<<< Zpět na Literární doupě - přehled všech autorů a knih

Isaac Asimov

NADACE
recenze
(pro čtenářský deník nebo referát)

 

 

Nové Literární doupě!

Literární doupě bylo modernizováno a přechází pod novou doménu literdo.com!.

Nový web LD vám přínáší ještě více knih s možností výhodného stahování většího množství e-knih podle vlastního výběru (tedy nejen jednotlivých knih nebo balíčků podle autorů) ve formátech ePub , PDF  a MOBI.

 Přejít na nový web Literární doupě

 Tato kniha na Novém Literárním doupěti
    1    

 

Recenze

Knihy Nadace

Děj je zasazen do daleké budoucnosti, kdy je obydlena celá Galaxie lidmi. Je spojena v jeden celek a tím je Galaktická říše. Geniální vědec Hari Seldon dospívá k poznatku, že přichází epocha barbarství, která potrvá celých 30 tisíc let. Seldon vynalezl novou vědu, která na základě historických dějin lidstva a sociálních podmínek, dovede neomylně a s matematickou přesností předvídat vývoj společnosti a která umožňuje historií manipulovat předem naprogramovanými zásahy.

První díl Nadace je soubor několika povídek, které vypráví o tom, jak Seldon založil Nadaci na chudé neosídlené planetě při kraji Galaxie. Původně měla být vytvořena jen kvůli založení Encyklopedie, ale jak se později ukázalo, Seldon tuto věc použil pouze jako záminku pro vládce říše. Bez něj by totiž nemohl přesunout dostatečné množství vědců, aniž by o tom nikdo nevěděl. Tito vědci postupem času sílili a bohatli pomocí vykonstruovaného náboženství. Toto sloužilo pro laické okolí jako dokonalý nástroj k manipulaci politické špičky sousedních soustav, ve kterých dříve panovala více jak napjatá situace.

Později se ukázalo, že náboženství je jen fraška, která měla za úkol získat tak velkou ekonomickou moc, že mohla Nadace začít fungovat jako samostatná respektovaná monarchie. V dalších povídkách je popisována éra kupectví, která získala finance a slávu této monarchii, a dále zavedení demokratického systému.

Nadace ale zpočátku musela čelit krizím v podobě hrozících válek, ale jelikož Seldonova psychohistorie s těmito krizemi počítala, byla Nadace nucena kráčet jedinou - a tudíž správnou - cestou. Postupem času se do paměti celé třetiny Galaxie Nadace jako vojensky neporazitelná, skvělá a bohatá soustava.

V díle Nadace na hranicích se ale vyskytl problém, se kterým Seldon ve svém plánu nepočítal. Zrodil se mutant, zvaný Mezek, který uměl číst a přeměňovat lidské emoce na cokoli chtěl. Není divu, že ovládl celou říši, a s takto upravenou masou lidí, i samotnou Nadaci. V legendách se ale povídalo, že Seldon založil nadace dvě. Jednu složenou z fyziků, matematiků, biologů atd. A tu druhou z psychologů. Ta měla za úkol chránit Seldonův Plán. Mezek ale chtěl ovládnout i tuto druhou, nesmírně utajovanou Nadaci. Ta se ale za 500 let svého rozkvětu také učila a to směrem k telepatii. Tito psychologové také uměli číst a přeměňovat myšlenky lidí. Tudíž byl Mezek poražen svou vlastní pýchou.

Druhá Nadace popisuje, jak se po této krizi s Mezkem vrací chod dějin do předem vytyčených kolejí Plánu. To ale musela vyjít ze své anonymity a to se nelíbilo první Nadaci, že jsou těmi manipulovanými oni. Zde se popisuje tichá válka mezi těmito dvěma institucemi o novou anonymitu druhé Nadace.

Nadace na hranicích je spojena s hlavním hrdinou Golanem Trevizem, který po letech vlády první nadace vidí průhlednost jejich činů. Je mu jasné, že chce nastolit novou Říši a proto je vyhoštěn za zdánlivě jednoduchým úkolem a tím je najít prapůvodce všeho lidstva. V supermoderní lodi a se státním neomezeným účtem putuje spolu s historikem Peloratem po galaxii, kde dorazí do systému ve středu Galaxie a tím je bývalé centrum staré říše - Trantor. Tam se setkávají s Bliss, prostou duší která jim pomáhá s jejich studiemi natolik, že jim nakonec přiroste k srdci navždy. Do hry se vkládá druhá Nadace, když začíná odhalovat existenci vyšších mocí, než jsou oni. Za usilovného pátrání Golan s Pelem narazí na Gaiu. To je planeta, kde je veškeré vědomí jedno. Člověk, zvíře, voda, rostliny, nerosty, prostě celá planeta je jedna živá bytost. Tudíž jsou jako celek nezranitelní. Dozvídáme se, že Bliss je také Gaia a že Mezek je také z Gaii, ten ale utekl. V tomto díle se má Trevize jako jediný neutrální člověk v celé Galxii rozhodnout pro nejdůležitější mezník ve vývoji lidstva. V tomto bodě nastává rovnováha, kdy se první Nadace má nechat sjednotit ve vojenskou Říši, nelišící se o moc té původní, či druhá nadace, která by galaxii držela pohromadě jen díky svým mentalickým schopnostem, anebo zvolit cestu Gaii jako osud celé galaxie. To mělo v důsledek položení základů nové bytosti. Galexie byla jakousi zvětšeninou Gaii, ale s tím, že se toto společné vědomí přeměnilo v celou Galaxii.

Rozhodnutí padlo pro Gaiu a Trevize je popoháněn za svým úkolem najít původ lidstva. V díle Nadace a Země nachází prvních 50 světů osídlených první vlnou kolonizace ze Země a na některých přistál. Zde se setkává (jak jinak než) s roboty. (Asimov se zde vrací ke svým duchovním dětem. Ve svých dílech Roboti úsvitu a Roboti a impérium.)

Po čase pátrání se setkává s legendárním humanoidním robotem R. Daneelem Oliwavem. Ten měl díky třem zákonům robotiky (jež stvořil Asimov a dodnes není jiná lepší deklarace umělé inteligence) po tisíciletí za úkol střežit lidstvo. Ten dal dar Seldonovi a tento robot také stvořil Gaiu. Daneel osvětluje tuto problematiku Trevizovi, až se svěří, že po tisíciletích údržby a fungování umírá, a proto dospívá k finálnímu kousku svého vývoje a to je vtělení robotova myšlení a schopností do těla lidského.

V díle Předehra k Nadaci je čtenář vtažen do děje před založením Nadací. Kde je Seldon osvícen Daneelem, který mu pomohl formulovat první základní axiomy matematické vědy - psychohistorie. Seldon putuje po Trantoru, a učí se sociální mravy a problémy. S pomocí dalšího matematika a své ochránkyně - přítelkyně Dors tvaruje svou vědu až k prvním krůčkům její použitelnosti. Z konce je patrné, že jeho superpřítelkyně je robot, který se do Seldona zamiloval a ten její lásku opětuje.

... A zrodí se Nadace. V tomto díle je Seldon díky svým, pro laiky, věšteckým schopnostem zvolen za císaře, ale je pronásledován militaristickým generálem a nastupujícím císařem Cleonem. Zde se ale vmísí myšlenka na stvoření psychologické utajené Nadace. Objeví totiž schopnosti hýbat s myšlenkami druhých u své vnučky a náhodou i u svého blízkého spolupracovníka. S jejich pomocí najdou dostatek lidí pro založení mentalické Nadace, která má jasně vytyčený úkol a tím je zdokonalovat psychohistorii a hlídat běh původního Seldonova plánu. Daneel mu zpočátku pomáhá, ale nakonec musí odejít, protože by se jeho pravá totožnost tak mohla prozradit veřejnosti, což by jej mohlo nepochybně zabít. Seldon nakonec vítězí nad císařem, který mu dovolí vybudovat Nadaci.

 Tato kniha na Novém Literárním doupěti

 

    1    

 

 

 

[Obsah]


© Literární doupě
on-line knihovna, zdroj pro čtenářský deník, referáty, seminárky z češtiny, přípravu na maturitu a povinnou četbu;
knihy zdarma (free e-books) v epub a pdf, recenze, ukázky, citáty, životopisy, knihy pro Kindle a další čtečky

TOPlist