<<< Zpět na Literární doupě - přehled všech autorů a knih

William Burroughs
překlad: Josef Rauvolf

NAHÝ OBĚD
náhodně vybraná ukázka

[Toto dílo je chráněné a proto není možné jej zveřejnit celé, jelikož by to odporovalo platnému autorskému zákonu ČR. V této knize si můžete přečíst jen jednu stranu.]

 

 

Nové Literární doupě!

Literární doupě bylo modernizováno a přechází pod novou doménu literdo.com!.

Nový web LD vám přínáší ještě více knih s možností výhodného stahování většího množství e-knih podle vlastního výběru (tedy nejen jednotlivých knih nebo balíčků podle autorů) ve formátech ePub , PDF  a MOBI.

 Přejít na nový web Literární doupě

 Tato kniha na Novém Literárním doupěti
   1   

 

1. ÚVOD

PROHLÁŠENÍ: SVĚDECTVÍ O CHOROBĚ

Z Choroby jsem se probral ve věku čtyřiceti pěti let, klidný, tichý, duševně zdráv a celkem v pořádku až na ochablá játra a vzhled vypůjčeného těla společný všem, kteří Chorobu přežijí... Většina z nich si delirium podrobně nepamatuje. Já jsem si zřejmě dělal o něm i o chorobě podrobné zápisy. Vůbec si totiž nepamatuji, že bych někdy tyto poznámky, jež byly nyní vydány pod názvem Nahý oběd, psal. Titul navrhl Jack Kerouac. Až do mého současného uzdravení jsem vůbec nechápal, co tento název vlastně znamená. Je v něm přesně to, co vypovídají slova: NAHÝ oběd - zmrazená chvíle, kdy každý vidí, co je na konci každé vidličky.

Chorobou je míněna drogová závislost a já byl narkomanem patnáct let. Když říkám narkomanem, myslím tím závislost na tvrdých drogách (obecné označení pro opium či jeho deriváty, včetně všech syntetik od demerolu po palfium). Drogu jsem užíval v mnoha podobách: morfium, heroin, delaudid, eukodal, pantopon, diocid, diosan, opium, demerol, dolophin, palfium. Kouřil jsem ji, jedl a šňupal, píchal si ji do žíly, svalu pod kůži, zasunoval do konečníku. Jehla není důležitá. Ať už drogu kouříte, šňupete nebo si ji strkáte do zadku, výsledek je stále stejný: závislost. Pokud mluvím o závislosti, nemám tím na mysli kif, marihuanu, libovolné úpravy hašiše, mezkalin, Bannisteriu Caapi, LSD6, posvátné muchomůrky či jakoukoli jinou drogu ze skupiny halucinogenů... Neexistuje žádný důkaz, že by užívání libovolného halucinogenu vedlo k fyzické závislosti. Jejich účinek je fyziologicky protikladný účinkům tvrdých drog. Politováníhodný zmatek mezi oběma skupinami povstal díky horlivosti amerických i jiných oddělení pro boj s narkotiky.

Během patnácti let závislostí jsem pochopil přesný způsob, jakým drogový virus operuje. Drogová pyramida, kdy lidé na jedné úrovni požírají ty pod sebou (není náhodou, že drogová elita je vždy vypasená a narkomani z ulice vždy vyhublí), stoupá přímo k vrcholu, či vrcholkům, neboť takových pyramid, živících se na lidech celého světa, je mnoho a všechny jsou zbudovány na základních principech monopolu:

1. Nikdy nedávej nic zadarmo.

2. Nikdy nedávej víc, než musíš (vždy vystihni chvíli, kdy je kupující vyhládlý a pokaždé ho nech čekat).

3. Pokud je to možné, vždy si ber všechno zpátky.

Překupníkovi se všechno vrátí. Aby si udržel lidskou podobu, potřebuje narkoman drogu stále víc a víc... uplácí Opičáka fetování.

Droga je druhem monopolu a posedlosti. Narkoman nečinně přihlíží, zatímco ho jeho feťácké nohy nesou po naváděcím paprsku drogy přímo k dalšímu relapsu. Droga je kvantitativně a přesně změřitelná. Čím více tvrdé drogy berete, tím méně máte, a čím více máte, tím víc berete. Všechny halucinogenní drogy jsou těmi, kteří je užívají, považovány za posvátné - existují peyotové kulty a kulty bannisterie, kulty hašiše a muchomůrkové kulty - posvátné mexické muchomůrky umožňují člověku spatřit Boha - nikdo ale ještě nenaznačil či netvrdil, že by tvrdá droga byla nějak posvátná. Žádné opiové kulty nejsou. Opium je stejně profánní a kvantitativní jako peníze. Slyšel jsem, že v Indii existovala kdysi blahodárná látka, která nevytvářela návyk. Říkali jí soma a bývala zobrazována jako překrásná modrá přílivová vlna. Kdyby soma vůbec někdy existovala, určitě by se hned vynořil nějaký Překupník, který by ji plnil do lahví, monopolizoval a udělal z ní onu naprosto obyčejnou starodávnou DROGU.

Droga je ideálním produktem... nepřekonatelným zbožím. Není potřeba nějak smlouvat. Klient se připlazí stokou a bude žadonit, aby si mohl trochu koupit... Obchodník s drogou neprodává svůj produkt konzumentovi on prodává konzumenta svému produktu. Předmět svého obchodování nevylepšuje ani nezjednodušuje. Degraduje a zjednodušuje svého zákazníka. Vyplácí mužstvo drogou.

Droga v sobě nese základní vzorec viru zla: Algebru potřeby. Tváří zla je vždy tvář absolutní potřeby. Narkoman je člověk s absolutní potřebou drogy. Za určitou četností už potřeba nezná žádné hranice či kontrolu. Slovy absolutní potřeby: Vy byste to neudělali? Ano, udělali. Lhali byste, podváděli, udávali své přátele, kradli, prostě cokoli, jen abyste uspokojili svou potřebu. Jinak byste totiž byli ve stavu absolutního oslabení z abstinenčních příznaků, ve stavu absolutní posedlosti, ne v pozici, kdy byste se mohli chovat nějak jinak. Narkomané jsou nemocní lidé, kteří se nemohou chovat jinak, než se chovají. Pes nakažený vzteklinou nemůže dělat nic jiného než kousat. Zaujmout pokrytecký postoj nemá vůbec žádný význam, pokud ovšem není vaším záměrem udržet drogový virus v chodu. A droga je velký byznys. Vzpomínám si, jak jsem v Mexiku hovořil s jedním Američanem, který pracoval v Komisi pro aftózu. Šest stovek měsíčně plus výdaje:

Jak dlouho bude ta epidemie ještě trvat? vyzvídal jsem.

Tak dlouho, jak se nám ji podaří udržet... No a... možná, že aftóza vypukne i v Jižní Americe, pronesl zasněně.

Pokud chcete změnit či zničit pyramidu čísel, které jsou v nějaké periodické relaci, změníte nebo odstraníte číslo na dně. Pokud chceme zničit drogovou pyramidu, musíme začít se základem pyramidy: narkomanem z ulice a přestat donkichotsky útočit na ty lepšíc nahoře, jak se říká, protože každý z nich je okamžitě nahraditelný. Narkoman z ulice, který musí mít drogu, aby mohl vůbec žít, je v celé té drogové rovnici jediným nenahraditelným faktorem. Až nebudou žádní feťáci, kteří by si drogu kupovali, nebude ani obchod s drogou. Dokud ale existuje potřeba drogy, vždy se najde někdo, kdo ji nabídne a prodá.

Narkomany lze buďto léčit, nebo je dát, jako třeba nosiče tyfu, do karantény a za minimálního dohledu jim povolit jisté množství morfinu. Jestliže se tak stane, celá drogová pyramida světa se zhroutí. Pokud vím, je Anglie jedinou zemí, která tuto metodu uplatňuje. Mají tam asi pět set narkomanů v karanténě. Až tihle narkomané vymřou a až dojde k objevu prostředků, které sice tiší bolest, ale nepůsobí jako drogy, bude drogový virus pro další generaci uzavřenou kapitolou, jako třeba neštovice - stane se z něj lékařská kuriozita.

Vakcína, jež dokáže vykázat drogový virus do obšancované minulosti, již existuje. Jedná se o apomorfin, objevený anglickým lékařem, jehož jméno musím prozatím zamlčet, než dostanu svolení jej jmenovat a citovat z jeho knih, ve kterých zachycuje třicet let svých zkušeností z apomorfinové léčby narkomanů a alkoholiků. Sloučenina apomorfin vzniká vařením morfinu v kyselině solné. Apomorfin, který nemá žádné narkotické či bolest tišící účinky, byl po mnoho let užíván pouze jako emetikum, vyvolávající v případech otrav dávení. Působí přímo na centrum dávení v zadním mozku.

Tuto vakcínu jsem objevil až na samém konci drogové cesty. Žil jsem v jednom pokoji v domorodé čtvrti Tangeru. Rok jsem se nekoupal ani si neměnil šaty a jen si každou hodinu vrážel jehlu do šlachovitého šedého strnulého masa konečné závislosti. Nikdy jsem neuklízel ani neutíral prach. Prázdné krabice od ampulí a odpadky se vršily až ke stropu. Světlo i vodu mi pro neplacení dávno odpojili. Nedělal jsem vůbec nic. Dokázal jsem se osm hodin dívat na špičku své boty. K činnosti jsem se vyburcoval pouze, když docházely přesýpací hodiny drogy. Když přišel nějaký přítel na návštěvu což se dělo zřídka, protože kdo, či co zde ještě vlastně k navštívení zůstalo - jenom jsem seděl a bylo mi úplně jedno, že vstoupil do mého zorného pole - šedé projekční plochy, stále prázdnější a nezřetelnější. Pokud by na místě zemřel, dál bych tam seděl, zíral na své boty a čekal, až mu budu moci prošacovat kapsy. Vy byste to neudělali? Drogy jsem totiž neměl nikdy dost - nikdo nemá. Třicet gránů morfinu denně a stále to nestačilo. A dlouhá čekání před lékárnou. Zdržení je v drogovém byznysu pravidlem. Překupník nechodí nikdy včas. Narkoman je tak stále nanovo poučován o tom, co se stane, pokud si nenakoupí svou dávku drogy. Dej sem prachy nebo táhni. A můj návyk náhle začal narůstat. Čtyřicet, šedesát gránů denně. A pořád to ještě nebylo dost. A já už neměl čím platit.

Stál jsem s šekem v ruce a uvědomil si, že je poslední. Příštím letadlem jsem odletěl do Londýna. Lékař mi vysvětlil, že apomorfin působí na zadní mozek, reguluje metabolismus a normalizuje proudění krve takovým způsobem, že je enzymový systém závislosti v průběhu čtyř či pěti dnů zlikvidován. Jakmile je zadní mozek regulován, lze apomorfin vysadit a nasadit ho opět pouze v případě relapsu. (Kvůli rozšoupnutí by si apornorfin nikdo nevzal. Nebyl zaznamenán ani jeden případ závislosti na apomorfinu.) Souhlasil jsem, že se podrobím léčbě a přihlásil se v soukromém sanatoriu. Po prvních dvacet čtyři hodin jsem byl doslova šílený a paranoidní, jako mnoho narkomanů při tvrdém a bolestném odvykání. Toto delirum zahnalo intenzívní, dvacet čtyři hodin trvající podávání apomorfinu. Doktor mi pak ukázal tabulku. Dostával jsem nepatrné dávky morfinu, jež by pravděpodobně nemohly zdůvodnit absenci tvrdších abstinenčních syndromů, jako jsou křeče v žaludku a nohách, horečka a můj speciální příznak, Studený Žár, jako by ohromný roj včel pokrýval tělo třené mentolem. Každý narkoman má svůj zvláštní příznak, který se vymyká jakékoli kontrole. V rovnici odvykání zůstával chybějící faktor - tím faktorem mohl být pouze apomorfin.

Viděl jsem, že apomorfinová léčba opravdu funguje. Když jsem soukromé sanatorium po osmi dnech opouštěl, normálně jsem jedl i spal. Celé dva dny jsem vydržel bez jakékoli drogy - dvanáctiletý rekord. Za několik měsíců u mě došlo následkem bolesti a nemoci k relapsu. Další apomorfinová kůra mě během tohoto psaní udržela ve stavu, kdy jsem drogu nepotřeboval.

Apomorfinová kůra se od jiných metod léčby kvalitativně liší. Zkusil jsem je všechny. Rychlou redukci, pomalou redukci, kortizon, antihistaminika, léčbu spánkem, tolserol, rezerpin. Žádná nevydržela déle, než se naskytla první příležitost k relapsu. Mohu se vší rozhodností prohlásit, že dokud jsem se nepodrobil apomorfinové léčbě, nebyl jsem metabolicky vyléčen. Zdrcující statistika relapsů z Léčebny závislostí v Lexingtonu vedla mnoho lékařů k názoru, že závislost není léčitelná. V Lexingtonu používají redukční dolophinovou kůru, a pokud vím, apomorfin nikdy nezkusili. Tato metoda léčby byla ve skutečnosti naopak z velké části přehlížena. Nebyl podniknut žádný výzkum apomorfinového vzorce či jeho syntetik. Bezpochyby by bylo možné vyvinout látky padesátkrát účinnější, a vedlejší účinek dávení by se přitom dal eliminovat.

Apomorfin je metabolický a psychický regulátor, který lze poté, co vykonal svou práci, vysadit. Svět je zaplaven trankvilizéry a povzbuzujícími prostředky, ale tomuto jedinečnému regulátoru nebyla věnována pozornost. Žádná z velkých farmaceutických společností nepodnikla výzkumy. Podotýkám, že výzkum obměn apomorfinu a jejich syntéza by otevřely nové pole působnosti, sahající daleko za problém závislosti.

Proti vakcíně neštovic vystoupila halasná a šílená skupina antivakcinistů. Není pochyb, že až jim bude drogový virus ustřelen od zadnice, rozlehne se od zainteresovaných či pomatených jedinců vřískání protestu. Droga je velký byznys; vždy existují nějací ztřeštěnci a operátoři. Nemusí jím být povoleno, aby se míchali do základní a nezbytné práce při očkování a karanténování. Drogový virus představuje v současném světě veřejný zdravotní problém číslo jedna.

Jelikož se Nahý oběd zabývá právě tímto zdravotním problémem, je nutně brutální, obscénní a nechutný. Choroba se často skládá z odpudivých detailů, které nejsou pro slabé žaludky.

Jisté pasáže knihy, které byly označeny za pornografické, byly psány jako traktát proti trestu smrti ve stylu Swiftova Skromného návrhu (The Modest Proposal). Mají odhalit nejvyšší trest jako brutální, obscénní a nechutný anachronismus, čímž je. Jako je oběd vždy nahý. Pokud se civilizované země hodlají navrátit k druidským rituálům věšení v posvátném háji či chlemtat s Aztéky krev a krmit své bohy krví lidských obětí, nechť vidí, co vlastně jedí a pijí. Ať vidí, co je na konci té dlouhé novinové lžíce.

Téměř jsem dokončil pokračování Nahého oběda. Matematické rozšíření Algebry potřeby mimo rámec drogového viru. Přestože existuje mnoho různých forem závislosti, jsem přesvědčen, že všechny podléhají základním zákonům. Heiderbergovými slovy: Tento svět sice nemusí být nejlepší ze všech možných světů, může se ale ukázat jako jeden z nejjednodušších. Pokud ovšem člověk prohlédne a pochopí.

 

Post scriptum... Vy ne?

 

Mám-li mluvit osobně, protože pokud člověk mluví nějak jinak, mohli bychom se stejně tak dobře začít poohlížet po Protoplazmickém taťkovi či Mateřské buňce... Nechci Už Slyšet Žádný Starý Utahaný Feťácký Řečičky A Bláboly... To samé, už miliónkrát a víckrát vyřčené a přitom nemá vůbec smysl cokoliv říkat, protože ve světě drogy se Vůbec NIC Neděje.

Jedinou omluvou pro tuhle utahanou cestu smrti je VYSAZENÍ - když je obvod drogy rozpojen pro neplacení, drogová kůže umírá na nedostatek drogy a předávkování času a Stará kůže zapomněla hru s kůžemi, jež zjednodušuje cestu do úkrytu drogy, tak jak už to kůže umí... Stav naprostého obnažení je uspíšen, když si Odvykající narkoman nemůže vybrat nic jiného než to, aby viděl, cítil a naslouchal... Dejte si pozor na auta...

Je jasné, že droga je Kulka - Opia - Postrkovaná - Kolem - Světa - Poutí - Vašeho - Nosu. Vyloženě pro Skaraby - nemožná kupa drogových sraček. A jako takoví se hlaste k likvidaci. Už mě unavuje se na to koukat.

Feťáci pořád něco brblají o Chladu, jak tomu říkají, ohrnují si límce černých kabátů a pevně se drží za chřadnoucí šíje... čistý feťácký kec. Feťák nechce, aby mu bylo teplo, chce být Chladný - Chladnější STUDENÝ. Chlad chce stejně jako Svou Drogu - NE VENKU, kde mu vůbec nedělá dobře, ale UVNITŘ, takže pak může posedávat se ztuhlou páteří jako zamrzlý hydraulický píst... jeho metabolismus se blíží Absolutní NULE. KONEČNÍ narkomané často chodí po dva měsíce na stranu bez jediného pohybu vnitřností a jejich střeva jsou plná usedlých srůstů - Vy ne? - což vyžaduje zákrok vykrajovačem jablek či jeho chirurgickým ekvivalentem... Takový už je život ve Staré ledárně. Proč se motat kolem a ztrácet ČAS?

Pane, Uvnitř je Místo Ještě pro Jednoho.

Některé entity jedou v termodynamických rozšupech. Objevily termodynamiku... Vy ne?

A někteří z nás jedou v Odlišných vzrušeních a to je pak venku na veřejnosti, a takhle chci vidět, co jím a vise versa mutatis mutandis, podle okolností. Billův Pokoj s Nahým obědem... Vstupte rovnou... Dobré pro mladé i staré, člověka i zvíře. Není nad trochu hadího oleje, namazat kolečka a rozjet show ve stopách heráku. Na které jste straně? Zmra-zenová hydraulika? Nebo se tu chcete trochu porozhlídnout s Upřímným Billem?

Takže takový je Světový zdravotní problém, o němž jsem v Článku hovořil. Vyhlídka Před Námi, Přátelé MOJI. Slyším snad reptání o nějaké osobní a zaujaté břitvě a o nějakým švorcovým blábolení šmíry z venkovský ligy, co je o něm známý, že objevil Podraz? Vy byste to neudělali? Břitva patřila muži jménem Occam a nebyl to zrovna sběratel jizev. Ludwiga Wittgensteina Tractatus Logico Philosophicus: Pokud není tvrzení NUTNÉ, NEMÁ SMYSL a jeho VÝZNAM se blíží NULE.

Co je vlastně ještě ZBYTEČNĚJŠÍ než droga, pokud ji Nepotřebujete?

Odpověď: Feťáci - pokud ovšem v DROZE NEJEDETE.

Řeknu vám, chlapci, vyslechl jsem kousek nějakého unaveného rozhovoru, ale to staré termodynamické ZPOMALENÍ drogy nemůže žádná jiná PRACOVNÍ SKUPINA přiblížit. A teď váš heroinista téměř nic neříká a to mohu snést. Ale váš Kuřák Opia je mnohem aktivnější, pokud má ovšem ještě svůj stan a Lampu... a možná 7-9-10 upoutaných na lůžko a jako přezimující hadi udržujících teplotu na Úrovni konverzace: Jak nízko jsou ty ostatní feťáci, zatímco My - MY máme tenhle stan a tuhle lampu a tenhle stan a tuhle lampu a tenhle stan a pohodu a teplo v něm, pohodu a teplo, pohodu a V NĚM a pohodu a VENKU JE ZIMA... ZIMA JE VENKU, kde žrouti odpadků a hoši s jehlou nevydrží ani dva járy, ne, stěží šest měsíců, ty trosky okolo nevydržej a nemaj v sobě ani kouska klasy... Ale MY SI TU SEDÍME a DÁVKU nikdy nezvětšíme... nikdy - nikdy si nevezmem víc - nikdy - jenom DNESKA VEČER - je to výjimka, ZVLÁŠTNÍ PŘÍLEŽITOST, se všema těma žroutama zbytků a hošama s jehlama, co sou tam venku v tý kaltně... A my to nikdy nejíme, nikdy, nikdy, nikdy to nejíme... Promiňte mi, prosím, zatímco se vydám na výlet ke Zdroji kapek života, které mají všichni v kapse, a k opiovým kapslím zasunutým do zadku v gumovém prstu s Rodinnými Šperky a ostatními sračkami.

Pane, uvnitř je místo ještě pro jednoho.

Jasně, když ta deska začne znovu dokola už po bilióntý světelný rok a pásek se nikdy nezmění, tak my ne - feťáci podnikneme drastickou akci a lidé se oddělí od hošů Drogy.

Jediný způsob jak se proti tomu hrůznému ne s Charybdou... Bude na tebe hodná, mladej... Cukrátka a cigarety.

Mám za sebou patnáct let v tom stanu. Mimo a zpátky a pryč a uvnitř a PRYČ. Nad a mimo. Takže naslouchejte Starému Strýčkovi Billovi Burroughsovi, co objevil Burroughsův trik s regulací počítačky na Principu hydraulického pístu, protože nezáleží na tom, jak mačkáte páku, výsledek je pro dané souřadnice vždycky stejný. Tomuhle jsem se naučil brzy... vy byste to neudělali?

Paregoričtí miláčkové světa, spojte se. Vyjma našich Překupníků nemáme co ztratit. A ONI NEJSOU POTŘEBNÍ.

Poohlédněte se, POOHLÉDNĚTE SE podél té drogové cesty, než se po ní vydáte a přidáte se ke Špatné Partě...

Slovo chytrému.

 Tato kniha na Novém Literárním doupěti

 

   1   

 

 

 

[Obsah]


© Literární doupě
on-line knihovna, zdroj pro čtenářský deník, referáty, seminárky z češtiny, přípravu na maturitu a povinnou četbu;
knihy zdarma (free e-books) v epub a pdf, recenze, ukázky, citáty, životopisy, knihy pro Kindle a další čtečky

TOPlist