<<< Zpět na Literární doupě - přehled všech autorů a knih

Dante Alighieri
překlad: Jaroslav Vrchlický

BOŽSKÁ KOMEDIE
kompletní kniha, e-book

 

 

Nové Literární doupě!

Literární doupě bylo modernizováno a přechází pod novou doménu literdo.com!.

Nový web LD vám přínáší ještě více knih s možností výhodného stahování většího množství e-knih podle vlastního výběru (tedy nejen jednotlivých knih nebo balíčků podle autorů) ve formátech ePub , PDF  a MOBI.

 Přejít na nový web Literární doupě


Stáhnout tuto knihu v PDF, ePub a MOBI
<   86   >

 

Zpěv dvanáctý

 Jak dopověděl poslední svá slova,
 ten plamen požehnaný, v rozhoupání
 to mlýnské kolo začlo vír svůj znova.
 
 A celou dráhu neopsalo ani,
 juž jiné ve svůj kruh je náhle vpletlo
 a obou ruch i zpěvy v proplítání.
 
 A pění sladkých fléten v sluch nám sletlo,
 zpěv Mus i Siren našich před ním bledne
 jak světlem prvním odražené světlo.
 
 Jak nad průhledný oblak stejně zvedne
 se oblouků dvé v stejných barev kráse,
 na služebnici svou když Juno vzhledne,
 
 Že vnitřní kruh z vnějšího pozvedá se,
 jak hovor krásky té, ve lásky žáru
 jež mřela, jako páry v slunka jase,
 
 I říká lid, když zří tu zářnou páru,
 tu smlouvu Boha s Noem v mysli maje,
 že potopou svět nepropadne zmaru:
 
 Tak rovněž z těchto věčných růží Ráje
 dva věnce kolem nás tu v kruhu spěly,
 a vnitřní s vnějším v jeden souzvuk hraje.
 
 Jak tento tanec a ples jiný celý,
 a sladký zpěv a záře náhlý příval,
 rej světel družný, veselý a skvělý
 
 V ráz vůlí volnou stál a odpočíval,
 jak oči, které dle libosti svojí
 hned otevřem i zavřeme. Hlas zpíval
 
 Ve nových světel čaruplném roji
 a rychle v sobě, jako k hvězdě jehla
 mne k místu obrátil, kde právě stojí.
 
 Děl: — „Láska krásu ve mně rozežehla,
 o jiném hovořit mi rozkaz dává,
 když chvála mého vůdce v sluch mi lehla.
 
 Kde o jednom, zni o druhém též zpráva,
 neb jako stáli boje ve plameni,
 plá obou stejně nebem spolu sláva.
 
 Voj Krista, jehož nové vyzbrojení
 tak mnoho stálo, kráčel za praporem
 jen v skrovném počtu, líně, v strachu chvění,
 
 Když Král, jenž věčně vládne každým tvorem,
 jen z milosti, ne jeho pro zásluhu,
 se v tísni té smiloval nad svým sborem.
 
 Své nevěstě, jak známo, přispěl druhů
 dvou pomocí, jichž činy na jichž slova
 lid zbloudilý se vrátil; v onom luhu,
 
 Kde zefír sladký rodí se vždy znova
 a po Evropě listí otevírá,
 jímž vzplane jí zas zeleň smaragdová,
 
 Nedaleko, vln příboj břeh kde svírá,
 za kterým slunce unavené poutí
 se tají každému, že tma je čirá:
 
 Tam blahou Calarogu zříš se pnouti,
 jež pod ochranou velkého je štítu,
 v němž vítězit lva zříš i podlehnouti.
 
 Zde víry milenec tak jemný v citu,
 zde narodil se athleta ten svatý,
 k svým dobrotiv, leč k vrahům bez soucitu;
 
 A sotva stvořen, jeho duch byl jatý
 a naplněný takou živou ctností,
 že v matky klínu byl již věštbou vzňatý.
 
 U zřídla svatého když s pobožností
 byl svazek jeho s vírou uzavřený,
 jenž oboum stejně velké blaho hostí,
 
 Tu kmotra, již byl v náruč položený,
 plod divuhodný ve svém snění zřela,
 jím s řádem jeho na svět přinešený.
 
 A jeho cena aby ve všem zněla,
 duch s nebe pohnul se, jej kázal zváti
 jen toho jmenem, jemuž patřil zcela.
 
 A Dominik jej začli jmenovati:
 jak o rolníku mluvím, jehož Kristus
 v sad svůj na pomoc ráčil povolati.
 
 Onť pravý (...)

(......)


Stáhnout kompletní knihu v PDF, ePub a MOBI

 

<   86   >

 

 

 

[Listovat]

[Obsah]


© Literární doupě
on-line knihovna, zdroj pro čtenářský deník, referáty, seminárky z češtiny, přípravu na maturitu a povinnou četbu;
knihy zdarma (free e-books) v epub a pdf, recenze, ukázky, citáty, životopisy, knihy pro Kindle a další čtečky

TOPlist