<<< Zpět na Literární doupě - přehled všech autorů a knih

Charles Baudelaire

KVĚTY ZLA
recenze
(pro čtenářský deník nebo referát)

 

 

Nové Literární doupě!

Literární doupě bylo modernizováno a přechází pod novou doménu literdo.com!.

Nový web LD vám přínáší ještě více knih s možností výhodného stahování většího množství e-knih podle vlastního výběru (tedy nejen jednotlivých knih nebo balíčků podle autorů) ve formátech ePub , PDF  a MOBI.

 Přejít na nový web Literární doupě

 Tato kniha na Novém Literárním doupěti
    1    

 

Recenze

Baudelairovy Květy zla vyšly sice v knižním vydání souborně teprve roku 1857, vznikaly však ve skutečnosti ve značném časovém rozmezí. Jejich největší část byla napsána v letech 1840 – 1850, některé z nich vycházely časopisecky již od roku 1845. Květy zla jsou rozsáhlou básnickou sbírkou, mající šest oddílů, z nichž nejrozsáhlejší je oddíl první – Spleen a ideál. Sbírka začíná předmluvou. Kniha se stala předmětem chvály i horlivých polemik i největších spisovatelů své doby. Sbírka se ocitá na hranici mezi romantismem a symbolismem. Hlavní idea – člověk nemůže dosáhnout štěstí. Z toho plyne bolest, zklamání, rozčarování. Ukazuje svět tak, jak ho vidí. Bolest je o to silnější, oč se vzpomínce, snu objevuje více štěstí. Sbírka vyjadřuje rozpolcenost básníka mezi zlem a potěšením, splínem a ideálem. Jedinou možností, jak uniknout ze zajetí nudy, bolesti, je nalézt krásu v oblasti zla. Baudelaire je i v erotice rozdvojený, ženy zbožňuje i proklíná. Podle něj krása a láska v tomto světě přetvářky, koupené lásky prostě nemůže existovat.

I. oddíl – SPLEEN A IDEÁL

Albatros – básník se srovnává s albatrosem a ukazuje na něm, jak ve svém prostředí – na obloze, v nekonečném prostoru se cítí dobře, ale když se dostane na zem, do skutečného světa, žije se mu těžko, je zklamaný.

Hymna na Krásu – báseň, kde vyzvedává ženu. Je mu jedno, zda přichází od ďábla, či od boha, hlavně že činí svět krásnějším.

Touha po nicotě – básník již netouží po ničem a ví, že jedinou jistotou mu je smrt, čas prostě nelze zastavit.

Modlitba pohanova – modlitba člověka, jehož jedinou bohyní je rozkoš, opěvuje ji.

Mršina – jedna z nejznámějších básní sbírky. Básník a jeho milenka narazí po cestě na rozkládající se mršinu, kterou hýbou červi. Připomíná, že jednou i ona, jeho milenka přes věškerou svou krásu takhle skončí. V hrobě ji budou hryzat červi.

Nepřítel – báseň vyjadřuje básníkovu obavu, že s odcházejícím mládím, které bylo trpké už nyní, ve stáří nenalezne žádnou další radost a jen ten čas se nedá zastavit!!

Ona celá – básníka pokouší Ďas a chce odpověď, co je na ženě nejkrásnější. Básník odpovídá, že právě ten soulad, který v těle ženy vládne je nejkrásnější.

Ty, ženo nečistá – básník proklíná ženu, pokládá ji za strůjce všech hříchů a neřestí.

Jedné kreolské dámě – tady zase básník krásu žen obdivuje.

2. oddíl PAŘÍŽSKÉ OBRAZY

Tento oddíl byl do sbírky zařazen až při druhém vydání a týká se městského života.

Slunce – podává obraz toho, jak působí slunce na siluetu města a na lidi ve městě vůbec. Vyzvedává jeho léčebné účinky na tělo i na duši.

Stařenky – jedna z básní věnovaných Victoru Hugovi. Ukazuje, jak žijí staré žebračky. Jak jsou shrbené, nikdo o ně nestojí a nikdo neví, co s nimi hned zítra bude. Připomíná, že i ony byly kdysi mladé a krásné a teď se jim smrt stále více přibližuje.

Soumrak – báseň ukazuje, jak příchod noci působí na životy lidí. Soumrak totiž přináší smutek, prodejné ženy, otvírají se hospody, je to čas jako stvořený pro zloděje, šejdíře, všechno špatné.

3. oddíl VÍNO

Duše vína – báseň má formu monologu uskladněného vína. Které ví, jak obtížné bylo jej vyrobit. Nehodlá být nevděčné a lidem se zato sladce odmění. Přináší jim do života radost, sílu, zdraví.

Víno vrahovo – báseň, kde básník víno spíše odsuzuje. Muž se stal chladnokrevným vrahem své ženy, která mu bránila v pití. Nyní může pít kolik chce. V opilosti se vysměje kruté realitě světa.

4. oddíl KVĚTY ZLA

Epigraf na odsouzenou knihu – tady básník reaguje na odsouzení knihy a připomíná, že kdo hledá krásnou, radostnou, bude zklamaný, ale ten, kdo se dokáže vžít do autorových pocitů, možná bude mít básníka rád.

Mučednice – tragická báseň. Žena chtěla zkusit jen kousek rozkoše, zatím co manžel byl v cizině a to se jí krutě vymstilo. Milenci totiž nestačilo se s ní milovat, ale musel ji zabít.

Prokleté ženy I – báseň týkající se lesbické lásky. Žena touží milovat jinou ženu, ale proti tomu stojí morálka a přesvědčení. Básník odmítá jejich lásku, protože toto milování je neplodné.

5. oddíl VZPOURA

Rozsahem nejkratší oddíl sbírky, obsahující 3 básně, kde zcela zpochybňuje některé biblické události a dokonce se přiklání k satanismu.

Litanie k Satanovi – báseň, má formu modlitby, vyznání satanovi. Vyzvedává jeho spravedlnost. Pokládá ho za ochránce všech těch, kteří se nějak proti bohu provinili. Báseň uzavírá modlitba.

6. oddíl SMRT

Smrt chudých – chápe smrt jako vysvobození pro ty, kteří celý život trpěli chudobou.

Cesta – báseň, která celou sbírku uzavírá. Je nejrozsáhlejší básní sbírky a básník se v ní zamýšlí nad touhou člověka po poznání, po nových prožitcích a ukazuje, že lidé na celém světě jsou si velmi podobní. Všude na světě nalezneme zlo a opět se zde setkáváme s motivem smrti, které všichni plujeme vstříc, nezáleží na tom, zda nás povede do pekla, či do ráje, ale že opět s sebou přináší objev něčeho nového.

 Tato kniha na Novém Literárním doupěti

 

    1    

 

 

 

[Obsah]


© Literární doupě
on-line knihovna, zdroj pro čtenářský deník, referáty, seminárky z češtiny, přípravu na maturitu a povinnou četbu;
knihy zdarma (free e-books) v epub a pdf, recenze, ukázky, citáty, životopisy, knihy pro Kindle a další čtečky

TOPlist