<<< Zpět na Literární doupě - přehled všech autorů a knih

Dante Alighieri
překlad: Jaroslav Vrchlický

BOŽSKÁ KOMEDIE
kompletní kniha, e-book

 

 

Nové Literární doupě!

Literární doupě bylo modernizováno a přechází pod novou doménu literdo.com!.

Nový web LD vám přínáší ještě více knih s možností výhodného stahování většího množství e-knih podle vlastního výběru (tedy nejen jednotlivých knih nebo balíčků podle autorů) ve formátech ePub , PDF  a MOBI.

 Přejít na nový web Literární doupě


Stáhnout tuto knihu v PDF, ePub a MOBI
<   55   >

 

Zpěv sedmnáctý

 Ó vzpomeň, čtenáři, zda v mlhy roji
 kdys octnul jsi se v horách, mhou kdys zíral
 ne jinak než jak krtek kůží svojí.
 
 A vlhké mlhy závoj když se sbíral
 a zvolna tál a za ním slabou září
 se slunce kruh v záhyby jeho vtíral:
 
 Jen slabý obraz tobě mít se zdaří,
 jak já jsem viděl tady slunce v dáli,
 jež zapadalo právě před mou tváří.
 
 Dle kroků mistrových se moje braly,
 já z mraku hroužil do paprsků čelo,
 jež v nižších hory krajích umíraly.
 
 Ty obraznosti! kam až zaletělo
 tvé křídlo často s vlastní duší naší,
 že neslyšíme, byť sta trub kol hřmělo,
 
 Když smyslové ne, rci, kdo tebe plaší?
 ty světlem hýbáš se, jež v ráji tvoří
 se samo neb se vyšší vůlí snáší.
 
 V mé vidění se nejdřív rysy noří
 té bezbožné, jež v ptáka proměněna,
 jenž nejraději zpívá; v tomto moři
 
 Má duše byla v sebe uzavřena,
 že žádná forma zevnějšího světa
 víc nemohla jí býti obsažena.
 
 V mou obraznost v tom jako prška slétá
 na kříži člověk pyšný, pohrdavý,
 tak umřel též, kol něho lidí četa:
 
 Tož s Estherou Assverus plný slávy
 a s nimi Mardocheus, který v činu
 i v řeči vždy byl sluha boží pravý.
 
 A obraz ten tak rozplýval se v stínu,
 jak zjevil se, jak bublina splask’ zase,
 když voda zmizí, v jejímž byla klínu.
 
 V mém vidění pak dívka zjevila se.
 „Proč, královno, jsi v hněvu smrt si dala?“
 A bolestný pláč kvílel v jejím hlase.
 
 „Bych byla já, tys na smrt pospíchala,
 teď Lavinii ztratila’s, já zbyla,
 bych nad tvým dřív, než cizím pádem lkala.“ —
 
 Jak zavřené když oči oslnila
 zář nová, spánek vyplašen se láme
 a škube, nežli zmizí jeho síla:
 
 Tak zjeveni mé zmizelo v tmě samé
 před světlem, jež mi šlehlo právě v líce,
 tak silné, jaké sotva v žití známe.
 
 Kde jsem, mé oči zřely, pátrajíce,
 v tom zazněl hlas k nám: „Tady vstupuje se!“
 Po jiném já už neptal jsem se více.
 
 A mocná touha rázem ve mně hne se,
 bych toho zřel, jenž mluvil, a tak žárná,
 že vyplnění jen jí úkoj nese.
 
 Leč slunce zář jak bije v zrak nám parná,
 že jeho obraz tím nám zahaluje,
 tak zhasla síla má, zde byla marná.
 
 „Duch nebeský to jest, jenž ukazuje
 bez každé prosby cestu naší mdlobě
 a v světlo vlastní své se utajuje,
 
 Nám pomáhá, jak každý z nás sám sobě;
 kdo nouzi zří a čeká na prošení,
 na odmítnutí již se chystá v zlobě.
 
 Nuž za ním obraťme krok bez prodlení
 a hleďme stoupat dřív, než tma se schýlí;
 pak nešlo by to do dne navrácení.“ —
 
 Tak vůdce děl a my jsme obrátili
 své kroky k blízkým schodům bez váhání.
 Leč sotva na prvním mé kroky byly,
 
 Já cítil v obličeji náhle vání
 slyšel tepot křídel, hlas: Beati,
 pacifici, bez hněvu zlého vzplání.
 
 A noci háv již ukryl černošatý
 (...)

(......)


Stáhnout kompletní knihu v PDF, ePub a MOBI

 

<   55   >

 

 

 

[Listovat]

[Obsah]


© Literární doupě
on-line knihovna, zdroj pro čtenářský deník, referáty, seminárky z češtiny, přípravu na maturitu a povinnou četbu;
knihy zdarma (free e-books) v epub a pdf, recenze, ukázky, citáty, životopisy, knihy pro Kindle a další čtečky

TOPlist