<<< Zpět na Literární doupě - přehled všech autorů a knih

Jane Austenová
překlad: Eva Kondrysová

PÝCHA A PŘEDSUDEK
ukázky
(pro čtenářský deník nebo referát)

 

 

Nové Literární doupě!

Literární doupě bylo modernizováno a přechází pod novou doménu literdo.com!.

Nový web LD vám přínáší ještě více knih s možností výhodného stahování většího množství e-knih podle vlastního výběru (tedy nejen jednotlivých knih nebo balíčků podle autorů) ve formátech ePub , PDF  a MOBI.

 Přejít na nový web Literární doupě

 Tato kniha na Novém Literárním doupěti
    1   >

 

"Pan Bennet šel mezi prvními složit poklonu panu Bingleymu. Od prvopočátku se s ním hodlal seznámit, ačkoli manželku nepřestával ujišťovat, že nikam nepůjde; však se o tom dozvěděla až večer po vykonané návštěvě. A pak jí to sdělil následovně: - Všiml si, že jeho druhorozená dcera pilně vylepšuje nějaký klobouk, a z ničeho nic poznamenal:

"Doufám, že se bude panu Bingleymu líbit, Lízinko."

"Jak můžeme vědět, co se panu Bingleymu líbí nebo nelíbí," odvětila matka nahněvaně, "když ho nesmíme navštívit."

"Zapomínáte, že se s ním setkáme ve společnosti, maminko," řekla Elizabeth, "a že nám ho paní Longová slíbila představit."

"Nevěřím, že by to paní Longová doopravdy udělala. Má přece sama dvě neteře. Je to sobecká, pokrytecká ženská a mně byla odjakživa protivná."

"Mně rovněž," pravil pan Bennet. "Rád vidím, že na ni v této věci nespoléháte."

Paní Bennetová se neuráčila odpovědět, ale musela si vylít špatnou náladu na jedné dceři.

"Pro rány boží, nekašli pořád, Kitty! Měj trochu soucitu s mými nervy! Drásá mi to uši!"

"Kitty se ještě nenaučila kašlat decentně," řekl otec, "a vybere si vždy nepravou chvíli."

"Nekašlu přece pro zábavu," odpověděla Kitty dotčeně. "Kdy má být příští ples, Lízinko?"

"Od zítřka za čtrnáct dní."

"Ba, pravda," zvolala matka Bennetová, "a paní Longová se vrátí až den předtím, takže nám ho nemůže představit, protože ho sama ještě nebude znát."

"Snad tedy, milá manželko, budete moci trumfnout svou přítelkyni a představit jí pana Bingleyho vy".

"Vyloučeno, choti, vyloučeno, vždyť jsem se s ním sama ještě neseznámila, jak mě můžete tak škádlit?"

"Vážím si vaší obezřetnosti. Čtrnáct dní skutečně nic neznamená. Cožpak lze za čtrnáct dní poznat, jak se náš nový známý vybarví? Avšak netroufneme-li si my, troufne si někdo jiný, neboť paní Longové a jejím neteřím se musí koneckonců též dostat příležitosti; a jelikož to ona bude pokládat za laskavost, musím se toho ujmout sám, nemáte-li vy chuť prokázat jí tu službu."

Děvčata vykulila na otce oči. Paní Bennetová řekla jen: "Nesmysl, nesmysl!"

"Co znamená to důrazné popření?" zvolal otec. "Považujete způsob představování a význam, jenž se mu přikládá, za nesmysl? V tom bych s vámi nemohl zcela souhlasit. Co o tom soudíš ty, Mary? Jsi dívka filosoficky založená a čteš tlusté knihy a děláš si z nich výpisky, pokud je mi známo."

Mary by byla ráda řekla něco moc chytrého, ale nemohla si na nic vzpomenout.

"Zatímco se Mary soustřeďuje," pokračoval, "vraťme se k panu Bingleymu."

"Mám pana Bingleyho až po krk!" zvolala jeho choť.

"To mě mrzí, ale pročpak jste to neřekla dřív? Kdybych to byl tušil dnes ráno, nebyl bych ho šel navštívit. To je smůla, ale když už jsem u něho jednou byl, nemůžeme ho dost dobře ignorovat."

 Tato kniha na Novém Literárním doupěti

 

    1   >

 

 

 

[Listovat]

[Obsah]


© Literární doupě
on-line knihovna, zdroj pro čtenářský deník, referáty, seminárky z češtiny, přípravu na maturitu a povinnou četbu;
knihy zdarma (free e-books) v epub a pdf, recenze, ukázky, citáty, životopisy, knihy pro Kindle a další čtečky

TOPlist