<<< Zpět na Literární doupě - přehled všech autorů a knih

Dan Brown

ŠIFRA MISTRA LEONARDA
recenze
(pro čtenářský deník nebo referát)

 

 

Nové Literární doupě!

Literární doupě bylo modernizováno a přechází pod novou doménu literdo.com!.

Nový web LD vám přínáší ještě více knih s možností výhodného stahování většího množství e-knih podle vlastního výběru (tedy nejen jednotlivých knih nebo balíčků podle autorů) ve formátech ePub , PDF  a MOBI.

 Přejít na nový web Literární doupě

 Tato kniha na Novém Literárním doupěti
    1    

 

Recenze:

Odborník na symboly Robert Langdon byl po své přednášce probuzen v hotelovém pokoji zvoněním telefonu. Navštíví jej seržant ze soudní policie, aby jej odvedl na místo vraždy jako svědka. Byl totiž zavražděn správce Louvru Jacques Sauniere, s nímž se měl Langdon setkat po své přednášce, ale starý muž nepřišel. Navíc, jak mu později vysvětlí vyšetřovatel Bezu Fache, se před svou smrtí snažil ostatním nejspíše sdělit totožnost svého vraha, jehož od sebe oddělil padající mříží (po strhnutí obrazu se spustily mříže, tak jej vrah zastřelil přes ně). Svlékl se a naaranžoval své tělo tak, aby při bližším zkoumání bylo jasné, že se jedná o kresbu od Leonarda da Vinciho - Vitruviova figura. Na své nahé tělo nakreslil pentagram, ve skutečnosti ženský znak "velké bohyně". Navíc vedle sebe napsal popisovačem na černé světlo číselnou řadu a nesrozumitelný verš - "13-3-2-21-1-1-8-5", "Ni pomýlený Draco! On, Satan, loví lid!" Navíc, ačkoliv byl Francouz, napsal tento poslední vzkaz anglicky. Ani Bezu Fache, ani Langdon po přečtení této šifry na nic kloudného nepřišli, dokud na místo nedorazila mladá kryptoložka Sophie Neveuová. Ta nejdříve předala svůj telefon Langdonovi s odůvodněním, že na něm má zprávu z amerického velvyslanectví, a pak Fachovi vysvětlila, že se jedná o nejjednodušší číselnou řadu 1-1-2-3-5-8-13-21, tzv. Fibonacciho posloupnost. Když následně odešla po hádce s Fachem, doposlechl si Langdon vzkaz na telefonu a odešel na toalety s odůvodněním, že mu není dobře. Sophie totiž nechala Langdona zavolat na vlastní záznamník, kam mu nadiktovala, co má přesně dělat. Proto odešel na záchod, kde již na něj čekala s informací, že je hlavní podezřelý, protože ve čtvrtém, nyní již setřeném řádku, bylo napsáno: "PS: Najdi Roberta Langdona".

Langdon je tedy nucen se Sophií spolupracovat. Ona mu za to vysvětlí, že vzkaz byl určen pro ni, neboť Jacques Sauniere věděl, že jej uvidí a pozná. Byl totiž její dědeček a říkal ji Princezna Sophie (PS). Na toaletě však nezůstanou dlouho, protože brzy Fache pozná, že Sophie nebyla poslána, ale přišla na vlastní pěst. Jejím hlavním úkolem se tedy stane ochránit Langdona a dostat jej na půdu americké ambasády. Když se zbaví GDS, které hodí zabalené v mýdle na korbu náklaďáku, schovají se, aby je nikdo nehledal v muzeu a vylezou teprve, když se spustí pátrací akce mimo budovu.

Mezitím se vrah Jacquesa Sauniera vydal do katedrály St.Sulpice, kam jej nasměrovali všichni čtyři správci tajemství, mezi něž patřil i Sophiin dědeček. V obrovském kostele hledá vysoký albín jménem Silas základní kámen k tajemství, které chtěl jeho zachránce - nyní biskup ortodoxního křesťanského společenství - Opus Dei Aringarosa, ale nakonec nic nenachází. Teprve později jim dojde, že hlídači na tento okamžik čekali a věděli, jak nasměrovat nepřítele jinam. Albín je navíc neustále naváděn neznámým mužem, jemuž říká Učitel.

Po rychlém odjezdu policie z muzea se snažili Sophie s Langdonem dostat pryč, ale v polovině cesty se zase vrátili. Ni pomýlený Draco! On, Satan, loví lid! je totiž anagram a přeházením slov z něj vyjde: Leonardo da Vinci - plátno Mony Lisy. Navíc při cestě nahoru Langdona napadlo, že PS: nemusí znamenat Princezna Sophie, ale zkratku Prieure de Sion (Převorství sionské). Sophie si navíc vzpomene, že její dědeček měl schovaný klíč, na němž bylo napsáno PS a ona vlastně podle něj dostala svou přezdívku Princezna Sophie. Na ochranném skle Mony Lisy je ukryta další indicie a to: Malichernost a domýšlivost ovládly náboženské autority. Víra elévů slouží k adoraci lži a chrámů. - Tato hádanka se vyřeší přečtením prvních písmen a vyjde další Leonardův obraz Madona ve skalách, za nímž je schován i klíč, který kdysi Sophie našla. V tuto chvíli musí oba muzeum opustit, protože se jim jen díky lásce jednoho hlídače k umění podaří utéct (Sophie totiž vzala vzácný obraz a vyhrožovala, že jej protrhne kolenem). Na cestě autem k ambasádě si Sophie postupně vzpomíná na událost, která se stala před mnoha lety.

Jela navštívit svého dědečka na chatu, ale nejdříve jej nemohla najít. Teprve ve sklepě jej spatřila s mnoha dalšími lidmi při rituálu a to, co viděla, ji od něj odloučilo na celých deset let, kdy nebrala jeho dárky ani vzkazy. Pak jim dojde, že ambasáda je obklíčená. Sophie nechá Langdona zaplatit za lístky kreditními kartami a nechá vlak ujet, zatímco oba odjedou taxíkem do rue Haxo (tato ulice byla napsána na klíči). Na cestě jí Langdon vysvětlí, že Převorství sionské mělo za účel najít jisté skryté poklady a dokumenty v Herodově chrámu, a pak je chránit. Pro tento účel dokonce založili templářský řád, aby chránil svůj cíl - sangreal (Svatý grál).

K jejich zděšení není v rue Haxo kostel, ale obrovská odosobněná švýcarská banka, kam se dostanou díky klíči (od trezoru) bez problémů, avšak neznají číselný kód, jenž mají zadat. Jejich průchod bankou až k úložnému prostoru nebyl takový problém díky prozřetelnosti a diskrétnosti ředitele banky Verneta, který jim vysvětlil kolik mají času a také jak se dostanou ven, aby neměla později banka s jejich přítomností potíže. V krátkém čase musí najít desetimístné číslo, nejspíše sestávající z původní šifry napsané u těla. Ale mají pouze jedinou možnost, protože po špatné pokusu již nebude možnost získat uloženou věc zpět. Zvolí tedy správnou kombinaci Fabonacciho posloupnosti a z útrob banky je jim vydána dřevěná skříňka, jejíž obsah zjistí až v obrněném autě, v němž je veze právě ředitel banky. Je v ní totiž skryt další da Vinciho vynález kryptex - mramorový válec, do nějž se člověk dostane teprve až sestaví kód na povrchu. Při pokusu o otevření se uvnitř rozlije ocet a zničí celý obsah. Než se jim podaří dojít k nějakému přesnému závěru, ačkoliv se navzájem ujistí, že Jacques Sauniere byl nejspíše velmistrem sekty, zastaví Vernet auto a vyžene je s pistolí ven, aby chránil majetek svého klienta před zloději. Po poněkud krkolomném zápase nakonec skončí v blátě, bez auta a bez truhličky. Ve stejnou chvíli odjížděl biskup Aringarosa z tajné schůzky v horách s dvaceti miliony v kufříku.

Langdon a Sophie s ukradeným autem zamíří k odborníkovi přes Převorství Leighu Teabingovi, mírně bláznivému britskému sirovi, který si i na francouzské půdě udržuje své britské zvyky. Ten konečně Sophii (a nám čtenářům) vysvětlí, co je to vlastně svatý grál. Podle Teabinga se Leonardo da Vinci snažil e svém díle odhalit pravdu o Ježíši Kristovi. O něm bylo napsáno kolem 80 evangelií, ale lidé znají pouze čtyři. V ostatních byla totiž ukryta pravda o lidské podstatě Ježíše Krista, o jeho manželství s Máří Magdalénou, jenž byla skryta pod označením grál (kalich je symbolem ženy - ženského principu) a církví označena za prostitutku. San greal měl však ještě jiný význam. Podle Langdona totiž Ježíš a Marie Magdaléna spolu měli dítě, jenž ponese krev královskou - sang real. Navíc musela Máří po smrti Ježíše utéci ze Svaté země do Francie, kde porodila dceru. Z jejího rodu pak vzešli Merovejovci, jejichž potomci žijí ve Francii dodnes. To, co tedy lidé hledají jako svatý grál, je vlastně pravda o Ježíši Kristovi a jeho potomcích skrytá v hrobě (sarkofágu) Máří Magdalény, který chrání právě Převorství sionské.

Po drobné peripetii, kdy se sir Teabing dozvěděl od svého sluhy o stíhání Langdona a Sophie, se nakonec rozhodli, že spolu budou dále hledat grál, protože Robert se již tak dostal dále, než Teabing za celou dobu svého hledání. Nalezl totiž základní kámen. S čím však nepočítali, bylo zjevení albína Silase, který je vystopoval až do sídla Teabinga. Naštěstí mu nemohoucí sir Leigh (chodí o francouzských holích) zabrání odnést kryptex a dokonce jej přesně mířenou ranou zneškodní. Při této rvačce však také došlo k výstřelu, po němž vnikla do domu i policie spolu s kolegou Fache Colettem. Proto se celá společnost spolu se svázaným Silasem a sluhou Rémym vydala na letiště, aby mohli utéci do Anglie. Při přeletu se tedy konečně mohli věnovat kryptexu skrývajícímu cestu k tajemství. Pod malou částí krabičky byl schován text, jenž se nepodobal žádnému písmu na světě. S řešením pak k velkému překvapení obou znalců přichází Sophie, která umí tato písmena přečíst. Jde totiž o zápis zrcadlově obrácený "Na dávnou moudrost pouta stáhnu sám leč pouze átbaš á tu růži vám pak z chrámu růže kříže náhle stoupne dým a z hlav je kámen, jenž je klíčem tvým" - podle všeho slovo "átbaš" odkazuje na jeden z nejstarších šifrovacích systémů, jehož používali již Židé. Ve chvíli, kdy se konečně Sophie odhodlala vypovědět Langdonovi vše o chvíli, kdy spatřila svého dědečka při rituálu, letěl v letadle i biskup Aringarosa sžíraný strachy o svého chráněnce Silase. Co také skupina nevěděla, byla skutečnost, že se spojil s Bezu Fachem a něco mu nakázal, takže nyní se je snaží najít s mnohem větší vervou již v Anglii za pomoci místní policie.

Těsně před příletem napadne Langdona, co mohla hádanka myslet oněmi kamennými hlavami - je to odkaz na obvinění templářů z klanění se idolům - bohu plodnosti Bafometovi. Za pomoci šifry z tohoto jména nakonec vyjde řecké slovo SOFIA čili moudrost. K jejich velkému zklamání však nenalezli požadovaný plán, ale další kryptex, který byl ukryt v tom větším, tentokrát s legendou "On rytíř býval, znával slávu, čest a Londýn místem jeho spánku jest, kde Papež sám mu kázal hloubit rov a kouli naň vrýti místo slov, vždyť díky ní on znával církve zášť, pro sémě růže jest ta koule plášť."

Když se ale snaží přistát, jsou již na letišti připraveni policisté, aby je zatkli a navíc se je snaží vlákat do léčky historkou o úniku plynu. Během manévru, kdy jejich letadlo nejprve potvrdí změnu hangáru, a pak přejede do druhého, vyskočí všichni kromě Teabinga a sluhy Remyho a ukryjí se v jeho autě, kde je nikdo nehledá. Proto také britská policie najde v letadle pouze nespokojeného sira Leigha. Ten pak i ostatní zavezl na místo, které poznal z další básně, a to do templářského kostela v Londýně na Temple Street, kde bylo v kryptách pohřbeno deset rytířů v plné zbroji. K jejich překvapení však toto místo není kryptou, protože zde nejsou žádná těla, tudíž není ani místem, které hledají. Navíc jsou zakrátko přepadni Silasem, jemuž pomohl z pout Rémy. Ten mu pak ještě pomohl k získání menšího kryptexu spolu s Teabingem jako rukojmím.

Po ztrátě přítele Leigha i klíče k záhadě se Langdon spolu se Sophií vydávají v Londýně do Královské koleje, kde studovala, aby ve zdejší knihovně našli něco bližšího. Předtím ještě oznámí na policii únos a při té příležitosti se s nimi spojí Bezu Fache, aby je varoval před dalšími kroky. V obrovské knihovně s nesmírně výkonným počítačem zadají několik základních údajů a čekají na výsledky, které se mají objevit do patnácti minut. Ve stejné době se schovává Silas ve středisku Opus dei (v němž dlouho nepobude - při honičce se střetne s biskupem Aringarosou, který ho hledal a omylem jej postřelí), kde jej vysadil Remy, protože měl později schůzku s Učitelem (Remy je jediný, kdo zná jeho totožnost - pro něj také odposlouchával Sauniera). Po zahlazení všech stop mu tedy předává kryptex a brzy umírá otráven z nabízeného nápoje. V knihovně zatím nabíhají odkazy na stránky obsahující klíčová slova, až jedna z nich Roberta zaujme. Jedná se o zmínku o Isaacu Newtonovi, který výborně pasuje do charakteristiky hledaného rytíře a navíc tvoří jeho hrob obrovská koule představující zemi. Avšak v návodu se mluví o kouli, jenž není na jeho hrobu přítomna, i když by měla být. Odpověď se zdá vzdálena i Učiteli, který jim zanechal vzkaz, aby si Teabinga vyzvedli v zahradě.

Zde však došlo doslova k obratu o 180°, protože se ukázalo, že Učitel je ve skutečnosti sir Teabing. Ten nechal zabít Sauniera, aby konečně odhalil pravdu o svatém grálu, jíž chtěli příslušníci Převorství nakonec utajit. Navíc prozradí Sophii, že smrt její rodiny rozhodně nebyla pouhou náhodou a nejspíše sloužila jako páka na jejího dědečka. Teď tedy od Roberta Langdona potřebuje pomoci s posledním heslem otevírajícím kryptex, jenž by mu pomohl najít grál, ale jeho kolega pouzdro vyhodí do vzduchu a tím i znehodnotí. Teprve po chvilce zničený Leigh pozná, že Robert kryptex již otevřel, ale jemu to není nic platné, neboť je zakrátko odveden Bezu Fachem.

Nastává poslední etapa společné cesty Sophie a Langdona předurčená posledním vzkazem "Kde kalich v sobě tajně skrývá břit a dávný Roslin stráží její klid ji krášlí díla mistrů, nebe hvězd v ta místa právě dej se zpátky vést.", který je zavede až do skotské rosslynské kaple zvané Katedrála kódů, v níž templáři vyznačili snad všechny symboly náboženství. V ní sice nenajdou grál, ale Sophie konečně pozná pravdu o své rodině. Po zavraždění rodičů se rodina musela rozdělit, a tak se babička usadila ve Skotsku s vnukem, zatímco Sophie odjela s dědečkem do Francie.

Pravda je nakonec nalezena v Paříži, kde byla před lety také Růžová linie - Rose line. Na této linii se nachází i Louvre a jeho slavná La pyramide Inversée (obrácená pyramida). Pod ní je pak malá pyramida připomínající hrobku, ale také spolu se svou sestrou břit a kalich, za nimiž (ale hlavně kvůli mistrům, kteří je obklopují) přichází se poklonit turisté z celého světa.

 Tato kniha na Novém Literárním doupěti

 

    1    

 

 

 

[Obsah]


© Literární doupě
on-line knihovna, zdroj pro čtenářský deník, referáty, seminárky z češtiny, přípravu na maturitu a povinnou četbu;
knihy zdarma (free e-books) v epub a pdf, recenze, ukázky, citáty, životopisy, knihy pro Kindle a další čtečky

TOPlist