Knihy ke čtení online i stažení v PDF a ePub
NEJVĚTŠÍ ON-LINE KNIHOVNA V ČR

Nové Literární doupě!

Literární doupě bylo modernizováno a přechází pod novou doménu literdo.com!.

Nový web LD vám přínáší ještě více knih s možností výhodného stahování většího množství e-knih podle vlastního výběru (tedy nejen jednotlivých knih nebo balíčků podle autorů) ve formátech ePub , PDF  a MOBI.

 Přejít na nový web Literární doupě

František Ladislav Čelakovský


[životopis] [dílo] [odkazy] [citáty

 

František Ladislav Čelakovský - životopis

František Ladislav Čelakovský
[7.3.1799-5.8.1852]

František Ladislav Čelakovský se narodil 7.3.1799 ve Strakonicích v rodině tesaře. Studoval na Gymnáziu v Českých Budějovicích a v Písku. Roku 1817 začal studovat filozofii v Praze, rok na to v Českých Budějovicích odkud byl za četbu Husovy Postily vyloučen ze školy. Ve studiích pokračoval v rakouském Linci a v Praze. Více než povinných předmětům se věnoval literatuře a studiu jazyka. Roku 1822 závěrečné univerzitní zkoušky nedokončil.

Do roku 1829 byl Čelakovský soukromým vychovatelem, dále přeložil spis A. Augustina O městě božím. Stal se jazykovým redaktorem Časopisu pro katolické duchovenstvo, od roku 1834 působil v Pražských novinách a jejich příloze Česká včela (dříve Rozličnosti). Česká včela se pod jeho vedením stala velmi významnou, byly zde tištěny překlady z anglického a francouzského tisku, přinášela informace o současné české literatuře a kultuře.

Od roku 1835 Čelakovský suploval na univerzitě českou řeč a literaturu. Po stížnosti ruského vyslance ve Vídni na Pražské noviny, kde Čelakovský kriticky komentoval povýšený projev cara Nikolaje I. k zástupcům porobených Poláků, byl F. L. Čelakovský zbaven funkce profesora na univerzitě a redaktora v novinách. V té době už Čelakovský patřil k největším znalcům slovanských řečí, literatur a folklóru. R. 1842 se stal profesorem slavistiky na polské univerzitě ve Vratislavi, od roku 1849 v Praze. V Praze také zemřel, 5.8.1852.

Ve 20. letech vznikly jeho hlavní umělecké překlady, např. Listové z dávnověkosti (1823) od J. G. Herdera, drama Márinka (1827) od J. W. GoethaJohann Wolfgang von Goethe
[28.8.1749-22.3.1832]
a básnická povídka Panna jezerní (1828) od W. Scotta. Roku 1831 vznikla úvaha o možnostech české poezie, rozsáhlý rozbor KollárovyJán Kollár
[29.7.1793-24.1.1852]
sbírky z roku 1824 Slovo o Slávy dceři p. Jana Kollára.

F. L. Čelakovský se zajímal o lidovou slovesnost, o folklór. Již od studentských let sbíral lidové písně a popěvky. Vydal třísvazkové Slovanské národní písně   (1822-1827). Několik let Čelakovský připravoval Mudrosloví národu slovanského ve příslovích (1852). Tento soubor obsahuje 15 000 záznamů. Mudrosloví podtrhuje ideovou a morální závažnost slovanské tradice.

Roku 1822 vydal svou první sbírku Smíšené básně. Roku 1837 připravil k tisku soubor 50 epigramů Padesátka z mé tobolky, kde satiricky komentoval soudové literární a společenské poměry. Podobně jako v Patrných dopisech nepatrných osob (1830). Další jeho sbírkou byla Růže stolistá z roku 1840.

Vývojově nejplodnější součástí díla F. L.Čelakovského zůstaly jeho básnické ohlasy ruských a českých lidových písní. Dílo Ohlas písní ruských   (1829) vzniklo neobyčejně rychle, asi během dvou měsíců, pod bezprostředním dojmem ruského vítězství nad Turky, které vzbudilo víru v osvobození slovanských národů. Ohlas písní českých   (1839) je lyrická básnická sbírka. Nejedná se o hrdinskou poezii, ale spíše o satiru a lyriku a milostnou poezii. Čelakovský v ní používá mnohem prostší verše. Opakováním sloves zdůrazňuje děj, opakují se výrazy. K umělecky nejzdařilejším epickým básním této sbírky patří Toman a lesní panna.

Název „ohlas“ vyjadřuje, že básně byly vytvořeny v duchu lidové ruské a české poezie. Jeho přáním bylo vytvořit ohlasy lidové poezie všech slovanských jazyků, ale vlivem okolností se soustředil pouze na lidové poezie české a ruské. V Rusku viděl Čelakovský posilu vlastního nesvobodného národa. Věřil mu zvláště od doby,kdy ruský lid porazil napoleonské vojsko. Naděje v Rusko se ještě zvýšila, když ruská vojska zvítězila ve válce proti Turkům (1827-1829).

Další životopisy: [1] [2] 

Akce tohoto týdne:

Edgar Wallace: balíček 16 elektronických knih (PDF+ePub)     za 589  236 Kč (-60%)

 

úvod ~ novinky ~ autoři ~ díla ~ galerie ~ historie ~ perličky ~ slovník ~ odkazy ~ fórum

mapa webuediční plánkniha návštěve-mail

 

Literární doupě - on-line knihovna, zdroj pro čtenářský deník, referáty, seminárky z češtiny, přípravu na maturitu a povinnou četbu; knihy zdarma (free e-books), recenze, ukázky, citáty, životopisy, e-knihy ke stažení do čtečky (Kindle a další)

 

© 1999-2024 Johanesville

TOPlist