<<< Zpět na Literární doupě - přehled všech autorů a knih

Otokar Březina

RUCE
kompletní kniha, e-book

 

 

Nové Literární doupě!

Literární doupě bylo modernizováno a přechází pod novou doménu literdo.com!.

Nový web LD vám přínáší ještě více knih s možností výhodného stahování většího množství e-knih podle vlastního výběru (tedy nejen jednotlivých knih nebo balíčků podle autorů) ve formátech ePub , PDF  a MOBI.

 Přejít na nový web Literární doupě


Stáhnout tuto knihu v PDF, ePub a MOBI
    1   >

 

Prolog

 Chvíle slávy jsem měl, kdy duše volná v majestátu svém
 nad staletí se vznáší světelným, výřícím cyklonem,
 odvěké vegetace rozmetá a hospodář na nivách času
 v červenci pohledu svého nechává zráti nová bohatství klasů.
 
 A když naplněn úrodou, hořel můj dvůr, o kráse ohně jsem pěl,
 o paláci snů, jenž tisícem věží až do hvězd se potápěl;
 a když i ten hořel a ironický vítr kolem mne šuměl,
 bez výkřiku bolesti zpívat i mlčet jsem uměl.
 
 Zem krásnou, jak nikdy nebyla po celé věky, co její let
 v temnotách prostorů víří, snů mých mi ukázal květ:
 viděl jsem průvody gigantských jar, v záři jich pochodní slunce se tměla,
 tisíce pozemských jar do vozu svého zapřažených měla.
 
 Viděl jsem léta královská ulehat na lože purpurné nádhery,
 ukolébaná zpěvnými večery, harf delikátnými údery,
 měsíčné noci v kouzelných parcích paní, lásky opojná vinobraní
 a pod hvězdami rozjitřenými rozkoše nejsladších umírání.
 
 Zahrady zimní viděl jsem, haluze rozkvetlé v křišťály,
 jak právě rozžaté lustry ještě se houpaly, duhami zahrály;
 jak ledové palmy na oknech tajemství, mrazivým světlem ozářené
 a jako zahrady kosmu přiblížené, rozjiskřené a otevřené.
 
 Však viděl jsem také zem bolestnou, jak byla od věků,
 v úsměvu hořkém hovořící k člověku, zrak teskný zkroušený v daleku;
 zem jednu z nejchudších mezi svými sestrami ve vesmíru,
 na moři ticha ostrov, jenž mimo smrti nepoznal míru.
 
 V oblacích času jsem blesky zřel, jak apokalypsy ohnivé písmeny,
 césarův pokyn otrokům, krví jak růžemi kvetoucí areny,
 zrak muže, pýchu a vůli země, tvrdý bojem, zlomený vítězstvími,
 zrak ženy, rozkoš země, s pohledy vyčítajícími, toužícími.
 
 A na všechnu slávu svého snu, nádheru noci plamenné,
 zapomenul jsem při pohledu na bratří svých ruce zemdlené,
 krvavé, hněvem sevřené, a v smíchu moře rozvlněného
 přerážené údery vesel, když se chytaly člunu přeplněného.
 
 Řinčení mystických okovů zahřmělo ve snění mém,
 a v jeho taktu odvěkém hudbu milionů srdcí uslyšel jsem:
 milionů srdcí, jak hvězdy od sebe vzdálených, odcizených,
 po sobě tajemně toužících a v mrazivé soumraky pohřížených.
 
 Na prahu bratří usedal jsem, záhadný cizinec, podvečer,
 a v dalekém šumění vod a v písni větrů a zářících sfér,
 o práci země a světě, jenž v hlubinách lásky se přede mnou šeřil,
 k útěše bratří jsem zpíval, šťasten z úsměvu jejich a věřil.
 

Stáhnout kompletní knihu v PDF, ePub a MOBI

 

    1   >

 

 

 

[Listovat]

[Obsah]


© Literární doupě
on-line knihovna, zdroj pro čtenářský deník, referáty, seminárky z češtiny, přípravu na maturitu a povinnou četbu;
knihy zdarma (free e-books) v epub a pdf, recenze, ukázky, citáty, životopisy, knihy pro Kindle a další čtečky

TOPlist