<<< Zpět na Literární doupě - přehled všech autorů a knih

Isaac Asimov

NADACE A ZEMĚ
recenze
(pro čtenářský deník nebo referát)

 

 

Nové Literární doupě!

Literární doupě bylo modernizováno a přechází pod novou doménu literdo.com!.

Nový web LD vám přínáší ještě více knih s možností výhodného stahování většího množství e-knih podle vlastního výběru (tedy nejen jednotlivých knih nebo balíčků podle autorů) ve formátech ePub , PDF  a MOBI.

 Přejít na nový web Literární doupě

 Tato kniha na Novém Literárním doupěti
    1    

 

Recenze

Toto Asimovo dílo je poslední ze série knih o Nadaci. Odhaluje jaké vlivy působily na dějiny Galaxie, aby se ubírala správným směrem.

Člen Rady Nadace Golan Trevize měl učinit rozhodnutí, na kterém závisel další vývoj Galaxie. Buď bude pokračovat stejně jako dosud podle plánu psychohistorika Hariho Seldona (ústřední vláda Galaktické říše a podřízené světy) nebo se přemění na superorganismus podobný Gaie, planetě s vědomím a osobností. Všichni živí tvorové na Gaie žili v naprostém souladu s ostatními neživými složkami planety. Každý Gaiian měl přístup ke kterékoli informaci, jež měl kdokoli jiný k dispozici. Většina informací povšechného charakteru byla uložena v masivu hor a vodstvu oceánů. Stále se zachovával i rovnovážný stav populace., aby nedošlo k porušení ideálního stavu. Ženy mohly mít dítě až ve chvíli, kdy někdo zemřel. Části planety byly nerozlučně spjaty a pociťovaly stálý pocit harmonie a štěstí.

Trevize odletěl proto s přítelem doktorem Janovem Peloratem na Gaiu. Po krátkém pobytu se rozhodl pro Galexii - na způsob Gaii. Nevěděl však, proč k tomuto rozhodnutí dospěl a proto chtěl nalézt Zemi, planetu, o které vyprávěly mnohé báje a legendy, o níž ale nenašel písemný záznam v celé Galaxii. Předpokládal totiž, že právě ona je místem, kde by si mohl ověřit vlastní rozhodnutí. Spolu s Peloratem a Bliss - částí Gaii, která jim měla poskytnout v případě potřeby ochranu, se vydal na cestu svou lodí Vzdálená hvězda. Zapůjčila mu ji Rada pro splnění úkolu. Byla tím nejlepším, co lidstvo do té doby vyvinulo. Disponovala unikátním gravitačním motorem a počítačem, jemuž se povely zadávaly myšlenkami pomocí dotyku rukou. Jejich nejbližší cíl: Comporellon. Setkali se zde s historikem Deniadorem, který jim osvětlil pravděpodobný vývoj Galaxie. Když se lidé na Zemi naučili cestovat prostorem, osídlili (prý) 50 světů. Používali přitom roboty. Tyto světy se okolí uzavřely. Začali být nazývány Intermitentní. Druhá vlna osídlování dala vzniknout světům, na kterých lidé žijí dodnes. Comporellon je jedním z nich. Nakonec jim Deniador poskytnul souřadnice 3 pravděpodobně Intermitentních světů, které našel na jedné z velmi starých lodí.

Trevize, Pelorat a Bliss postupně navštívili všechny tři světy. Na prvním, Auroře je uvítala jen zdivočelá smečka psů, kteří se v nepřítomnosti lidí stali vládci planety. Jen stěží se jim podařilo vyváznout díky Trevizovým zbraním a Blissině schopnosti ovládat myšlení.

Na Solarii, kterou navštívili jako druhou, našli velmi zajímavou komunitu Solarianů. Odmítali se dále nazývat lidmi, protože žili několik staletí a stali se hermafrodity, aby nemuseli porušovat svou svobodu nutností setkat se s ostatními lidmi kvůli rozmnožování. Jeden z nich, Bander jim popsal život na planetě a všechny záležitosti s tím spojené. Pochlubil se také svými lalokovými usměrňovači, kterými mohl přeměnit sluneční energii ze svého pozemku na práci. Aby nedošlo k ohrožení Solarie, byl rozhodnut je nakonec zabít. Bliss tomu na poslední chvíli zabránila. Neodlétli odtud ale sami. Vzali s sebou Falomu, malé solarijské dítě, Banderova potomka.

Naposled navštívili Melpomenii. Obydlena nebyla, našli na ní ale seznam oněch 50 Intermitentních světů i se souřadnicemi jejich polohy. Pelorata napadlo, že všechny světy budou ve zhruba stejné vzdálenosti od Země, protože pro lidi v první vlně osidlování bylo obtížné cestovat na velkou vzdálenost. Díky této úvaze dostali do oblasti, ve které hledali dostatečně velké slunce, které by nebylo zahrnuto v galaktických mapách, neboť se během celého zkoumání přesvědčovali, že Země za sebou velmi pečlivě zametla stopy. Po krátké návštěvě planety Alfa, při němž byl Trevize infikován smrtelným virem, naštěstí nezaktivovaným, se jim konečně podařilo najít planetu, po které pátrali celou dobu. Zemi. Legendy však skutečně nelhaly a Země byla radioaktivní, pro život naprosto nevhodná. Přemýšleli, kam by se mohlo přemístit tajemství, tak pečlivě ukrývané před okolním světem. Po Falomině pokusu převzít řízení lodi se dovtípili. Nyní již nejde o Zemi, ale o těleso zemi nejblíže. O Měsíc. Kdo nenajde Zemi, nenajde ani Měsíc. Jeho povrch se sice nezdál obyvatelný, Bliss ale zachytila známky inteligentního organismu. Nemýlila se. Po chvíli se otevřela vstupní brána do nitra planety. Přivítal je postarší muž, který se představil jako Daneel R. Olivaw. R znamená robot. Žil už dvacet tisíc let. Celou tu dobu se staral o přežití lidstva. Nyní věděl že umírá. Již neexistovaly další výkonnější součástky, které potřeboval pro svoje další bytí. Čekal jej však ještě jeden úkol, nejdůležitější ze všech. Přeměnit Galaxii na Galexii, stejně jako to zkušebně udělal s Gaiou před třemi tisíci lety. Jedině takovýto stabilizovaný pokojný svět má totiž naději na věčnou budoucnost. Aby jej dokončil, potřeboval Falomu, Intermitentní dítě, hermafrodita, které by ho dotovalo energií ze svých lalokových usměrňovačů po několik dalších století. Ovlivňoval totiž svými duševními schopnostmi celou Galaxii, aby se nezhroutila její struktura a nyní, než odejde, musí vybudovat svět, který může žít sám. Navěky.

 Tato kniha na Novém Literárním doupěti

 

    1    

 

 

 

[Obsah]


© Literární doupě
on-line knihovna, zdroj pro čtenářský deník, referáty, seminárky z češtiny, přípravu na maturitu a povinnou četbu;
knihy zdarma (free e-books) v epub a pdf, recenze, ukázky, citáty, životopisy, knihy pro Kindle a další čtečky

TOPlist