<<< Zpět na Literární doupě - přehled všech autorů a knih

Dante Alighieri
překlad: Jaroslav Vrchlický

BOŽSKÁ KOMEDIE
kompletní kniha, e-book

 

 

Nové Literární doupě!

Literární doupě bylo modernizováno a přechází pod novou doménu literdo.com!.

Nový web LD vám přínáší ještě více knih s možností výhodného stahování většího množství e-knih podle vlastního výběru (tedy nejen jednotlivých knih nebo balíčků podle autorů) ve formátech ePub , PDF  a MOBI.

 Přejít na nový web Literární doupě


Stáhnout tuto knihu v PDF, ePub a MOBI
<   78   >

 

Zpěv čtvrtý

 Dřív svobodný by člověk hladem zpráhnul
 v dvou vábných krmí stejné vzdálenosti,
 než s jednou z nich by ruku k ústům vztáhnul.
 
 Tak beránek by mezi hltavostí
 dvou vlků v rovné bázni stál, tak v dáli
 pes mezi laněmi; já pochybností
 
 Když dvojí stejně puzen, jež mne pálí,
 jsem mlčel; z nutnosti jen že to bylo,
 jsem hany nemoh’ dát si ani chvály.
 
 Já mlčel, v tváři se mi zrcadlilo
 vše plání touhy, které víc než slovy
 a vřelej otázky mé vyjevilo.
 
 Jak Daniel Nebukadnezarovi
 vztek zkojil, jenž ho učil krutým býti,
 mně Beatrice dělala řkouc: „Nový
 
 A dvojí osten přání hruď tvá cítí
 a poutá snadno vlastní péči tvoji,
 že nemůžeš se volně vysloviti.
 
 Když dobrá vůle, hádáš v mysli svojí,
 vždy trvá, jak to možno síle jiné
 mých zásluh míru stenčit? K pochyb roji
 
 Ti ještě odtud jiná látka kyne,
 že zdá se s Platonem to ve souzvuku,
 že duší let se k hvězdám zpátky šine.
 
 Toť otázky dvě, které v stejném shluku
 tvou vůli tísní; tu proberu dříve,
 jež z obou tobě větší strojí muku.
 
 Ten seraf, který nejvíc v Bohu žive,
 ni Mojžíš, Samuel a z obou Janů
 vem toho, jenž se zachce mysli chtivé,
 
 Marie není v jiné sféry stanu
 než tyto duše, jichž jsi viděl líce,
 jíst budou stejně dlouho nebes manu.
 
 Kruh nebe první zdobí tam se skvíce,
 tam různě sladké žití zakoušejí,
 jak věčný dech jich tkne se míň neb více.
 
 V té sféře zjevily se, ne že její
 jsou hosty snad, leč pouze na znamení,
 že k nejvyššímu míň se povznášejí.
 
 K vám jinak hovořiti možno není,
 vždyť chtěné jen duch váš rozpoznává,
 co hodným pak jej činí pochopení.
 
 Tak písmo k vám se sklánět neustává,
 ač jiný smysl v tom nad vlohy vaše,
 když Bohu nohy, ruce lidí dává.
 
 A s tváří lidskou před zrak církev naše
 vám Gabriela s Michaelem staví,
 i toho, jenž uzdravil Tobiáše.
 
 O duších lidských Timaeus co praví,
 s tím, co zříš tady, věru váhy ztrácí,
 že, jak se domníval, své dává zprávy.
 
 On dí, že duše k hvězdě své se vrací,
 mní, že z ní byla vzata, když tvar těla
 jí dáti příroda si vzala práci.
 
 Snad jeho věta jiný smysl měla,
 než doslovný, a tento výklad věci
 by nemusil být ku výsměchu zcela.
 
 Když mní, že v kruhy ty zpět musí téci
 vliv hany nebo chvály z jejich žití,
 luk jeho trefí trochu pravdy přeci.
 
 Ten princip nepochopen v bludu síti,
 jal celý skoro svět, že Merkur jemu,
 Mars s Jupiterem začli bohy býti.
 
 Ta druhá pochybnost, jež srdci tvému
 se vtírá, míň má jedu, zloba její
 tě nemůže víc urvat boku mému.
 
 Že v smrtelníků zdá se obličeji
 být naše spravedlnost nepravostí,
 ne z kacířství, to z víry uvádějí.
 
 Že může, vaše schopnost vniknout dosti
 až k jádru této pravdy, (...)

(......)


Stáhnout kompletní knihu v PDF, ePub a MOBI

 

<   78   >

 

 

 

[Listovat]

[Obsah]


© Literární doupě
on-line knihovna, zdroj pro čtenářský deník, referáty, seminárky z češtiny, přípravu na maturitu a povinnou četbu;
knihy zdarma (free e-books) v epub a pdf, recenze, ukázky, citáty, životopisy, knihy pro Kindle a další čtečky

TOPlist