<<< Zpět na Literární doupě - přehled všech autorů a knih

Dante Alighieri
překlad: Jaroslav Vrchlický

BOŽSKÁ KOMEDIE
kompletní kniha, e-book

 

 

Nové Literární doupě!

Literární doupě bylo modernizováno a přechází pod novou doménu literdo.com!.

Nový web LD vám přínáší ještě více knih s možností výhodného stahování většího množství e-knih podle vlastního výběru (tedy nejen jednotlivých knih nebo balíčků podle autorů) ve formátech ePub , PDF  a MOBI.

 Přejít na nový web Literární doupě


Stáhnout tuto knihu v PDF, ePub a MOBI
<   83   >

 

Zpěv devátý

 Když, sličná Clemenzo, tvůj Karel vlídný
 mne osvítil, jal se mi vyprávěti,
 ký jeho rod klam očekává bídný,
 
 Však pravil: „Mlč, nech čas ať dále letí,“
 víc říci nemohu, než: Škodě vaší
 pláč spravedlivý přijde ve zápětí.
 
 Juž svaté světlo toto nazpět snáší
 se do Slunce, které je plní celé,
 jak v dobro, které každou touhu plaší.
 
 Ó duše podvedené, zdivočelé,
 to dobro necháváte a své čelo
 jen ku marnostem obracíte směle!
 
 V tom ejhle, světlo jiné hbitě spělo
 mně naproti a v jeho zářném plání
 jsem četl, že mně zalíbit se chtělo.
 
 A jako dříve oči mojí paní,
 jež tkvěly na mně, zjistily mi zase
 svým souhlasem, bych pronesl svá přání.
 
 „Kéž touhu mou bys v krátkém splnil čase,
 ó duchu šťastný, důkaz dej mi záhy,
 má myšlenka že v trém se zhlíží jase! —“
 
 A světlo neznámé, v němž zřel jsem tahy,
 z dna hloubky, v které zpívalo, hned ke mně
 to dělo, jak ten, kdo jest dobrem blahý:
 
 „Ve oné části Italské zlé země,
 jíž Rialto a Brenta hranicemi
 a zdroje Piave, tam zvedá jemně
 
 Se malý vršek, s něhož známa všemi
 se vyřítila pochodeň kdys žhavá,
 škod nadělala mnoho celé zemi.
 
 Týž kořen zrodil ji i mne, dí smavá,
 Cunizza slula jsem, zde planu v zdobě,
 neb této hvězdy přemohla mne sláva.
 
 Svůj osud více nevyčítám sobě,
 jej odpouštím si, nezříš bol v mé tváři,
 což těžko chápe váš lid ve své mdlobě.
 
 Ten drahokam, který tak luzně září
 na našem nebi a mně nejblíž svítí,
 má velkou slávu, která, než se zmaří,
 
 Věk pětkráte se musí obnoviti;
 viz, jak má člověk toužit vyniknouti,
 by po prvním mu druhé vzešlo žití!
 
 To necítí však lid ten na své pouti,
 jejž Tagliamento s Adiží objímá,
 jenž, byť i kárán, pramálo se rmoutí.
 
 Však Padova zdroj zbahní, který jímá
 kol Vicenzu, ta jistě přijde chvíle,
 neb všecken národ tvrdošijně dřímá.
 
 A kde se druží Cagnano a Sile,
 tam hlavu, vládna v pýše, jeden zvedá,
 že chytit jej, síť tká juž lidská píle.
 
 A věrolomnost kněze svého, běda,
 opláče Feltro, tak po hříchu bažil,
 že Malta horšímu víc místa nedá.
 
 A vanu věru bych se najít snažil,
 kam Ferrarských krev stekla by jak splavem,
 a zmdlel by, po uncích jenž by ji vážil.
 
 Tu krev, již dobrý kněz ten rozdá právem,
 že věrným zůstává své straně kleté
 a dar ten půjde v souhlas s vaším mravem.
 
 Jsou zrcadla tam, které Trůny zvete,
 zkad kyne vstříc nám Bůh, jenž všech je sudí,
 čím správnost řečí těchto nahlédnete! —“
 
 Tu zmlkla a domněnku ve mně budí
 tím vířením, v němž vrátila se zpátky,
 že jiné myšlénky jí vzplály v hrudi.
 
 Mně druhý, známý juž ples ráje sladký
 vzplál v jasné záři náhle přede zrakem,
 jak slunce zář když raní rabín hladký.
 
 Lesk nahoře zde radosti jest znakem,
 jak úsměv na (...)

(......)


Stáhnout kompletní knihu v PDF, ePub a MOBI

 

<   83   >

 

 

 

[Listovat]

[Obsah]


© Literární doupě
on-line knihovna, zdroj pro čtenářský deník, referáty, seminárky z češtiny, přípravu na maturitu a povinnou četbu;
knihy zdarma (free e-books) v epub a pdf, recenze, ukázky, citáty, životopisy, knihy pro Kindle a další čtečky

TOPlist