<<< Zpět na Literární doupě - přehled všech autorů a knih

Dante Alighieri
překlad: Jaroslav Vrchlický

BOŽSKÁ KOMEDIE
kompletní kniha, e-book

 

 

Nové Literární doupě!

Literární doupě bylo modernizováno a přechází pod novou doménu literdo.com!.

Nový web LD vám přínáší ještě více knih s možností výhodného stahování většího množství e-knih podle vlastního výběru (tedy nejen jednotlivých knih nebo balíčků podle autorů) ve formátech ePub , PDF  a MOBI.

 Přejít na nový web Literární doupě


Stáhnout tuto knihu v PDF, ePub a MOBI
<   59   >

 

Zpěv dvacátý první

 Tak žízeň vrozená mne uchvátila,
 jež neskojí se leda onou vodou,
 již Samaritánka si vyprosila,
 
 Leč k spěchu pobádaný u těch schodou,
 pln soucitu za vůdcem šel jsem plaše,
 ač trest s jich vinou plnou byl zde shodou.
 
 Tu zrovna, jak jest psáno u Lukáše,
 když Kristus dvoum se zjevil cestujícím
 po z mrtvých vstání, tak hle, kroky naše
 
 Stín jakýs stíhal, který ku ležícím
 zde obracel se, nebyl zřen však námi,
 než promluvil, až když pak volajícím
 
 Děl hlasem: „Bratři, pokoj Boha s vámi!“ —
 Hned obrátili jsme se; v odvet jemu
 hned Virgil odpověděl pozdrav známý.
 
 A začal řeč: „Ku blaženému sněmu
 ať provodí tě pravdivý soud Boha,
 jenž k vyhnanství mne určil pověčnému.
 
 Jak, odvětil, (co rychle naše noha
 vpřed spěla,) jste-li stíny zavržené,
 čí po těch schodech sem vás vedla vloha?“ —
 
 A učitel můj: „— Viz, jak označené
 zde toho čelo, anděl na něm píše,
 on přijíti má mezi oblažené.
 
 Leč ta, jež v noci, ve dne přede tiše,
 mu života nit ještě nevypředla,
 již strojí Kloto, člověku, jak dýše.
 
 Tu jeho duši neschopné, by zvedla
 — ač tvá jak má je sestra — křídla k vzletu,
 jíž nemožno jak nám, by vše tu zhledla,
 
 Já z šíře sluje pekla vrácen světu,
 mám vůdcem být, a tím též budu dále,
 jak škola moje stačí; za odvetu
 
 Rci, proč se hora chvěla nenadále,
 proč až ku vlhké její patě vběhly
 ty zpěvy, volání to neustálé? —“
 
 Tou otázkou mé touze v ucho jehly
 on přímo vpadnul, naděj kmitla spoře,
 jí moje žáry menší silou šlehly.
 
 On započal: „Zde celém na obzoře
 nic bez pořádku nemůže se díti
 a proti zvykům, jež jsou na té hoře;
 
 Nic nemůž‘ se v těch místech proměniti.
 Jen co jest s nebe, co tam spěje zpátky,
 nic jiného zde nemůž’ působiti.
 
 Ni sníh, ni kroupy, ani deště zmatky,
 ni mráz, ni rosa víc zde nepadají,
 kde těch tří schodů zřel jsi stupeň krátký.
 
 Ni husté, ani řídké nezvedají
 se mraky, dítě deště, duha není
 tu těkavá, ni blesk není v tom kraji.
 
 Kde Petra náměstek má na kameni
 své nohy, suchý kouř se nepovznese
 nad stupně tři, o nichž mé znělo pění.
 
 Tam dole víc neb míň se země třese;
 leč tím, že vítr, nevím jak, skryt v zemi;
 zde půda tato nikdy nepohne se.
 
 Jen čistou-li se cítí duše, lemy
 skal chvějí se, když k nebi výše spěje,
 jsouc provázena s plesem hlasy těmi.
 
 Je chtění důkaz, že se čistá skvěje,
 to duši svobodně tak zcela schvátí,
 že bez pout společnost si změnit přeje.
 
 Prv chce též duše, povzlet jí však hatí
 chuť k muce, jež jest Bohem stanovena,
 jak k hříchu dřív, za nějž se musí káti.
 
 Má duše víc v té muce ujařmena
 než pět set roků, teprv nyní vůlí
 po lepším bytu byla uchvácena.
 
 Tož cítil jsi, jak skály (...)

(......)


Stáhnout kompletní knihu v PDF, ePub a MOBI

 

<   59   >

 

 

 

[Listovat]

[Obsah]


© Literární doupě
on-line knihovna, zdroj pro čtenářský deník, referáty, seminárky z češtiny, přípravu na maturitu a povinnou četbu;
knihy zdarma (free e-books) v epub a pdf, recenze, ukázky, citáty, životopisy, knihy pro Kindle a další čtečky

TOPlist