<<< Zpět na Literární doupě - přehled všech autorů a knih

Gregory Corso

AMERICAN EXPRESS
ukázky
(pro čtenářský deník nebo referát)

 

 

Nové Literární doupě!

Literární doupě bylo modernizováno a přechází pod novou doménu literdo.com!.

Nový web LD vám přínáší ještě více knih s možností výhodného stahování většího množství e-knih podle vlastního výběru (tedy nejen jednotlivých knih nebo balíčků podle autorů) ve formátech ePub , PDF  a MOBI.

 Přejít na nový web Literární doupě

 Tato kniha na Novém Literárním doupěti
    1    

 

Americký způsob

I/
 Jsem velký Američan
Jsem proto málem šovinista! Miluji Ameriku jak šílenství! Mám ale strach se do Ameriky vrátit Mám dokonce strach zajít do americké cestovní kanceláře -

II/
 V Americe dělají z Krista Frankensteina
 na nedělních shromážděních
 V Americe nahánějí Kristem strach
 pod stany na nedělních shromážděních
 V Americe dohánějí Kristem staré ženy k šílenství
 Americká televize vysílá uzdravování nemocných
 a strach z pekla na nedělních shromážděních pod stany
 Vycházejí se svým Kristem ze stanů a nesou ho
 na americké stadióny při těch nedělních shromážděních
 Hledají pro toho svého Krista na amerických stadiónech
 místo kde je natřískáno kde je hlava na hlavě
 A to také jen na těch nedělních a středečních shromážděních
 Vyzývají lidi aby předstoupili a padli na kolena
 neboť jsou všichni hříšní a lidé provinile předstupují
 a padají na kolena a pláčou nad svými hříchy a žebroní
 o spasení Ó Pane Ó Pane na těch
 pondělních úterních středečních čtvrtečních pátečních
 sobotních a nedělních shromážděních
 

III/
 Tohle je doba kdy se nikdo ničemu příliš nediví
 Doba kdy skalní pitomost
 je větší než nebezpečí kdy je v Americe de facto
 jediným nepřítelem
 Doba kdy ignorantství je znakem dobrého Ameri-kchána
 Ovšem ignorace se promíjí jedině ignorantům
 jenže v Americe to tak není
 Člověk nenese vinu  Krista se není proč bát
 Říkám vám že v Americký způsob života je něco hnusného
 něco obludného
 že pohltí Krista  že ho rozseká do buřtů
 aby přišly k chuti té jeho smradlavé tlamě
 Říkám vám že v Americe se ďábel hraje na Krista
 Američtí pedagogové a kazatelé jsou mentální diktátoři
 falešné inteligence  nedovolují Americe aby byla
 protřelá
 chtějí dovolit jenom smrti aby Ameriku natřela
 Pedagogové a hlásní troubové jsou lokaji Amerického
 způsobu života
 Zotročují myšlení mladých lidí
 a mladí jsou poslušnými otroky
 neboť kdo se odváží pochybovat že Americký
 způsob života
 není rozumný způsob života?
 Povinnosti takových vychovatelů se v ničem neliší
 od povinnosti mistra ve fabrice
 Pásová výroba donutí všechny mladé lidi stejně myslet
 stejně se oblékat stejně věřit  stejně jednat
 Souručenství  to je Americký způsob života
 Těch pár velkých amerických pedagogů nic nezmůže jsou
 bezradní
 smiřují se s tím  a tak Způsob podporují
 Války už viděly lidi  kteří pohrdali stavem věcí kolem sebe
 ale nic neudělali... a to jsou ti nejnebezpečnější
 Jsou nebezpeční neboť není pochyb o tom že jsou inteligentní
 a tak poskytují víru mladých
 kteří právem věří v jejich inteligenci
 Kuř tenhle druh cigaret doktoři je kouří také
 a doktoři přece vědí co mají dělat
 Pedagogové vědí co mají dělat ale netroufají si s tím vyrukovat
 Vítězství jímž je člověk je touhle šlamastikou dohnáno
 ke smutku
 Mládí zná jen jedno vítězství narodit se
 vše ostatní je mu odepřeno  až smrt bude konečným
 vítězstvím
 a k tomu ještě milosrdným
 Jestliže Amerika zahyne bude to vinou jejích pedagogů
 kazatelů vychovatelů všech stejným dílem
 Dnešní Amerika je pro Ameriku tou největší hrozbou
 Jsme staří když jsme mladí
 Amerika je pokaždé nová  svět je pokaždé nový
 Smyslem světa je zrození ne smrt
 Zrání bylo celé nějak pochybené
 Při normálním zrání se vždycky mládne
 Co ale zraje takhle to stárne
 Stárne vesmír?  Vesmír trvá
 a proto je stále nový
 Co přimělo zemi  tu část vesmíru
 že se rozhodla sejít z cesty vesmíru
 a zrát jinak?
 Podivný omyl podivný a smutný omyl
 neboť země dozrála k stáří
 zatímco všechno kolem je nové
 Rakety rozhodně nikoho neomladí -
 A co vedlo Ameriku k tomu že se rozhodla dozrát?
 Nevím  Umím si to vysvětlit jedině tím že lidé jsou divní
 A tak Amerika dozrála k Americkému způsobu života -
 Být mladý to znamená pořád mít nějaký cíl  neznat meze
 Dozrát znamená poznat meze  ztratit cíl
 Každý věk je nový věk
 Jak je to hrozné že vždycky něco stárne a smutného
 z minulého věku pohltí každý nový věk
 Tvrdím snad že Prohlášení nezávislosti zastaralo?
 Ani nápad. Říkám jen, že co bylo dobré v roce 1780 není dobré
 v roce 1960
 Bylo správné a nové prohlásit že všichni lidé se narodili sobě
 rovni
 protože tehdy to bylo osvícené
 Ale říkat to dnes je tragické
 je smutné na to jen pomyslet
 dnes už to dávno měl být fakt -
 Člověk žije na zemi už dlouho
 Dalo by se myslet že při jeho mánii k zrání
 měl do dneška dost času vyrůst ze všech těch
 ústav manifestů kodexů víry zákonů
 že by už měl žít na světě docela dobře bez nich
 a vědět instinktivně jak žít a existovat
 - protože co jiného je existence než neodporování lásce?
 Cožpak láska nebyla pravým cílem zrání?
 Nebyl jím Kristus?
 Ale člověk je divný a zraje si k tomu k čemu chce
 a píše všechno Osudu křídou do komína  ať je to
             co chce -
 
 Amerika je tímhle podivínstvím prolezlá
 Dozrála v cosi prapodivného
 Američan je dobrý příklad toho šíleného zrání
 Klukovský muž   de facto velké nemluvně
 dospíval živen po lžičkách  vzhlédněte ke Coca Cole
 Američan dospěl
 Jako by se děloha obrátila
 a porodila jakési staré dítě -
 Vítězství jímž je člověk nedovoluje člověku
 smrtí dovršit to čeho dosáhl empirií
 Aztékové to dělali tak že mladým lidem vyrvali srdce z těla
 když byli na vrcholu sil
 Američané to dělají tak že předhazují své mladé lidi Způsobu
 Španělé nevyhubili Aztéky
 to Aztékové vyhubili Aztéky
 Řím o tom svědčí   Řecko o tom svědčí  celá historie
              o tom svědčí
 Vítězství se přece nesrovnává s degenerací
 Komunisté Ameriku nezničí
 kdepak  Amerika se zničí sama
 Americký způsob života  ten smutný šílený proces
 nemá v rukou žádný jednotlivec ani organizace
 Je to obluda která zrodila sama sebe  existuje sama ze sebe
 Lidé kteří této obludě slouží
 slouží jí nevědomky
 Patří k vyšším vrstvám patří ke vzdělancům
 Jsou to vychovatelé psychiatři kněží
 spisovatelé politici pedagogové
 patří k náboženským sektám k uměleckým kruhům
 Jsou to mluvčí všech průmyslových odvětví
 A někteří lidé za nimi jdou a opěvují Způsob neboť upřímně
 věří že je dobrý
 A někteří věří že je svatý a stávají se jeho misionáři
 Někteří jsou pro Způsob jen proto že jsou pro něj ostatní
 A většina to dělá pro zlato
 Tak či onak  nikdo z nich nevidí Způsob jako
 nějakou obludu
 Vidí ho jako "lážovej život"
 A to proto že tam kam se doškrabali doškrabali se za pomoci
 Způsobu
 A chtějí-li tam zůstat musejí Způsob podporovat
 A to drží Způsob při životě -
 Co je to ten Způsob?
 Způsob se zrodil z Amerického snu
 jak noční můra -
 Stav dnešních Američanů dokazuje že to je noční můra
 srovnáme-li je s Američany z osmnáctého století -
 Dnes za Ameriku nemluví žádný Franklin ani Jefferson
 ale ti podivní kapitáni průmyslu s rudými zátylky
 a kašpaři z televize
 Je to k neuvěření!  Obchází z toho hrůza!  Dvorní
 šašek sedí na trůně
 a Hollywood má nesmírný přísun -
 Může se žák z obecné školy s vážnou tváří podívat
 na obraz George Washingtona ve Valley Forge
 jemuž stojí po boku Herman Borst známý komik
 z nočních lokálů?
 Staroba staroba a úpadek  tatam je důstojnost
 zdá se že americké slunce klesá do hrobu
 Ó kéž by je mládí znova povzneslo!
 Budoucnost záleží jedině na mladých
 Budoucnost patří výhradně mladým
 Co znají mladí to bude znát budoucnost
 Čím jsou a co činí tím bude a to učiní budoucnost
 Co už se udělalo nesmí se dělat znova
 Připustí to Americký způsob života?
 Nepřipustí.
 V každé cestovní kanceláři American Expresu
 a v každém armádním středisku v Evropě
 slyším stejné hlasy vidím stejnou tvář
 stejné oblečení   stejnou chůzi
 A vedle nich vidím jejich matky a otce
 není mezi nimi žádný rozdíl
 jenom ten že oni jsou mladí a jejich rodiče staří -
 Věrné kopie
 Je to tak Způsob vyrobil 170 miliónů miliónčat -
 Oni nejenže stejně mluví a chodí a myslí
 oni mají i stejné tváře!
 Co je příčinou takové zrůdnosti?
 Co plodí ty regimenty lidí se stejným gustem?
 Jak podivně si příroda s Amerikou zahrála
 - protože jak jinak si vysvětlit že i stejně vypadají?
 Kdyby byl dnes živ Lincoln
 jistě by ho nezvolili prezidentem  s tou jeho vizáží
 nikdy -
 Je to tak všichni Američané jsou nemluvňata
 v náručí Způsobu který je jejich Matkou
 Neřekl snad Ike personálu při své loňské návštěvě
 na americkém velvyslanectví v Paříži: "Všechno je prima,
 klidně pijte Coca Colu a dobře to dopadne."
 To je fakt, mají to nahráno na pásce.
 Nevolá snad americká reklama po SOUROČENSTVÍ?
 To je fakt, mají to nahráno na pásce.
 Nejsou snad americké vojenské tábory v Evropě ghetta?
 Ovšem že jsou a jak smutná  jak ztracená!
 Stánky s novinami ve vojenských kantýnách jsou plné comicsů!
 Armádě se věčně promítají filmy s Doris Dayovou
 a Rockem Hudsonem!
 Americký způsob života zavlekli do Evropy
 a pěstují jej v areálech které jim to přidělili
 živí jej rekreačními středisky a dámskými kluby
 když mohou všude kolem spatřit opery muzea velkoměsta
 ale oni nikdy nevycházejí ze svého ghetta
 prohlédněte si Harlem a uvidíte Ameriku v Berlíně
 Čím to že se někteří lidé tak drží v chumlu?
 Proč nemohou být univerzální?
 Kdo je tak zmenšil?
 Je to vážná věc! Neposmívám se tomu ani na to nezuřím
 Cítím v tom jenom nějaké rozsáhlé šílené spiknutí!
 Všechno je to jen totální bezmocnost!
 Jsou v pasti  Způsob je chytil do pasti
 A ti kdo hledají jak Způsobu uniknout
 neuniknou
 Beatnici jsou dobrým příkladem toho že nelze uniknout
 Zbavují se návyků Způsobu
 a pěstují si vlastní návyky
 Ale za čas budou právě tak odlišní a zglajchšaltovaní a ztracení
 jako hlavní proud
 poněvadž Způsob má spoustu ventilů
 jako chobotnice která má spoustu chapadel -
 Způsobu se uniknout nedá
 Jediný způsob jak uniknout je zánik Způsobu
 A co jiného Způsob zničí než nové vědomí
 Musí se stát něco velkého a nového a zázračného
 co člověka zbaví té bestie
 Bestie kterou nelze vidět ani pochopit
 Je to rozpoložení naší mysli
 Bože jak se to všecko podobá science fiction!
 Jako by se nějaká moc z jiné planety
 vtělila do myšlenek nás všech
 Klidně by se to mohlo stát!
 Protože přísahám že mi Amerika vůbec nepřipadá jako
 Amerika
 
 Američané jsou skvělí lidé
 a věří těm kterým svěřují moc
 A ti kdož mají moc jsou skvělí lidé
 a těší se oblibě těch kteří jim tu moc svěřili
 To je v pořádku -
 Jenže jaká prapodivná moc způsobila že lidé u moci
 a ti kteří nejsou u moci
 se proměnili v jedno a totéž - a v tu samou bytost?
 Přeju si aby se stalo něco velkého něco zázračného
 co by nás osvobodilo od Způsobu
 a udělalo z nás znova ten statečný činorodý lid
 Nevím jestli se něco takového stane  jestli si to zasluhujeme
 jestli je to vůbec možné -
 Mohu pouze opakovat že člověk je vítězství života
 A neochvějně lpět na Americkém člověku
 Vidím Ameriku jak stojí na hřbetě Způsobu
 Ameriku   hrdou a vítěznou jak sv. Michael
 na šíji padlého Lucifera -
 
 Tato kniha na Novém Literárním doupěti

 

    1    

 

 

 

[Obsah]


© Literární doupě
on-line knihovna, zdroj pro čtenářský deník, referáty, seminárky z češtiny, přípravu na maturitu a povinnou četbu;
knihy zdarma (free e-books) v epub a pdf, recenze, ukázky, citáty, životopisy, knihy pro Kindle a další čtečky

TOPlist