<<< Zpět na Literární doupě - přehled všech autorů a knih

Karel Čapek

ZE ŽIVOTA HMYZU
ukázky
(pro čtenářský deník nebo referát)

 

 

Nové Literární doupě!

Literární doupě bylo modernizováno a přechází pod novou doménu literdo.com!.

Nový web LD vám přínáší ještě více knih s možností výhodného stahování většího množství e-knih podle vlastního výběru (tedy nejen jednotlivých knih nebo balíčků podle autorů) ve formátech ePub , PDF  a MOBI.

 Přejít na nový web Literární doupě

 Tato kniha na Novém Literárním doupěti
    1   >

 

MUŽSKÝ HLAS (za scénou)

Jak to valíš?

 

ŽENSKÝ HLAS

Já?

 

1. HLAS

Ty!

 

2. HLAS

Já??

 

1. HLAS

Ty!!

 

2. HLAS

Já???

 

1. HLAS

Ty!!! Ty trdlo!

 

2. HLAS

Hrubiáne!

 

1. HLAS

Nemehlo!

 

2. HLAS

Mamlase!

 

1. HLAS

Cumplochu! Trajdo!

 

2. HLAS

Pozor na kuličku! Dej pozor!

 

2. HLAS

Pomalu!

 

1. HLAS

Po... po... pozor! (Na scénu se vyvalí velká koule hnoje, strkaná párkem CHROBÁKŮ.)

 

CHROBÁK

Nestalo se jí nic?

 

CHROBAČKA

I toto! Jejej, kdepak! Achich, to leknutí! Viď, kuličko, že nic? Tytyty – ty naše drahá kuličko!

 

CHROBÁK

Haha, náš kapitálku! Naše mrvičko! Naše zlato! Naše všecko!

 

CHROBAČKA

Ty krásný trůsku, ty poklade, ty skvostná kuličko, ty naše zlaté jměníčko!

 

CHROBÁK

Ty naše lásko a jediná radosti! Co jsme se našetřili a nasháněli, mrvičky nanosili a smradlavých drobečků nastřádali, od huby si utrhovali –

 

CHROBAČKA

– a nohy si ubrousili a hromádek rozryli, co jsme se nahrabali, než jsme si tě tak hezky uhnětli a založili –

 

CHROBÁK

– a zakulatili a doplnili, ty naše velké sluníčko!

 

CHROBAČKA

Náš skvoste!

 

CHROBÁK

Náš živote!

 

CHROBAČKA

Ty naše celé dílo!

 

CHROBÁK

Jen si přivoň, stará! Ta krása krásoucí! Jen potěžkej! Co toho máme!

 

CHROBAČKA

Toho božího daru!

 

CHROBÁK

Toho požehnání

 

KUKLA

Okovy světa pukají.

Nový život se zahájí.

Já se rodím!

 

TULÁK (zvedne zlavu)

 

CHROBAČKA

Chrobáčku.

 

CHROBÁK

Copak?

 

CHROBAČKA

Hahahaha.

 

CHROBÁK

Haha, haha! Ženo!

 

CHROBAČKA

Copak?

 

CHROBÁK.

Hahaha, je to krásné něco mít. Svůj majeteček. Svůj životní sen.

 

CHROBAČKA

Svou kuličku.

 

CHROBÁK

Ovoce své práce

 

CHROBAČKA

Hahaha!

 

CHROBÁK

Já se zblázním radostí. Já...já...já se zblázním samou radostí. Na mou duši, já se zblázním.

 

CHROBAČKA

Proč?

 

CHROBÁK

Starostí. Teď, když máme svou kuličku! Tak jsem se na ni těšil, a teď, když ji máme, musíme dělat novou. Ta dřina!

 

CHROBAČKA

A proč novou?

 

CHROBÁK

Pitomá! Abychom měli dvě.

 

CHROBAČKA

Aha, dvě. To je pravda.

 

CHROBÁK

Haha, jen si to představ: dvě kuličky! Nejmíň dvě. Řekněme spíš tři. Víš, každý, kdo už má kuličku, musí dělat novou.

 

CHROBAČKA

Aby měl dvě.

 

CHROBÁK

Nebo spíš tři.

 

CHROBAČKA

Ty, Chrobáčku!

 

CHROBÁK

No, copak?

 

CHROBAČKA

Já mám ouzkost. Aby nám ji pak někdo neukradnul.

 

CHROBÁK

Co? Koho?

 

CHROBAČKA

Naši kuličku. Naše potěšení. Naše všechno.

 

CHROBÁK

Naši ku...kuličku? Proboha, nestraš!

 

CHROBAČKA

Když... když... když ji nemůžem s sebou valit, až budeme dělat tu druhou.

 

CHROBÁK

Uložíme ji, víš? U–lo–žíme. Schováme. Pěkně zahrabeme. Počkej, někam do důlku, do důlečku, do bezpečí, víš? Ukládat se musí.

 

CHROBAČKA

Jen aby ji někdo nenašel!

 

CHROBÁK

Nene, tototo! Nemluv! Kdepak, ukrást nám ji! Naši kuličku! Naše zlato! Náš malý kulatý kapitálek!

 

CHROBAČKA

Naše skvostné hovinko! Náš život! Naše celé pomyšlení!

 

CHROBÁK

Počkej, zůstaň tady a hlídej – hlídej ji – pozor dávej – (Odbíhá.)

 

CHROBAČKA

Kam zas letíš?

 

CHROBÁK

Důlek hledat... dolíček... hluboký důl... zahrabat kuličku... miláčka... naše zlato... do bezpečí... (Zajde.) Po...zor...

 

CHROBAČKA

Chrobáku! Ale chrobáčku, pojď sem! Počkej! Tamhle je... Ale chrobáku! Už neslyší. A tamhle je takový dobrý důlek! Chrobáku! Už je pryč. A tamhle je tak skvostný důleček! Ten vrták! Trulant! Pitomec! Kdybych se tam aspoň mohla podívat! Ne, já nejdu nikam, kuličko. Kdybych... jen mrknout... Kuličko, milounká kuličko, jen chvilku počkej, já hned, hned přijdu, jen mrknout a budu tady... (Běží do pozadí, obrátí se.) Kuličko, hezky čekat, být hodná. Já hned, hnedličko – (Sestupuje do lumkovy díry.)

 

KUKLA

Zrodit se! Zrodit! Nový svět!

 

TULÁK (vstává)

 

CIZÍ CHROBÁK (vyběhne z kulis, kde číhal)

Pryč jsou. můj okamžik. (Valí kouli dál.)

 

TULÁK

Nono, neporazte mě.

 

CIZÍ CHROBÁK

Z cesty, občane!

 

TULÁK

Co si to valíte?

 

CIZÍ CHROBÁK

Hahaha, kuličku, kapitál, zlato.

 

TULÁK (couvá)

Smrdí, to vaše zlato.

 

CIZÍ CHROBÁK

Zlato nesmrdí. Hybaj, kuličko, val se! Toč se, majetku! Obíhej! Kdo má, ten má. Hahaha, panečku!

 

TULÁK

Copak?

 

CIZÍ CHROBÁK

Inu, je to pěkné, něco mít. (Valí kouli vlevo.) Ty můj poklade! Ty krásné jměníčko! Můj klenote! Mé všechno! (Zachází.) Jen mít! Uložit majeteček! Pěkně zahrabat! Po – po – pozor! (Zajde.)

 

TULÁK

Něco mít? Proč ne? Každý chce mít svou kuličku.

 

CHROBAČKA (vrací se z lumkovy díry)

Ó jej, jejej, tady někdo bydlí. Lumek. Larvička. Kdepak, kuličko, sem tě nedáme! Kde je kulička? Kde, kde, kde je má kulička? Kde je naše drahá kulička?

 

TULÁK

Ale zrovna teď...

 

CHROBAČKA (vrhne se k němu)

Zloději! Zloději! Kam jsi dal mou kuličku?

 

TULÁK

Říkám, teď zrovna...

 

CHROBAČKA

Ty vrahu, dej ji sem! Vrať mně ji!

 

TULÁK

Zrovna teď nějaký pán ji tady valil.

 

CHROBAČKA

Jaký pán? Kdo?

 

TULÁK

Břicháč, vyžraný, odulý...

 

CHROBAČKA

Můj muž!

 

TULÁK

Chrapoun s křivýma nohama, nadutý sprosťák...

 

CHROBAČKA

To je můj muž!

 

TULÁK

A říkal, že je to krásné něco mít a něco zahrabat.

 

CHROBAČKA

Je to on! Jistě našel nějaký důlek! (Volá.) Chrobáčku! Miláčku! – Kde je ten hlupák?

 

TULÁK

Tady si to valil ven.

 

CHROBAČKA

Ten moula! Nemohl mě zavolat? (Běží vlevo.) Chrobáčku! Mužíčku, počkej! Ku-li-čko! (Zajde.) Ku-ku-ku-ku-kuličko!

 

TULÁK

Tohle je jiná, to se hnedle vidí.

Tohle má něco ze solidnějších lidí.

Dovolte, já jsem byl trochu opilý.

Už se mně zdálo, že všichni jsou motýli.

Motýli krásní, drobátko odření,

světová smetánka věčného páření,

ty zajímavé dámy a jejich panoši,

haha, to hmyzí pachtění po ždibci rozkoší,

dejte mi pokoj s takovou honorací.

Tihleti aspoň smrdí poctivou lidskou prací,

Nechtějí užívat, chtějí jen něco mít,

nejsou to kavalíři, ale zas je to lid;

moudře se drží země, věří jen v to, co trvá,

pokorně staví své štěstí, i kdyby z mrvy bylo;

krátce je cítit rozkoš, dlouho je cítit mrva.

I kulička je něco. I kulička je dílo.

Když práce nevoní, tak voní výdělek.

Miluješ pro sebe, buduješ pro celek,

pracuješ pro jiné, a mamoníš-li, inu,

i mamonit je ctnost, když je to pro rodinu.

Rodina má svá práva, rodina všechno světí,

i kdybys třeba krad, vždyť jsou tu sakra děti.

Tak je to, prosím, a všecko je v tomhle bodu:

co člověk neudělá pro zachování rodu!

 

(...)

 

 

CHROBÁK

Hybaj, stará, už mám důlek! Kdepak jsi? Kde je má kulička? Kde je má žena?

 

TULÁK

Vaše paní? Není to taková stará důra? Taková tučná, šeredná, hubatá -

 

CHROBÁK

To je ona! Kde je má kulička?

 

TULÁK

- vzteklá, špinavá plundra?

 

CHROBÁK

Je to, je to, je to ona! Měla mou kuličku! Kam dala mou drahou kuličku?

 

TULÁK

Tak tedy vaše polovička vás šla hledat.

 

CHROBÁK

A kde je má kulička?

 

TULÁK

Ta velká smradlavá koule?

 

CHROBÁK

Ano, ano, mé zlato! Můj majeteček! Mé všechno! Kde je má krásná koule? Vždyť jsem u ní nechal svou ženu!

 

TULÁK

On si ji tadyhle tudy odvalil jeden pán. Dělal, jako by byla jeho.

 

CHROBÁK

Ať si dělal co chtěl s mou ženou! Ale kde je má kulička?

 

TULÁK

Vždyť říkám: odvalil si ji jeden pán. Vaše paní tu zrovna nebyla.

 

CHROBÁK

Kde byla? Kde je?

 

TULÁK

Šla za ním. Myslela, že jste to vy. Křičela po vás.

 

CHROBÁK

Má kulička?

 

TULÁK

Ne, vaše paní.

 

CHROBÁK

Na tu se neptám! Kde je má kulička, co?

 

TULÁK

Ten pán si ji odvalil.

 

CHROBÁK

Cože, odvalil? Mou kuličku? Bože na nebi! Chyťte ho! Chyťte ho! Zloději! Vrahové! (Vrhne se na zem) Můj poctivý majeteček! Zabili mne! Spíš život dám než kuličku zlaté mrvy! (Vyskočí) Pomóc! Chyťte ho! Vra-ho-vé! (Řítí se vlevo).

 Tato kniha na Novém Literárním doupěti

 

    1   >

 

 

 

[Listovat]

[Obsah]


© Literární doupě
on-line knihovna, zdroj pro čtenářský deník, referáty, seminárky z češtiny, přípravu na maturitu a povinnou četbu;
knihy zdarma (free e-books) v epub a pdf, recenze, ukázky, citáty, životopisy, knihy pro Kindle a další čtečky

TOPlist