<<< Zpět na Literární doupě - přehled všech autorů a knih

Dante Alighieri
překlad: Jaroslav Vrchlický

BOŽSKÁ KOMEDIE
kompletní kniha, e-book

 

 

Nové Literární doupě!

Literární doupě bylo modernizováno a přechází pod novou doménu literdo.com!.

Nový web LD vám přínáší ještě více knih s možností výhodného stahování většího množství e-knih podle vlastního výběru (tedy nejen jednotlivých knih nebo balíčků podle autorů) ve formátech ePub , PDF  a MOBI.

 Přejít na nový web Literární doupě


Stáhnout tuto knihu v PDF, ePub a MOBI
<   89   >

 

Zpěv patnáctý

 Ta dobrotivá vůle, v které kmitá
 vždy láska, pravým která směrem dýše,
 jak žádostivost jest v zlé vůli skrytá,
 
 Té sladké lýře káže doznět tiše
 a svatým strunám velí spočinouti,
 jež ladí, spouští ruka s nebes říše.
 
 Ctné prosby jak by mohly přeslechnouti
 ty bytosti, jež by mi daly síly
 k mé prosbě, rázem zmlkly další poutí?
 
 Ba sluší, by v bol věčný sláni byli,
 kdož z lásky k věci, jež trvá čas malý,
 se věčné oné lásky oloupili.
 
 Jak nocí tichou, jasnou náhle z dáli
 žeh rozlévá se jako ve plameni,
 že dráždí oči, které klidně stály;
 
 Jak hvězda by to, která místo mění,
 ač na místě, kde světlo ono zkvetlo,
 nic neschází; a na dlouho to není:
 
 Tak s pravé ruky hvězdné sjelo světlo
 a tím zhvězděním kříže zářným v skvělém
 se hnalo letu, až mu do noh sletlo,
 
 Od pentle drahokam ten v letu smělém
 se nerozloučil, křížem běžel dolů,
 jak plamen by se míhal za úbělem.
 
 Stín Anchisa tak stanul ve plápolu,
 největší naše má-li víru Musa,
 když syna objal v Elysia dolu.
 
 „O sanguis meus, o super infusa
 Gratia Dei, sicut tibi, cui
 bis unquam coeli janua reclusa?“
 
 Tak ono světlo, které pozoruji;
 pak obrátil jsem obličej k své paní,
 leč trnu všady, kam se zraky snují.
 
 Neb v jejích očích také usmívání,
 že mnil jsem, milosti i Ráje cíle
 že dosáh’ zrak můj, v její když se sklání.
 
 Dál, sluchu jako zraku zvěsti milé
 duch ku svým prvním slovům jal se bájit,
 jež pochopiti nebylo v mé síle.
 
 Ne, sám že něco chtěl by mi snad tajit,
 leč z nutnosti neb jeho pomýšlení
 za lidskou mezí směr si mohlo najít.
 
 Leč lásky horoucí luk v roznícení
 když zemdlen, tak že mohlo slovo jeho
 rozumem naším dojít pochopení.
 
 To první, tklo se pochopení mého:
 „Buď požehnán ty Jeden ve Trojici,
 žes tak milostiv k rodu sluhy svého! —“
 
 A dále: — „Touhu dlouhou, hárající,
 jež vznikla ve mně čtením knihy valné,
 jež nemění se, v této blýskavici,
 
 V níž k tobě hovořím, po době žalné,
 teď ukájíš, můj synu, té buď díka,
 jež křídly oděla tě k pouti dálné.
 
 Ty věříš, myšlénka tvá smrtelníka
 že z pramyšlénky ke mně cestu hledá,
 jak z jedné známé pět nebo šest vzniká.
 
 Tož zeptat se, kdo já jsem, ti to nedá,
 ni proč se veselejším jevím tobě,
 než jiný z davu, jenž se tady zvedá.
 
 A pravdu máš, neb stejně v každé době
 zde patří do zrcadla velcí, malí,
 kde myšlénku zří, než ji myslíš sobě.
 
 Leč věčnou lásku, v níž jsem v bdění stálý,
 jež ve mně nítí sladké touhy žízeň,
 bych lépe vyplniti mohl, dbalý,
 
 Ty jasně, směle, jistě zjev svou trýzeň,
 své všecko přání a svou všecku vůli,
 neb odpověď již chystá ti má přízeň.“ —
 
 Mé zraky se hned k Beatrici snuly,
 než mluvil jsem, a rázem mojí snaze
 ty smavé její oči křídla vzduly.
 
 A pak jsem začal: — „První rovnost blaze
 co (...)

(......)


Stáhnout kompletní knihu v PDF, ePub a MOBI

 

<   89   >

 

 

 

[Listovat]

[Obsah]


© Literární doupě
on-line knihovna, zdroj pro čtenářský deník, referáty, seminárky z češtiny, přípravu na maturitu a povinnou četbu;
knihy zdarma (free e-books) v epub a pdf, recenze, ukázky, citáty, životopisy, knihy pro Kindle a další čtečky

TOPlist