<<< Zpět na Literární doupě - přehled všech autorů a knih

Karel Čapek

O UMĚNÍ A KULTUŘE II
kompletní kniha, e-book

 

 

Nové Literární doupě!

Literární doupě bylo modernizováno a přechází pod novou doménu literdo.com!.

Nový web LD vám přínáší ještě více knih s možností výhodného stahování většího množství e-knih podle vlastního výběru (tedy nejen jednotlivých knih nebo balíčků podle autorů) ve formátech ePub , PDF  a MOBI.

 Přejít na nový web Literární doupě


Stáhnout tuto knihu v PDF, ePub a MOBI
    1   >

 

1919

ČESKÁ LITERATURA ZA VÁLKY

Až dosud toho víme velice málo o francouzském literárním životě za strašných let celosvětového vraždění. Knihy, časopisy i noviny pocházející z Francie nám byly přísně zakázány. Pouze Barbussův Oheň nalezl milost v očích rakouské cenzury, která jinak zakazovala sebemenší projev sympatií s francouzskou poezií či uměním. Teď budeme moci opět číst a milovat to, co bylo u nás vždy tolik milováno: francouzské knihy.

A co česká literatura za války? Pro kohokoli mimo nás bude patrně překvapením. O této válce mlčí. Opovrhuje jí. Nesměla, vůbec nemohla křičet děsem, bolestí, nenávistí; kat stál příliš blízko, v pravém smyslu toho slova, a cenzura bděla, aby zadržela každé slovo smutku, soucitu, strachu. Zkonfiskovala verš: “Mrtví jsou smutní.” Cenzura zkonfiskovala i verš: “Nad Mělníkem již zvučel cizí jazyk.” Zkonfiskovala i pouhé konstatování: “Choval (zemřelý spisovatel) jistou antipatii vůči německé literatuře.” To jsou fakta vybraná z tisíců daleko horších. Mimo Rakousko vůbec není možné si představit tak surovou a opravdu pangermánskou hloupost, která u nás ležela plnou vahou na každém vytištěném slově, na poezii a stejně tak i na novinách.

Ale nejdůležitější je, že v české literatuře není možno nalézt žádnou glorifikaci války, dokonce ani žádné sympatizující nebo povzbuzující slovo; pouze mrtvé ticho. Anebo bílé řádky, strofy, stránky. Toto ticho bylo ještě výmluvnější než skryté narážky, které zůstávaly pro inteligenci rakouských úředníků zcela neproniknutelné. Spontánní a tragické ticho bylo nejvýmluvnějším protestem proti válce.

A přesto česká poezie a literatura žily, kvetly a plodily knihy neobyčejné krásy. Poezie nikdy nebyla tak ceněna, tolik milována a tak nábožně čtena jako za toho bouřlivého času. Byla láskou, nadějí a útěchou národa v tísni. Byla výkřikem našeho srdce, tak těžce zkoušeného. Je třeba hovořit o těch knihách veršů, které jsou vrcholem naší poezie, o románech, které téměř nemají obdoby v naší spíše lyrické literatuře? Zdá se mi však, že dnes mám právo citovat pouze jediné dílo našich spisovatelů: manifest českých spisovatelů.

V květnu 1917 se ustrašeným tichem pronásledovaného, internovaného a vězněného národa rozlehl hlas dvou set českých spisovatelů žádající jménem národa svobodu, osvobození Čechů a Slováků a volající do boje za československý stát. Tento manifest vyjadřoval skutečně přání celého národa, všech jeho tříd, všech srdcí; byl kouzelným slůvkem, které nás vyvedlo z rakouského vězení.

Česká literatura bojovala po celé století za nacionalismus, demokracii a humánní pravdu; bojovala posedlá fixní ideou, která snad pro ostatní může být nepochopitelná: fixní ideou svobody, boha, a hlavně, hlavně národa. A nyní tímto odvážným a politicky iniciativním činem korunovala svou stoletou tradici. Zplodila sen o národní svrchovanosti; a sen se stal skutečností. Svobodou Čechoslováků dostala česká literatura, její mrtví i její živí, ti všichni, nejvyšší cenu za poezii. Co jsou všechny Nobelovy ceny, všechno zlato a mezinárodní proslulost proti této jedinečné ceně: srdci národa?

 

La République tchécoslovaque, leden


Stáhnout kompletní knihu v PDF, ePub a MOBI

 

    1   >

 

 

 

[Listovat]

[Obsah]


© Literární doupě
on-line knihovna, zdroj pro čtenářský deník, referáty, seminárky z češtiny, přípravu na maturitu a povinnou četbu;
knihy zdarma (free e-books) v epub a pdf, recenze, ukázky, citáty, životopisy, knihy pro Kindle a další čtečky

TOPlist