<<< Zpět na Literární doupě - přehled všech autorů a knih

Jindřich Šimon Baar

CHODSKÁ TRILOGIE: PANÍ KOMISARKA, OSMAČTYŘICÁTNÍCI, LŮSY
recenze
(pro čtenářský deník nebo referát)

 

 

Nové Literární doupě!

Literární doupě bylo modernizováno a přechází pod novou doménu literdo.com!.

Nový web LD vám přínáší ještě více knih s možností výhodného stahování většího množství e-knih podle vlastního výběru (tedy nejen jednotlivých knih nebo balíčků podle autorů) ve formátech ePub , PDF  a MOBI.

 Přejít na nový web Literární doupě

 Tato kniha na Novém Literárním doupěti
    1    

 

Recenze

Tato románová trilogie, mající kronikářský ráz, obsahuje podrobná líčení a popisy chodského folklóru, zejména zvyků a obřadů vztahujících se k jednotlivým ročním obdobím a k svátkům.

Tato trilogie vypráví o chodském lidu, o jeho znovuvzkříšení v době národního obrození kolem roku 1848. Autor vykresluje velkolepý obraz tehdejší společnosti, krásy chodské krajiny, moudrosti, srdečnosti a soudržnosti prostých lidí.

Paní komisarka

Děj nás zavádí do městečka Klenčí. Hlavní postavou je Božena Němcová, která pobývala v Domažlicích se svým mužem, komisařem finanční stráže. Druhou ústřední postavou je klenečský farář Fastr. Oba se velmi věnují vlastenecké činnosti, Fastr hraje s dětmi divadlo, učí je recitovat, zpívat, Němcová půjčuje knihy.

Mezi chalupníky a sedláky vzniká spor o "lůsy", části obecního lesa, které dříve patřily tamějším sedlákům, ale právo na ně si činili přistěhovalí cechmistři a chalupníci. Marně je Fastr napomíná, aby se nedělili, že jsou všichni Češi. Němcová Fastra neustále povzbuzuje, on ji zase podněcuje k literární činnosti. Pro svoje vlastenecké smýšlení musí Fastr opustit Klenčí. Právě v této době se spor o "lůsy" vyhrocuje.

Osmačtyřicátníci

Chalupníci se spojují s německými řemeslníky a ovládají radnici v Klenčí. Zničí všechny zápisy o "lůsech" i dalším majetkovém vlastnictví. Když se dostane spor před vrchnostenský úřad, je rozhodnuto v neprospěch sedláků. Ti se odvolávají, vrchnost ze msty povolává jejich syny na volnu. Mnohým z nich se podaří utéct do Bavor, kde se nechávají zaměstnat jako čeledíni místních sedláků. Navíc je do Klenčí posláno čtyřicet maďarských husarů, kteří mají být ubytováni po selských staveních. Této zvůli včas zabrání majitel panství, vojáci musí odejít a dle úředního nařízení hlídají lesy, dokud nebude spor o tyto lesy vyřešen.

Lůsy

Krajský komisař přijíždí do Klenčí, aby konečně rozhodl spor. Zjišťuje, že někdo všechny záznamy vytrhal. Jeden z nich, ten nejdůležitější, však zachránil písař Bílek a odevzdává ho uvědomělému sedlákovi Královi. Spor tedy vyhrávají sedláci. Němci chystají mstu. Najmou si tesaře Hrušku, aby sedlákům vypustil rybníky. Král jejich plány včas překazí. Němci podávají odvolání ke guberniálnímu úřadu. Na přímluvu faráře Fastra krajský komisař odvolání odmítne. Zamítne i stížnost na Boženu Němcovou, že bouří lid.

 Tato kniha na Novém Literárním doupěti

 

    1    

 

 

 

[Obsah]


© Literární doupě
on-line knihovna, zdroj pro čtenářský deník, referáty, seminárky z češtiny, přípravu na maturitu a povinnou četbu;
knihy zdarma (free e-books) v epub a pdf, recenze, ukázky, citáty, životopisy, knihy pro Kindle a další čtečky

TOPlist