<<< Zpět na Literární doupě - přehled všech autorů a knih

Dante Alighieri
překlad: Jaroslav Vrchlický

BOŽSKÁ KOMEDIE
kompletní kniha, e-book

 

 

Nové Literární doupě!

Literární doupě bylo modernizováno a přechází pod novou doménu literdo.com!.

Nový web LD vám přínáší ještě více knih s možností výhodného stahování většího množství e-knih podle vlastního výběru (tedy nejen jednotlivých knih nebo balíčků podle autorů) ve formátech ePub , PDF  a MOBI.

 Přejít na nový web Literární doupě


Stáhnout tuto knihu v PDF, ePub a MOBI
<   64   >

 

Zpěv dvacátý šestý

 Druh za druhem když touto šli jsme strání
 po kraji, kde mi vůdce častěj’ říkal:
 — „Jdi za mnou, z mého kořisť varování! —“
 
 Na pravé straně slunce svit mi vnikal
 a září západního nebe celý
 kraj v bělost měnil, z něho modro svlíkal.
 
 Žár žhavější byl, kam stín můj pad’ ztmělý,
 což podivením duše naplnilo,
 jež jdouce, jak jsem viděl, na to zřely.
 
 Jich divení se v hovor rozvlnilo,
 a druhu druh začínal šepotati:
 „Nezdá se, by to stinné tělo bylo.“ —
 
 Pak blíže, jak to mohli udělati,
 šli ke mně jedni, stále pozorlivi,
 by nevkročili, kde přestal žár pláti.
 
 — „Ty, který ne snad z lenosti jdeš snivý,
 leč z úcty za druhými dále vzadu,
 mluv, žízeň pálí mne a plamen divý.
 
 Ne pouze sám jsem zvědav na tvou radu,
 my všichni po ní pachtíme se více
 než Ind a Mouřenín po vody chladu.
 
 Rci, proč jsi stěnou, na niž padajíce
 paprsky slunce lámou se, jak v sítě
 bys nepad’ smrti, nezřel’s v její líce? —“
 
 Tak jeden mluvil a já chtěl mu hbitě
 vše zjevit; novinka však jiná věru
 mé všecky smysly jala okamžitě.
 
 Tlum stínů zřel jsem, v opačném jenž směru
 než tito šel, jim naproti šel žárem,
 ký div, že k nim se s podivem svým beru!
 
 A v chvatu jak se potkali pár s párem,
 tu líbali se, krátké políbení,
 a dále zmizeli ve chvatu starém.
 
 Tak v mraveništi hnědém u hemžení
 druh k druhu strčí hubu a v tom ptá se,
 kam jde a jak se má. Po pozdravení
 
 Tom vlídném každá tlupa v krátkém čase
 při prvním kroku začla volat silně
 až do umdlení znova, zas a zase.
 
 Ti: „Sodoma, Gomorrha,“ lkali pilně
 a druzí: „Vlezla Pasife do krávy,
 by s býkem mohla souložiti vilně.
 A jeřábů jak různé letí davy
 ty k poušti, k Rifejským ty horám pílí,
 těm zima překáží, těm úpal žhavý:
 
 Tak davy tento úděl tady sdílí,
 ty jdou, ty mizí stálém ve volání,
 jež sluší jim, v té první písni kvílí.
 
 Ty, které měly dříve ke mně přání,
 teď přišly zas a pozorností vzňaté
 na řeč mou oči měly bez ustání.
 
 Já touhu jejich zřel již po dvakráte
 a začal: „Duše, které poklid svatý
 ať kdykoliv již pojištěný máte,
 
 Ne zralých, ni nezralých údů ztráty
 jsem dočkal se, neb s vlastními tu stojím,
 mám krev a údy mé jsou svaly spjaty,
 
 Že výše jdu, k vašemu krok svůj pojím,
 bych nebyl v tmách, je zásluha tam ženy,
 tou vaším světem kráčím s tělem svojím.
 
 Leč touhy žár když má být zkonejšený
 a nebes kruh být vaším, veletoky
 jenž lásky proudí nejvýš rozpřažený:
 
 Mně rcete, bych tím naplnil své sloky,
 kdo vy jste a též kdo je tlupa ona,
 jež za vašimi odchází tam boky?“ —
 
 Nejinak horal ve úžasu tona
 se diví, kol se plaše rozhlížeje,
 když poprv cestu městem velkým koná:
 
 Tak dělal každý na mne obličeje;
 leč jakmile se pozbavili bázně,
 jež v srdcích ctných dřív ztiší se a skreje,
 
 Ten začal, jenž mne prosil: — „Z naší kázně,
 ty blahý, který ku lepšímu žití
 vzor (...)

(......)


Stáhnout kompletní knihu v PDF, ePub a MOBI

 

<   64   >

 

 

 

[Listovat]

[Obsah]


© Literární doupě
on-line knihovna, zdroj pro čtenářský deník, referáty, seminárky z češtiny, přípravu na maturitu a povinnou četbu;
knihy zdarma (free e-books) v epub a pdf, recenze, ukázky, citáty, životopisy, knihy pro Kindle a další čtečky

TOPlist