<<< Zpět na Literární doupě - přehled všech autorů a knih

Dante Alighieri
překlad: Jaroslav Vrchlický

BOŽSKÁ KOMEDIE
kompletní kniha, e-book

 

 

Nové Literární doupě!

Literární doupě bylo modernizováno a přechází pod novou doménu literdo.com!.

Nový web LD vám přínáší ještě více knih s možností výhodného stahování většího množství e-knih podle vlastního výběru (tedy nejen jednotlivých knih nebo balíčků podle autorů) ve formátech ePub , PDF  a MOBI.

 Přejít na nový web Literární doupě


Stáhnout tuto knihu v PDF, ePub a MOBI
<   52   >

 

Zpěv čtrnáctý

 „Kdo jesti, jenž tam kol hory se točí,
 dřív než smrt křídla dala mu v let smělý,
 jak chce zavírá neb otvírá oči? —“
 
 — „Nevím, leč vím, že není osamělý,
 ty oslov jej, neb stojíš blíže jemu,
 mluv, by rty jeho rády v odvet zněly!“ —
 
 Dva duchové tak jeden ke druhému
 se kloníce to děli z pravé strany
 a pozvedli tvář k obličeji mému.
 
 A jeden pravil: „Duchu upoutaný
 v jhu těla ještě, které v nebe spěje,
 slyš prosby naše, mluv soucitem hnaný,
 
 Kdo jsi a odkud? Milost, jež ti přeje
 sem vstup, nás vrhá v také podivení
 jak při věci, jež poprvé se děje.“ —
 
 Já na to děl: „— Toskany středem pění
 se říčka, zřídlo má u Falterone,
 běh sta mil ten jí dostatečný není.
 
 Své tělo přináším od řeky oné;
 kdo jsem, ti říci, řeč byla by marná;
 mé jméno ještě v hluku jiných tone.“ —
 
 — „Tvou výpověď když vůle moje žárná,
 se snaží proniknout,“ mně první pravil,
 „tu zdá se mi o březích mluvíš Arna.“ —
 
 A druhý děl: „Já jsem se pozastavil,
 proč jméno oné řeky tak on tají,
 jak hrozné věci kdo by rád se zbavil? —“
 
 A tázaný děl: „I mně to jest bájí,
 však vím, že dávno mělo zahynouti
 to jméno, jež se dává tomu kraji.
 
 Neb alpskými ty hory mohou slouti,
 jichž Peloros jest utrženou částí,
 že vody mají víc než jiné, v pouti
 
 Té řeky, od vzniku až ku oblasti,
 kde moři, co mu nebe vzalo, dává,
 kteréž jest řek a proudů pravou vlastí:
 
 Jak nepřítelka všech by byla dravá,
 ctnost všady zahánějí jako zmiji,
 ať zlý v tom zvyk neb místa hvězda tmavá.
 
 Tak v povaze se mění, a tak tyjí
 jak u Circe by kdys bývali v stravě,
 kdo na břehu té kleté řeky žijí.
 
 Ta prodírá se nejdřív namáhavě
 nečistých prasat stádem, jídlo lidí
 jimž nepatří, leč žaludy po právě.
 
 Dál na své pouti štěkavce jen vidí,
 ti kousavější jsou, než v moci jejich,
 však těmi zhrdá, čumák jinam řídí.
 
 A burácejíc v bujnějších vln rejích
 ten kletý příkop zří, jak mění stále
 psy v lačné vlky; větších ve peřejích
 
 Pak skal stržemi ve tmách běží dále,
 kde najde lišky lstivé, potměšilé,
 před nimiž každý v lsti jest děcko malé.
 
 Že ten mne slyší? Právě, to má píle,
 snad bude dobře, vzpomene-li sobě,
 co pravý duch mi odhalil té chvíle.
 
 Zřím tvého vnuka, který v příští době
 v tom kraji lovcem vlků těch se stane
 u řeky zlé, a prchnou před ním v mdlobě:
 
 Za živa prodá maso jich, a štvané
 jak stará šelma potom všecky zdáví,
 čím život mnohých a čest jeho splane.
 
 Pak pokrvácen smutný ten les tmavý
 on opustí, jenž tak zpustošen bude,
 let tisíc škodu tu že nenapraví.“ —
 
 Jak při proroctví neštěstí, jež bude,
 tvář toho, který slyší je, se stmívá,
 že, odkud zhouba jde, naslouchá všude;
 
 Tak zřel jsem duši, poslouchání chtivá
 jež stála tu, kterak se smutkem kryla,
 když slyšela tu píseň, již on zpívá.
 
 Tvář onoho, řeč toho zasmušilá
 po jejich jmenech zvědavost mou nítí,
 s mou otázkou tož prosba v spolku byla.
 
 — „Ty žádáš a já ochoten (...)

(......)


Stáhnout kompletní knihu v PDF, ePub a MOBI

 

<   52   >

 

 

 

[Listovat]

[Obsah]


© Literární doupě
on-line knihovna, zdroj pro čtenářský deník, referáty, seminárky z češtiny, přípravu na maturitu a povinnou četbu;
knihy zdarma (free e-books) v epub a pdf, recenze, ukázky, citáty, životopisy, knihy pro Kindle a další čtečky

TOPlist