<<< Zpět na Literární doupě - přehled všech autorů a knih

William Blake

ALEGORIE A SYMBOLY
kompletní kniha, e-book

 

 

Nové Literární doupě!

Literární doupě bylo modernizováno a přechází pod novou doménu literdo.com!.

Nový web LD vám přínáší stejně hodnotný obsah jako tyto stránky, ale v lepší podobě a s možností výhodného stahování většího množství e-knih podle vlastního výběru (tedy nejen jednotlivých knih nebo balíčků podle autorů) ve formátech ePub  i PDF .

POZOR!!! Při této příležitosti dáváme mimořádně k dispozici pro prvních 100 zájemců slevový kupón na -50% na e-knihy na novém LD (při objednávce alespoň za 100 Kč před slevou). Kód kupónu je: nld2023


Stáhnout tuto knihu v PDF a ePub
    1    

 

ADONA
řeka, u které naříká Thel.
AFRIKA
symbol otroctví. Jih. Urizen v ní stvořil civilizaci.
AHANIA
rozkoš. Emanace Urizena, který ji nazval hříchem.
ALBION
alegorická perzonifikace Anglie a lidstva.
ALLAMANDA
nervový systém vegetativního člověka, trvale spojený s Bowlahoolou, obsahující dýchací, trávicí a cévní orgány. Na zemi se nazývá obchod.
ALEGORIE, ALEGORICKÝ
u Blakea znamená zfalšovaný.
AMERIKA
západ. Symbol těla, smyslů, sexu a svobody vůbec.
ANDROGYN
protiklad hermafrodita. Symbolizuje dokonalou harmonii v člověku.
ANTAMON
symbolizuje mužské semeno. V knize Thel je to prostě mrak.
ASIE
východ. Bráhmáni dostali abstraktní filozofii - narážka na koloniální výboje.
BEULAH
(hebr. ženatý)
Svět podvědomí, zdroj snů a básnické inspirace uprostřed mezi věčností a Ulrem (tímto hmotným světem.) Země noci, ozářená měsícem lásky.
BOWLAHOOLA
žaludek, plíce, srdce.
BROMION
rozum užívaný básníkem. Syn Losa a Enitharmony.
BRONZ
jeden ze čtyř symbolických kovů. Ukazuje na západ. V něm jsou zaznamenány knihy zákonů.
ČERV
nejnižší forma animálního žití.
Bezbrannost (Thel), sobectví (Červ v růži).
DIRILADA
erotický sen.
DUHA
symbol naděje.
EDEN
nejvyšší stav bytí, v němž lidé mají dar pravého vidění. Je to místo duchovního zápasu; dosahuje se pouze uměním.
EGYPT
symbol otroctví.
ELEMENTY (živly)
UTHA - voda (západ)
THIRIEL - vzduch (jih)
FUZON - oheň (východ)
GRODNA - země (sever)
EMANACE
ženská část dvoupohlavního člověka.
Ve věčnosti toho dělení neexistuje, je znakem rozpadu osobnosti, stadium pádu člověka. Emanace ovládá citová hnutí mužů, kteří jsou racionální přízraky, a snaží se je úplně zotročit.
Losova emanace a žena je Enitharmon, emanace Albionu je Jeruzalém.
ENION
Tharmasova emanace. Symbolizuje chtíč a rozmnožovací instinkt.
ENITHARMON
duševní krása, sestra, manželka a emanace Losa.
ENTUTHONSKÉ LESY
země lesů, údolí tmy a smutku. Obklopují kultivovanou zemi Allamandu, v níž stojí město umění Golgonooza.
EVROPA
sever. Země imaginace.
FUZON
Urizenův syn symbolizující oheň.
GOLGONOOZA
Losovo město umění a práce.
GRODNA
třetí Urizenův syn, symbolizující zemi.
HAD
symbol zla, pokrytectví, svatouškovství, uctívání pudů a přírody.
HAR
(hebr. hora)
v Tirielovi praotec lidstva, v Knize Thel symbol falešné poezie.
HERMAFRODIT
u Blakea symbolizuje neplodný stav svářících se protikladů.
HEVA
Harova žena. V Knize Thel symbol akademického malířství.
HVĚZDY
u Blakea nejsou nikdy romantické. Působí zlo a vyvolávají choroby.
KONĚ
symbol rozumu. Zvířata Urizenova.
IMAGINACE
pro Blakea vrcholná schopnost člověka, která je jeho "věčným tělem". Nemá nic společného s pouhou pamětí. Je základem umění a nepřítelem "abstraktní filozofie".
JERUZALÉM
svoboda. Emanace Albionu.
JESKYNĚ
starý Platónův symbol. U Blakea znamená hlavu, lebku živého člověka.
LEUTHA
sex poutaný zákazy, pocit hříchu a viny. Bromionova emanace.
LES
místo bloudění a ztráty světla. Symbol dogmat a společenských zlořádů.
LEV
vznešené zvíře (sever), tygr (západ), kůň (jih), slon (východ)
LOS
poezie, ztělesnění imaginace na zemi. Symbol času a prostoru, projev Urthony. Sever. Pracuje jako kovář, jeho živlem je země, planetou slunce. Anagram slova "sol" (slunce).
LUVAH
třetí ze čtyř zoí. Vládce lásky. Symbolizuje citová vzplanutí, je příčinou hříchů proti Urizenovým zákonům.
MĚSÍC
symbol lásky.
MLÝN (kola)
rozum pracující s ideami, které poskytuje imaginace. Symbol otroctví, továren, ale i newtonovského vesmíru.
MOŘE (oceán)
symbol zotročování.
MRAK
tělo, které nám zaclání věčnost a brání v poznání. V Knize Thel mužské oplodnění.
OOTHON
dcera Losa a Enitharmony. Revoluce, násilí. Jeho manželkou je Stínová žena. Každý básník (t.j. prorok) je revolucionář.
OREL
symbol génia.
PALAMABRON
druhý syn Losa a Enitharmony. Soucit s utlačovanými. V Miltonovi je to Blake sám.
PANENSTVÍ
duševní, ne tělesné. Upřímné, pokrytectvím nepokřivené žití těla.
PERLA
symbol lásky.
PLUH
mužský pohlavní symbol.
PROROK
nepředvídá budoucnost, ale odhaluje pravdu. Básník.
PŘÍZRAK
racionální schopnosti pohlavně rozděleného člověka.
RAHAB
nevěstka babylonská, církev. Matka Tirzy.
RINTRAH
hněv. Spravedlivý hněv proroka. Syn Losa a Enitharmony. Pitt. Swedenborg. (Reason - Indra: grafika podle Jehovah)
ROZUM
protiklad imaginace ztělesněný Urizenem. Symbol všeho omezování a útlaku, církví, soudů atd.
RUBÍN
symbol moudrostí.
SATAN
omyl. Není to osoba, ale "stav smrti, ne lidské bytí". Princip sobectví, jehož vrcholným projevem je válka.
SLUNCE
starý platónovský symbol dobra.
STÍNOVÁ ŽENA
tento hmotný svět, pokleslá Vala (příroda). Urthonina dcera.
STŘÍBRO
východ. Symbolizuje afekty a vzplanutí.
SOTHA
symbolizuje vypuknutí války.
SLUNEČNICE
Symbol duševních aspirací člověka.
STROM
v básni Láska k harmonii lne tělo, později symbol omylu.
THARMAS
poslední ze čtyř zoí. Symbolizuje tělo a smysly, sídlí v genitáliích, jeho emanací je Enion. Také degenerované akademické malířství.
THEL
nezkušená dívka na prahu života. Bojí se být matkou. Sobectví, egocentrismus neznající cenu oběti.
THEOTORMON
touha. Je-li potlačována, stane se z ní žárlivost. Syn Losův.
TIRIEL
tyran. Král Jiří III.
TIRZAH
Pátá dcera Zelophedadova, dárkyně smrtelného těla. Dcera děvky Rahab. Počestná žena, falešný ideál, který svádí na scestí.
TYGR
hněv srdce. Jeho stvořitelem je Urizen (báseň Tygr)
UDAN - ADAN
jezero. Stav beztvarostí a neukončenosti. Jeho vody jsou ze slz, potu, úzkosti a nářku.
ULRO
tento hmotný svět. Umístěn pod Beulahem. Všechno v něm je pohlavní, vegetativní a zrozené z těla. "Newtonův spánek" bez daru vidění. Spánek v Ulru: pozemský holý život.
URIZEN
rozum. Omezuje energii, stanoví zákony, vyvolává výčitky svědomí a trestá. Odvozeno z "your reason" (váš rozum) nebo z řeckého "úridzein" (klást meze).
URTHNA
severní zoa. Majitel země. Tvůrčí imaginace individua. Nemá emanaci.
UTHA
voda jako živel. Urizenův syn.
VALA
bohyně přírody. Emanace Luvaha, vnější vyjádření vnitřních pocitů a prožitků. (Z Eddy: Völuspa)
VĚČNOST
co trvá vždy, co je podkladem všech časných jevů. Člověk se jí zmocňuje pouze uměleckou činností. Není to anI záhrobí, ani mechanická projekce času do nekonečna.
VESMÍR
kosmos smyslového a imaginativního vnímání, ne geometrické logiky. Je psychologický, ne astronomický. Pohled do hlubin lidského nitra.
VODA
symbol hmoty.
ZLATO
sluneční kov Urizenův. Jih. Zlatý, intelektuální, anebo vzácný, krásný.
ZOA
(řecky čtyři zvířata z Apokalypsy)
Blakeův pokus o kosmický systém, který není astronomický, ale psychologický. Obsahuje: sluneční Eden (nekonečnost zoí), měsíční Beulah (podvědomí), Urizenovy hvězdné říše (zákony), Ulro (pozemský svět rozmnožování).
Čtyři zoa jsou: Tharmas (tělo), Urizen (rozum), Luvah (cit), Los - Urthona (imaginace)
ŽELEZO
kov, který zpracovává Los. Jinde symbol krutosti a války. Sever.

 

    1    

 

 

 

[Obsah]


© Literární doupě
on-line knihovna, zdroj pro čtenářský deník, referáty, seminárky z češtiny, přípravu na maturitu a povinnou četbu;
knihy zdarma (free e-books) v epub a pdf, recenze, ukázky, citáty, životopisy, knihy pro Kindle a další čtečky

TOPlist