com!.

Nový web LD vám přínáší ještě více knih s možností výhodného stahování většího množství e-knih podle vlastního výběru (tedy nejen jednotlivých knih nebo balíčků podle autorů) ve formátech ePub , PDF  a MOBI.

 Přejít na nový web Literární doupě


Stáhnout tuto knihu v PDF, ePub a MOBI
<   49   >

 

Zpěv jedenáctý

 „Ty Otče náš, jenž sídlíš v nebes říši,
 ne jimi omezen, leč lásku větší
 že chováš k prvním dílům v oné výši,
 
 Tvé moci, jmenu Tvému chvalořečí
 ať každý tvor, a, jak se právem sluší,
 Tvé sladké vůni modlitbou se vděčí.
 
 Mír tvojí říše v naši přijdiž duši,
 jej bez Tebe nestihnem nikdy sami,
 ať duch se jak chce po něm pne a kruší.
 
 Jak andělé svou vůli nad hvězdami
 Ti obětují pějíce hosanna,
 kéž každý činí taktéž mezi námi!
 
 Ať skane dnes nám denní naše manna,
 bez které každý v této drsné poušti
 jde zpět, čím víc je k chůzi mysl hnána.
 
 A jako každý milerád odpouští
 zlo, které trpěl, kéž Tvůj milostivý
 zrak odpouštěje zásluhy se spouští!
 
 Ctnost naši vratkou, Bože spravedlivý,
 v plen nevydávej prastarému vrahu,
 nás jeho zbav, jenž naší zkázy chtivý.
 
 Tu poslední modlitby naši snahu,
 ne nám kéž Tvoje milost splnit ráčí,
 leč těm, za námi již v tu spějí dráhu.“ —
 
 Tak okolo nás tlum těch stínů kráčí;
 zdar nám i sobě ždaje; zvolna táhnul
 pod tíží, jak v snu můra když nás tlačí.
 
 Pod balvanem svým každý z nich se nahnul
 jda polekán po první římsy kraji,
 ze špíny světa očistit se prahnul.
 
 Když tam v modlitbě stále pro nás lkají.
 co mohou pro ně činit zde a říci
 ti, dobré vůle kořeny již mají?
 
 Jim dlužno pomáhat, by hanobící
 zde skvrny smyli, čisti, bez váhání
 by vzlétli v kruhy hvězdami se skvící.
 
 — „Se spravedností jestli slitování
 z vás brzy břímě snít má, že se bráti
 svou perutí vám možno podle přání,
 
 Kde stupně jsou, nám račte ukázati,
 jež nejkratší jsou a kde víc jich kyne,
 tam méně srázné z nich nás učte znáti.
 
 Neb s tíží masa Adamova šine
 sem tento krok svůj, tak že vůle živá
 výš stoupati, mu umdlívá a hyne.“ —
 
 Ta slova, která v odpověď nám splývá
 na vůdce mého řeč, já slyšel zníti,
 však nerozeznal, zkad zní zádumčivá.
 
 Já slyšel: „Na pravo vám dlužno jíti,
 po břehu s námi, tam vchod uvidíte,
 kde živý člověk může vystoupiti.
 
 Byť balvan nepřekážel ostražité
 mé chůzi, krotě hrdost mojí šíje,
 že skloněné mám tváře v stínu skryté,
 
 Tu prohled toho bych, jenž dosud žije
 však jméno tají, znám-li, ku lítosti
 bych hnul jím, nad tím, balvan jak mne kryje.
 
 Byl Latiník jsem, Toska velké ctnosti
 syn Viléma Aldobrandeschi, jeho
 zda jméno, nevím, paměť vaše hostí.
 
 Mne stará krev a skutky rytířského
 slavného rodu v pýše utvrdily,
 že nepamětliv matky žití všeho
 
 Jsem každým zlostně zhrdal v každé chvíli,
 a umřel na to; Sienští to znají,
 i v Campagnaticu ty zvěsti zbyly.
 
 Jsem Humbert; pýcha, z níž se tady kaji,
 ne pouze mne, leč všecky moje druhy
 i se mnou strhla zhouby ku pokraji.
 
 A proto nesu tento balvan tuhý,
 dokud bych zadost Bohu neučinil,
 tam zanedbav, zde pykám (...)

(......)


Stáhnout kompletní knihu v PDF, ePub a MOBI

 

<   49   >

 

 

 

[Listovat]

[Obsah]


© Literární doupě
on-line knihovna, zdroj pro čtenářský deník, referáty, seminárky z češtiny, přípravu na maturitu a povinnou četbu;
knihy zdarma (free e-books) v epub a pdf, recenze, ukázky, citáty, životopisy, knihy pro Kindle a další čtečky

TOPlist