<<< Zpět na Literární doupě - přehled všech autorů a knih

Dante Alighieri
překlad: Jaroslav Vrchlický

BOŽSKÁ KOMEDIE
kompletní kniha, e-book

 

 

Nové Literární doupě!

Literární doupě bylo modernizováno a přechází pod novou doménu literdo.com!.

Nový web LD vám přínáší ještě více knih s možností výhodného stahování většího množství e-knih podle vlastního výběru (tedy nejen jednotlivých knih nebo balíčků podle autorů) ve formátech ePub , PDF  a MOBI.

 Přejít na nový web Literární doupě


Stáhnout tuto knihu v PDF, ePub a MOBI
<   60   >

 

Zpěv dvacátý druhý

 Za námi Anděl zůstal, ve průvodu
 jenž v šestý kruh nás vedl na tu horu,
 a jeden znak mi smyl u jeho schodů.
 
 Po spravednosti lačnícímu sboru
 Beati děl a jeho hlasy zněly
 až k sitiunt, kde zmlkly. Beze sporů
 
 Já lehčí zde se cítil, rychlej’ spěly
 mé kroky tak, že snadno, bez těžkostí
 s rychlými duchy týž krok udržely.
 
 Děl Virgil: „Láska zanícená ctností
 vždy jinou lásku ušlechtilou vznítí,
 jak její žár je zjevný; tož co hostí
 
 Tam předpeklí, (kde souzeno mi dlíti),
 Juvenala, z úst jeho známo je mi,
 ctná přízeň jaká ke mně tobě svítí.
 
 Ba cítím lásku k tobě mezi všemi,
 jak k nikomu, jejž nezřel jsem, že krátká
 mi nyní bude cesta schody těmi.
 
 Však zjev mi, (buďtež slova tvoje sladká
 ku příteli, když uzdu pustím příliš
 své odvaze, mluv jako k druhu zkrátka:)
 
 Jak lakota, pro kterou tady kvílíš,
 při moudrosti tvé mohla najít dráhy
 v tvé srdce, teď že tresty její sdílíš?“ —
 
 Nad tím se usmál Statius, však záhy
 dal za odpověď: „Velké lásky tvojí
 mně každé tvoje slovo důkaz blahý.
 
 Jsou v skutku mnohé věci, jež jsou zdroji
 sta pochybností klamných, když nám skryté
 jsou pravé příčiny. Tak v mysli svojí
 
 Tys hádal, mním dle otázky tvé hbité,
 že v tomto nyní když prodlévám kruhu,
 mé srdce lakotou kdys bylo spité:
 
 Nuž tedy věz: až příliš, milý druhu,
 já lakoty byl vzdálen, proto strávil
 šest tisíc měsíců jsem v tomto luhu.
 
 A snahu svou kdybych byl nenapravil,
 při místě, kde jsi, duše hněvem jata,
 ku lidstvu tuto svoji kletbu pravil:
 
 Že nenasytná, svatá touho zlata,
 že nespravuješ všecky lidské snahy?
 tož skály válela by hruď má vzňata.
 
 Že příliš rozpínati křídla záhy,
 já poznal, může ruka k rozdávání,
 to pomoh’ mi sem lítosti cit blahý.
 
 Jak mnozí vstanou k soudu ostříháni,
 že lítost nevzbudili pro tu vinu
 ni v životě, ni při svém umírání.
 
 Věz tedy: Každá vina lidských synů,
 jež protivou jest hříchu nějakého,
 zde vlastní dřevo své s ním chystá k zhynu.
 
 Tož jestli v davu lidu lakotného
 jsem lkal, bych očistil se z hříchů lidských,
 jen z protivy to bylo hříchu mého.“ —
 
 „— Když pěl jsi boje zbraní gigantických
 a Jokasty když pěl jsi smutek dvojí,“
 — děl k němu Básník písní bukolických —
 
 „Když s tebou Klio bila v strunu tvoji,
 mně zdá se k víře neobrátil’s tváře,
 bez níž i dobrý v soudu neobstojí;
 
 Rci, jaké svíčky, kého slunce záře
 ti zaplašily tmy, že plachty svoje
 obrátil’s ihned člunem za Rybáře?“ —
 
 On odvětil: „Dal’s první ty ze zdroje
 mně Parnassu pít, ved’s mne v jeho sluje,
 a k Bohu blíž mne vedly kroky tvoje.
 
 Tys činil, jak kdo nazad nakloňuje
 svou lampu, z které sám on nemá zisku,
 leč cestu jdoucím za ním osvěcuje.
 
 Tož kde jsi děl: Věk obnoví se, v trysku
 se vrátí Spravedlnost a věk zlatý,
 rod nový s nebe na zem sejde v blízku!
 
 Tak tebou básník byl i křesťan vzňatý;
 leč lépe, co ti kreslím, aby zřely
 tvé oči, vztáhnu ruku k malbě. — Jatý
 
 A těhotný byl pravdou již svět celý,
 a pravou víru, (...)

(......)


Stáhnout kompletní knihu v PDF, ePub a MOBI

 

<   60   >

 

 

 

[Listovat]

[Obsah]


© Literární doupě
on-line knihovna, zdroj pro čtenářský deník, referáty, seminárky z češtiny, přípravu na maturitu a povinnou četbu;
knihy zdarma (free e-books) v epub a pdf, recenze, ukázky, citáty, životopisy, knihy pro Kindle a další čtečky

TOPlist