<<< Zpět na Literární doupě - přehled všech autorů a knih

Dante Alighieri
překlad: Jaroslav Vrchlický

BOŽSKÁ KOMEDIE
kompletní kniha, e-book

 

 

Nové Literární doupě!

Literární doupě bylo modernizováno a přechází pod novou doménu literdo.com!.

Nový web LD vám přínáší ještě více knih s možností výhodného stahování většího množství e-knih podle vlastního výběru (tedy nejen jednotlivých knih nebo balíčků podle autorů) ve formátech ePub , PDF  a MOBI.

 Přejít na nový web Literární doupě


Stáhnout tuto knihu v PDF, ePub a MOBI
<   85   >

 

Zpěv jedenáctý

 Ó péče šílená smrtelných lidí,
 jak bludné jsou tvé všecky sylogismy,
 jenž křídel tvojích povzlet dolů řídí!
 
 Ten loví práva a ten aforismy,
 na kněžství onen všecku skládá péči,
 ten násilím na vládu i sofismy;
 
 Ten snahou po loupení jiné předčí,
 ten úřadů, ten zahálky se chytá,
 ten umdlévá zas v smyslnosti léčí:
 
 Co, toho všeho zbavenému, svítá
 po boku Beatrice blaho ráje,
 jenž přeslavně mne na mé pouti vítá;
 
 Co každý plamen kolem polétaje
 se na bod kruhu, odkud vyšel, vrátil,
 tam tkvěl, jak na svícnu když svíce plaje;
 
 Ze středu světla hlas mé ucho schvátil,
 ze světla, jež mluvilo se mnou dříve
 ve úsměvu, jejž vzácnější jas zlatil:
 
 — „Jak zažíhám své světlo lásky živé
 tím, v světlo věčné že zřím bez ustání,
 v něm každý vzruch znám tvojí mysli snivé.
 
 Ty pochybuješ a ty chováš přání,
 bych vyslovil se obšírně a zcela,
 by jasnější tvé bylo pojímání.
 
 Kde v blahu dlít lze, když má ústa děla,
 i tam, kde pravila se nevznes žádný;
 Zde rozdílu by duše dbáti měla.
 
 Ta prozřetelnost, která v souzvuk ladný
 svět s radou řídí, již, než pochopiti,
 spíš zblouditi můž’ každý rozum chladný,
 
 By k miláčku nevěsta mohla jíti,
 jenž snoubil se jí křiče krví svojí,
 tak ráčila to moudře upraviti.
 
 By věrná jemu byla, co stráž dvojí
 dvě ku ochraně Knížata jí dala,
 již vedou ji a po stranách jí stojí.
 
 Jak v serafu tak v jednom láska plála,
 a moudrost druhého na vaší zemi
 se odlesk jasu cherubínů zdála.
 
 O jednom povím, neb oběma těmi
 zní chvála zvěsť, když o jednom řeč zvoní,
 cíl jeden měli svými skutky všemi.
 
 Kde Tupino, kde potok vlny roní
 z té hory, Ubaldo již zvolil sobě,
 svah úrodný se s vrchu dolů kloní,
 
 Zkad z Portasole cítí v každé době
 Perugia chlad i vedro, za níž kvílí
 Nocera s Gualdo ve jha těžké mdlobě.
 
 A z toho svahu, kde se nejmíň chýlí,
 tam slunce vzešlo světu užaslému,
 jak ono nad Gangem, jež vznést se pílí.
 
 Čí řeč když přijde k tomu místu ctnému,
 Ascesi neříkej, to děl bys málo,
 spíš Východ říkati se sluší jemu.
 
 Nad východem svým málo ještě stálo
 a již začala země cítit vskutku,
 co z jeho síly útěchy jí plálo.
 
 Mlád, s otcem vlastním on se pustil v půtku,
 tož k vůli ženě, kteréž každý dvéře
 jak samé smrti uzavírá v smutku.
 
 Před soudním dvorem, hle, ji za svou béře
 et coram patre dí: Hle moje žena!
 Jí stále chová větší ve důvěře.
 
 Ta jedenáct set roků zavržená
 tak žila po prvního chotě ztrátě,
 bez nápadníků, sirá, opuštěná.
 
 Co pomohlo, že u Amykla v chatě
 ji viděl klidnou nehnouti se z místa
 ten, před nímž svět se třás’? Rci, ku odplatě
 
 Zda (...)

(......)


Stáhnout kompletní knihu v PDF, ePub a MOBI

 

<   85   >

 

 

 

[Listovat]

[Obsah]


© Literární doupě
on-line knihovna, zdroj pro čtenářský deník, referáty, seminárky z češtiny, přípravu na maturitu a povinnou četbu;
knihy zdarma (free e-books) v epub a pdf, recenze, ukázky, citáty, životopisy, knihy pro Kindle a další čtečky

TOPlist