<<< Zpět na Literární doupě - přehled všech autorů a knih

William Blake

ALEGORIE A SYMBOLY
kompletní kniha, e-book

 

 

Nové Literární doupě!

Literární doupě bylo modernizováno a přechází pod novou doménu literdo.com!.

Nový web LD vám přínáší ještě více knih s možností výhodného stahování většího množství e-knih podle vlastního výběru (tedy nejen jednotlivých knih nebo balíčků podle autorů) ve formátech ePub , PDF  a MOBI.

 Přejít na nový web Literární doupě


Stáhnout tuto knihu v PDF, ePub a MOBI
    1    

 

ADONA
řeka, u které naříká Thel.
AFRIKA
symbol otroctví. Jih. Urizen v ní stvořil civilizaci.
AHANIA
rozkoš. Emanace Urizena, který ji nazval hříchem.
ALBION
alegorická perzonifikace Anglie a lidstva.
ALLAMANDA
nervový systém vegetativního člověka, trvale spojený s Bowlahoolou, obsahující dýchací, trávicí a cévní orgány. Na zemi se nazývá obchod.
ALEGORIE, ALEGORICKÝ
u Blakea znamená zfalšovaný.
AMERIKA
západ. Symbol těla, smyslů, sexu a svobody vůbec.
ANDROGYN
protiklad hermafrodita. Symbolizuje dokonalou harmonii v člověku.
ANTAMON
symbolizuje mužské semeno. V knize Thel je to prostě mrak.
ASIE
východ. Bráhmáni dostali abstraktní filozofii - narážka na koloniální výboje.
BEULAH
(hebr. ženatý)
Svět podvědomí, zdroj snů a básnické inspirace uprostřed mezi věčností a Ulrem (tímto hmotným světem.) Země noci, ozářená měsícem lásky.
BOWLAHOOLA
žaludek, plíce, srdce.
BROMION
rozum užívaný básníkem. Syn Losa a Enitharmony.
BRONZ
jeden ze čtyř symbolických kovů. Ukazuje na západ. V něm jsou zaznamenány knihy zákonů.
ČERV
nejnižší forma animálního žití.
Bezbrannost (Thel), sobectví (Červ v růži).
DIRILADA
erotický sen.
DUHA
symbol naděje.
EDEN
nejvyšší stav bytí, v němž lidé mají dar pravého vidění. Je to místo duchovního zápasu; dosahuje se pouze uměním.
EGYPT
symbol otroctví.
ELEMENTY (živly)
UTHA - voda (západ)
THIRIEL - vzduch (jih)
FUZON - oheň (východ)
GRODNA - země (sever)
EMANACE
ženská část dvoupohlavního člověka.
Ve věčnosti toho dělení neexistuje, je znakem rozpadu osobnosti, stadium pádu člověka. Emanace ovládá citová hnutí mužů, kteří jsou racionální přízraky, a snaží se je úplně zotročit.
Losova emanace a žena je Enitharmon, emanace Albionu je Jeruzalém.
ENION
Tharmasova emanace. Symbolizuje chtíč a rozmnožovací instinkt.
ENITHARMON
duševní krása, sestra, manželka a emanace Losa.
ENTUTHONSKÉ LESY
země lesů, údolí tmy a smutku. Obklopují kultivovanou zemi Allamandu, v níž stojí město umění Golgonooza.
EVROPA
sever. Země imaginace.
FUZON
Urizenův syn symbolizující oheň.
GOLGONOOZA
Losovo město umění a práce.
GRODNA
třetí Urizenův syn, symbolizující zemi.
HAD
symbol zla, pokrytectví, svatouškovství, uctívání pudů a přírody.
HAR
(hebr. hora)
v Tirielovi praotec lidstva, v Knize Thel symbol falešné poezie.
HERMAFRODIT
u Blakea symbolizuje neplodný stav svářících se protikladů.
HEVA
Harova žena. V Knize Thel symbol akademického malířství.
HVĚZDY
u Blakea nejsou nikdy romantické. Působí zlo a vyvolávají choroby.
KONĚ
symbol rozumu. Zvířata Urizenova.
IMAGINACE
pro Blakea vrcholná schopnost člověka, která je jeho "věčným tělem". Nemá nic společného s pouhou pamětí. Je základem umění a nepřítelem "abstraktní filozofie".
JERUZALÉM
svoboda. Emanace Albionu.
JESKYNĚ
starý Platónův symbol. U Blakea znamená hlavu, lebku živého člověka.
LEUTHA
sex poutaný zákazy, (...)

(......)Stáhnout kompletní knihu v PDF, ePub a MOBI

 

    1    

 

 

 

[Obsah]


© Literární doupě
on-line knihovna, zdroj pro čtenářský deník, referáty, seminárky z češtiny, přípravu na maturitu a povinnou četbu;
knihy zdarma (free e-books) v epub a pdf, recenze, ukázky, citáty, životopisy, knihy pro Kindle a další čtečky

TOPlist