Knihy ke čtení online i stažení v PDF a ePub
NEJVĚTŠÍ ON-LINE KNIHOVNA V ČR

Nové Literární doupě!

Literární doupě bylo modernizováno a přechází pod novou doménu literdo.com!.

Nový web LD vám přínáší stejně hodnotný obsah jako tyto stránky, ale v lepší podobě a s možností výhodného stahování většího množství e-knih podle vlastního výběru (tedy nejen jednotlivých knih nebo balíčků podle autorů) ve formátech ePub  i PDF .

POZOR!!! Při této příležitosti dáváme mimořádně k dispozici pro prvních 100 zájemců slevový kupón na -40% na e-knihy na novém LD (při objednávce alespoň za 100 Kč před slevou). Kód kupónu je: nld2023

Svatopluk Čech


[životopis] [dílo] [odkazy] [citáty

 

Svatopluk Čech - životopis

Svatopluk Čech
[21.2.1846-23.2.1908]

Svatopluk Čech se narodil v Ostředku u Benešova roku 1846. Pocházel z původně selského rodu. Byl nejstarší z 16 dětí, z toho jich 6 umřelo brzy po porodu. Jeho otec byl hospodářský správce a horlivým zastáncem vlasteneckých a demokratických idejí roku 1848 a byl také krátce vězněn a propuštěn ze služby.

Do školy chodil Čech od roku 1852 v Postupicích, po roce v Litni a ve Vraném. Poté byl rok na německé normální škole v Litoměřicích. Později na německém piaristickém gymnáziu na Novém Městě v Praze, kde získal bezplatné místo v arcibiskupském konviktu a zde navázal celoživotní přátelství se spisovatelem S.Hellerem. Většinu života prožil Čech v Praze, byl samotář, nesmělý, neprůbojný a odmítal pocty.

Z otcových úst slýchal Svatopluk Čech KollárovyJán Kollár
[29.7.1793-24.1.1852]
a MáchovyKarel Hynek Mácha
[16.11.1810-6.11.1836]
verše a v jeho knihovně nalézal svazky romantických básníků západoevropských i slovanských. Četba těchto svazků a ruch mezi studenty v konviktu ho podnítily k prvním literárním pokusům v seminárních ručně psaných časopisech Zora a Krok. Časopis Zora v roce 1853 krátce redigoval pod pseudonymem Jan Jasanský. Později přispíval i do časopisu studentů českého Akademického gymnázia Lída pod pseudonymem Nevolný.

Za studií byl Čech jedním z předních iniciátorů kulturního života ve Vraném. Byl zde první starosta tamějšího krajinského akademického spolku Oharka. Dále byl členem pražského studentského literárního spolku Ruch. Po maturitě v roce 1865 začal studovat práva, přivydělával si hodinami v rodině dr.Braunera a opustil konvikt a svůj pseudonym Nevolný změnil na Volný.

Roku 1869 získal Čech absolutorium. Roku 1870 pracoval v redakci Pokroku, pak v advokátní kanceláři a na konci roku se vrátil k redaktorské práci ve Světozoru. Na začátku roku 1871 složil třetí státní zkoušku, o rok později první rigorózum a vstoupil jako koncipient do advokátní kanceláře dr.Fürsta ve Slaném.

V roce 1874 v první knize Básní shrnul Čech své významnější rané práce. Roku 1873 se ujal spoluredigování Lumíra. Roku 1879 se s S.Hellerem stal redaktorem časopisu Květy, který začal vydávat jeho bratr. Zde pravidelně publikoval své básnické i prozaické práce. Několikrát přechodně spolupracoval s Národními listy jako fejetonista a jako redaktor nedělní zábavné přílohy. Od 80. let patřil k čelním českým spisovatelům a byl zahrnován funkcemi a poctami, které však často odmítal. Roku 1888 předseda literárního odboru Umělecké besedy. V letech 1890-91 předseda Spolku českých beletristů Máj. Roku 1895 se zřekl členství v ČAVU a odmítl nabídku na poslanecký mandát i čestné občanství v Praze.

Svatopluk Čech za svého života podnikl několik větších cest do ciziny, z nichž nejvýznamnější byla návštěva Krymu, na kterou získal podporu Svatoboru, a návštěva Dánska. Byl i v Chorvatsku za rodiči. Od roku 1895 žil v Obříství u Neratovic, kde si se sestrou koupili rodinný domek. Roku 1903 si však v Praze koupili vilu Havránka v Troji. Poslední léta byl postižen střevní nemocí, jíž také podlehl. Jeho pohřeb na vyšehradském hřbitově se stal celonárodní manifestací.

Čechova tvorba vyrůstala z vlasteneckých, slovansky orientovaných ideálů obrozeneckého hnutí, doplněných podněty revolučního roku 1848, národního rozmachu 60. let. Snažila se vyrovnat se soudobými myšlenkovými a politickými proudy, které ovládly Evropu. Výrazným znakem poezie se stal alegorický obraz, oslňující svou básnickou zdobností a veršovanou virtuozitou. Maximálně se vzdaloval mluvenému jazyku. Snaha obsáhnout nejobecnější otázky lidstva měla v prvotinách neurčitý, romantický ráz. Od dramatického děje se těžiště přesouvalo ke střetávání protichůdných programů (např. Adamité, Evropa, Slávie, Sníh). Nejvýznamnějším tématem se stávala sociální revoluce. V závěru eposu Slávie se ještě ozývá obrozenecké přesvědčení o poslání Slovanů.

Dobově aktuální momenty pronikají i do Čechových historických eposů (povídka z pobělohorské doby Václav z Michalovic, dánská lidová legenda Dagmar). V jeho veršované epice se prolínají epické a lyrické prvky.

Básníkův citově vroucí vztah k rodnému kraji se projevuje v rámcové idyle Ve stínu lípy  . Kritický vztah k národnímu životu se odrazil v několika báchorkách. Pohádkově fantastický děj reagující na rukopisné boje, literární spory a český politický život je v dílech Petrklíče, Hanuman  , Pravda, Šotek, Kratochvilná historie o ptáku Velikánu Velikánoviči. Na obdobném fantasticko-utopickém základě vybudoval i své nejvýznamnější prózy, populární příhody Matěje Broučka. V hrdinovi vytvořil typ poživačného a zištného pražského domácího pána, kterého se satirickým záměrem konfrontoval nejprve s éterickými Měsíčany a poté i s jeho předky, husitskými Pražany, před bitvou na Vítkově.

Prozaická tvorba Svatopluka Čecha zahrnuje i drobné črty, povídky, arabesky a humoresky i pokusy o novelu a román. Autobiografickým obrazem studentských let je Druhý květ. Současně vznikaly i sbírky politické lyriky (Jitřní písně, Nové písně), odsuzující malomyslnost a skepsi v národní věci. Znovu v nich přimyká k národním tradicím a silně se ozývá i myšlenka slovanské vzájemnosti. Svůj odpor k národnímu a sociálnímu útlaku vyjádřil v lyricko-epické skladbě Písně otroka  , které dosáhly ve své době neobyčejného ohlasu. V Nových zpěvech objevuje jako hrdinu budoucnosti dělníka. K tomuto tématu se vrací ve svých posledních dílech Sekáči, Step, Do světa širého.

Další životopisy: [1] [2] 

Akce tohoto týdne:

Paulo Coelho: balíček 5 elektronických knih (PDF+ePub)     za 184  110 Kč (-40%)

 

úvod ~ novinky ~ autoři ~ díla ~ galerie ~ historie ~ perličky ~ slovník ~ odkazy ~ fórum

mapa webuediční plánkniha návštěve-mail

 

Literární doupě - on-line knihovna, zdroj pro čtenářský deník, referáty, seminárky z češtiny, přípravu na maturitu a povinnou četbu; knihy zdarma (free e-books), recenze, ukázky, citáty, životopisy, e-knihy ke stažení do čtečky (Kindle a další)

 

© 1999-2024 Johanesville

TOPlist